Wpływ wysokiej zmienności rynku na Twój portfel inwestycyjny

Rynki finansowe odzwierciedlają rzeczywistość i dlatego mają tendencję do szybkiej i często gwałtownej reakcji na bieżące wydarzenia. To zjawisko nosi nazwę zmienności rynku. W okresach wysokiej niestabilności rynków na skutek mało prawdopodobnych i rzadko występujących zdarzeń, zachęcamy naszych klientów do intensywniejszego monitorowania swoich portfeli inwestycyjnych.

Zwracamy również uwagę, aby klienci uważnie monitorowali komuniakację przesyłaną bezpośrednio przez Interactive Brokers.

W tym artykule wyjaśniamy, jak monitorować swój portfel, gdzie można znaleźć potrzebne informacje oraz omawiamy potencjalny wpływ bieżących wydarzeń na Twój portfel inwestycyjny.

Jak sprawdzić czy produkt został zablokowany do handlu?

Zablokowanie produktu do handlu może nastąpić w każdej chwili – w większości przypadków odbywa się to bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Aby móc działać natychmiast, niezbędny jest przegląd sytuacji oraz możliwość szybkiego sprawdzenia, czy produkty, które posiadasz w swoim portfelu są nadal zbywalne. To, czy produkt został zablokowany przez brokera lub odpowiednią giełdę, można ustalić na różne sposoby.

W dalszej części pokażemy, jak sprawdzić, czy produkty zostały zablokowane z powodu nieprzewidywalnych zdarzeń (określanych również jako Black Swan Event).
Przykłady pochodzą z LYNX Basic i Trader Workstation:

Po zalogowaniu się do LYNX Basic, znajdź instrument, który Cię interesuje i rozpocznij składanie zlecenia. W oknie zlecenia wybierz Podgląd (ang. Preview) transakcji. Jeśli realizacja zamówienia przez Interactive Brokers nie jest możliwa, natychmiast otrzymasz czerwony komunikat o błędzie.

Sprawdź, czy komunikat o błędzie odnosi się do bieżących wydarzeń; jest to zwykle wyświetlane jako „Regulatory restrictions” lub „Sanctions”.

Po zalogowaniu się do Trader Workstation możesz zobaczyć pierwsze oznaki zablokowania produktu w kolumnie "Financial Instrument" w zakładkach Watchlist lub Portfolio. W większości przypadków pojawia się tam czerwona ikona ostrzegawcza. Najedź myszą na ikonę ostrzegawczą, aby przeczytać wiadomość. Wiadomość "Sanctioned" lub "Regulatory Restriction" sugerują, że restrykcja do handlu wynika ze zdarzenia nadzwyczajnego.

W trakcie przebiegu nadzwyczajnych wydarzeń giełdy mogą pozostawać zamknięte, a produkty mogą nie podlegać wymianie. W takim przypadku możesz nie widzieć żadnych znaków ostrzegawczych na swojej liście Watchlist lub Portfolio. Jednak przy próbie złożenia zlecenia, po kliknięciu Preview w oknie składania zlecenia, otrzymasz komunikat o błędzie informujący, że produkt jest zablokowany z powodu "Regulatory Restriction" lub "Sanctioned".

Alternatywnie możesz uzyskać informacje o zbywalności produktów ze stron internetowych Interactive Brokers lub z innych źródeł zewnętrznych. Zasadniczo do uzyskania wiarygodnych informacji odpowiednie są strony internetowe Interactive Brokers, odpowiednie giełdy lub strony internetowe upoważnionych organów finansowych. Więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części.

Bądź na bieżąco

Dla inwestora kluczowe znaczenie ma pełna informacja na temat rynków, na których inwestuje. Pewne i wiarygodne informacje o ograniczeniach rynkowych, a także ograniczeniach dotyczących niektórych akcji można znaleźć na stronie internetowej danej giełdy. Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy również korzystanie ze źródeł zewnętrznych.

KrajGiełdaWebsite
USANASDAQhttps://www.nasdaq.com/
New York Stock Exchange
https://www.nyse.com/index
AustraliaAustralian Stock Exchange
https://www2.asx.com.au/
BelgiaEuronext Brussel
https://live.euronext.com/nl/markets/brussels
KanadaToronto Stock Exchange
https://www.tsx.com/
TSX Venture
https://www.tsx.com/
Niemcy
Frankfurt Stock Exchange
https://www.boerse-frankfurt.de/en
Stuttgart Stock Exchange
https://www.boerse-stuttgart.de/en
EstoniaNASDAQ Baltic
https://nasdaqbaltic.com/
FrancjaEuronext France
https://www.euronext.com/en/markets/paris
Hong KongHong Kong Stock Exchange
https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en
WęgryBudapest Stock Exchange
https://www.bse.hu/
IndieNational Stock Exchange of India
https://www.nseindia.com/
WłochyBorsa Italiana
https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.en.htm
JaponiaTokyo Stock Exchange
https://www.jpx.co.jp/english/
ŁotwaNASDAQ Baltic
https://nasdaqbaltic.com/
LitwaNASDAQ Baltic
https://nasdaqbaltic.com/
MeksykMexican Stock Exchange
https://www.bmv.com.mx/en/markets/equity
HolandiaEuronext Nederland
https://live.euronext.com/nl/markets/amsterdam
NorwegiaNASDAQ Nordic
http://www.nasdaqomxnordic.com/
Oslo Stock Exchange
https://www.euronext.com/en/markets/oslo
AustriaVienna Stock Exchange
https://www.wienerborse.at/
PolskaWarsaw Stock Exchange
https://www.gpw.pl/en-home
RosjaMoscow Exchange
https://www.moex.com/en/
SingapurSingapore Exchange
https://www.sgx.com/
HiszpaniaBolsa de Madrid
https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx
Wielka BrytaniaLondon Stock Exchange
https://www.londonstockexchange.com/
SzwecjaNASDAQ Stockholm AB
http://www.nasdaqomxnordic.com/
SzwajcariaSIX Swiss Exchange
https://www.six-group.com/en/home.html
Organ nadzorującyWebsiteŹródło informacjiWebsite
SEC (USA)https://www.sec.gov/Bloomberghttps://www.bloomberg.com/
AFM (Holandia)https://www.afm.nl/CNBChttps://www.cnbc.com/world/?region=world
FSMA (Belgia)https://www.fsma.be/nlCNN Financialhttps://money.cnn.com/data/us_markets/
BaFin (Niemcy)https://www.bafin.de/Forbeshttps://www.forbes.com/
FIN-FSA (Finlandia)https://www.finanssivalvonta.fi/en/Investinghttps://www.investing.com/
AMF (Francja)https://www.amf-france.org/MarketWatchhttps://www.marketwatch.com/
CNB (Czechy)https://www.cnb.cz/cs/Reutershttps://www.reuters.com/markets/currencies/
Twitterhttps://twitter.com/

Należy pamiętać, że LYNX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wymienione źródła.

Jak wysoka zmienność rynkowa wpływa na moje portfolio?

Rynki ekstremalne to rynki, na których występuje duża zmienność spowodowana wydarzeniami wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Ma to wiele konsekwencji, takich jak m.in.:

Wzrost zmienności

Zmienność to statystyczna miara rozproszenia zwrotu dla danego papieru wartościowego lub indeksu rynkowego. W większości przypadków im wyższa zmienność, tym większe ryzyko. Zmienność jest często mierzona jako odchylenie standardowe lub wariancja między zwrotami z tego samego papieru wartościowego lub indeksu rynkowego.

Na rynkach papierów wartościowych zmienność często wiąże się z dużymi wahaniami w obu kierunkach. Na przykład, gdy giełda rośnie i spada o więcej niż jeden procent w dłuższym okresie, nazywa się to rynkiem „zmiennym”. Zmienność aktywów jest kluczowym czynnikiem przy wycenie kontraktów na opcje.

Przy ekstremalnych ruchach rynków zmienność wzrasta.

Zmiany wymogów IBKR dotyczących depozytów zabezpieczeniowych

Jako klient LYNX otwierasz rachunek handlowy w Interactive Brokers ("IB"). Rachunek inwestycyjny może być rachunkiem gotówkowym lub marżowym. W przypadku rachunku marżowego IB posiada bardzo rygorystyczne wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego. Szczegóły dotyczące tych wymogów można znaleźć klikając tutaj: Margin Requirements | interactivebrokers.com

LYNX nie ma wpływu na wyżej wspomniane wymogi, jest to wyłączna odpowiedzialność IB. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom w każdych okolicznościach, Interactive Brokers może zmienić pewne progi dotyczące wymogów depozytu zabezpieczającego w przypadku bezprecedensowej zmienności na rynkach finansowych w dowolnym czasie, a także całkowicie według własnego uznania. Kiedy to nastąpi, zmiany te zachęcają do zmniejszenia dźwigni finansowej w portfelach klientów, a tym samym zapewniają właściwe finansowanie rachunków klientów.
Interactive Brokers jest zaangażowane w przyszłościowe, ostrożne i realistyczne podejście do zarządzania ryzykiem.

Musisz upewnić się, że masz wystarczającą nadwyżkę płynności, aby chronić pozycje w swim portfelu przed likwidacją ze względu na zwiększone wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. W przypadku przekroczenia dozwolonych wymogów dla depozytu zabezpieczającego może nastąpić natychmiastowa likwidacja pozycji portfela bez dalszego powiadomienia.

Zmiany w handlu

Giełdy mogą ograniczyć lub wstrzymać obrót niektórymi papierami wartościowymi bez wcześniejszego powiadomienia.
Brokerzy są zobowiązany do stosowania wszystkich przepisów związanych z ograniczeniami lub wstrzymaniami handlu, co ma wpływ na transmisję zleceń.

Może to spowodować następujące konsekwencje:

 • Brak możliwości otwarcia nowych pozycji.
 • Brak możliwości zamknięcia istniejących pozycji.
 • Brak możliwości transferu aktywów objętych restrykcjami.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął nowe zasady, które mają zastosowanie do klientów detalicznych handlujących kontraktami CFD od 1 sierpnia 2018 r. Zasady te nie dotyczą klientów profesjonalnych. Krajowe organy regulacyjne konsekwentnie przyjmują przepisy ESMA. W tym artykule omówiono nowe zasady i sposób ich wdrożenia na rachunku handlowym prowadzonym przez LYNX w Interactive Brokres Ireland lub Interactive Brokers Luxembourg.

Rozporządzenie wymaga wolnych środków pieniężnych, aby spełnić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego CFD i zabrania klientom korzystania z papierów wartościowych znajdujących się na rachunku jako zabezpieczenia pozycji CFD. Aby zachować zgodność z tymi przepisami, na rachunkach tworzony jest oddzielny segment CFD, który można wyświetlić w ikonie „Account” na platformie TraderWorkstation (TWS) oraz w aplikacji LYNX Trading. Poniżej znajduje się wyjaśnienie dotyczące ikony „Accounts” i wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dla handlu kontraktami CFD.

CFD to instrument pochodny, który oznacza zakup lub sprzedaż danego kontraktu, a nie sam instrument bazowy. Przy zakupie kontraktu CFD nie dojdzie do zmiany wartości gotówki, ale aby otworzyć transakcję, konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Ikona „Account” na platformie TWS wyświetla segment CFD, w którym można sprawdzić poziom gotówki dostępnej do otwarcia pozycji CFD. Nie oznacza to, że gotówka jest faktycznie przechowywana w oddzielnym segmencie, ale pokazuje tylko wartość wolnej gotówki, którą można wykorzystać na transakcje CFD. Wartość tę można monitorować w pozycji Current Available Funds.

Dla każdej pozycji CFD, wartość Current Available Funds jest pomniejszana o wartość wymaganego depozytu zabezpieczającego CFD.

Wartość depozytu zabezpieczającego dla CFD na akcje

Wartość depozytu zabezpieczającego dla CFD na indeksy

 

Wartość depozytu zabezpieczającego dla CFD na forex

Forex CFDInitial MarginMaintenance Margin
Standardowy depozyt IBKR W zależności od pary walutowej (wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego widoczne w oknie zlecenia)W zależności od pary walutowej (wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego widoczne w oknie zlecenia)
ESMA Minimum3,33 % dla głównych par walutowych i 5 % dla pozostałych50% Initial Margin
Wymagany depozytMaximum (IBKR Initial Margin, ESMA Initial Margin)Maximum (IBKR Maintenance Margin, ESMA Maitenance Margin)

Minimalny wskaźnik koncentracji

Wskaźnik koncentracji jest stosowany, gdy Twój portfel składa się z niewielkiej liczby pozycji CFD lub dwóch dużych pozycji o dominującej wielkości. Wskaźnik koncentracji jest wyliczany przy użyciu wagi 30% niekorzystnego ruchu dla dwóch największych pozycji i 5% dla pozostałych pozycji. Całkowita obliczona strata stanowi wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego, gdy wartość ta jest wyższa niż wymóg standardowy.

Likwidacja pozycji

ESMA wymaga, aby IBKR zlikwidował pozycje CFD najpóźniej, gdy kwalifikujący się kapitał spadnie poniżej 50% początkowego depozytu zabezpieczającego użytego do otwarcia pozycji. IBKR może zamknąć pozycje wcześniej, jeśli ich pogląd na ryzyko jest bardziej konserwatywny. Kwalifikujący się kapitał w tym przypadku obejmuje gotówkę CFD i niezrealizowany rachunek zysków i strat CFD (dodatni lub ujemny). Należy pamiętać, że kontrakty CFD nie obejmują gotówki używanej w celu spełnienia warunków depozytu zabezpieczającego dla innych instrumentów.

Podstawą kalkulacji jest początkowy depozyt zabezpieczający stosowany w momencie otwarcia pozycji CFD. Innymi słowy, w przeciwieństwie do obliczeń depozytu zabezpieczającego dla pozycji innych niż CFD, początkowa pozycja depozytu zabezpieczającego nie zmienia się, gdy zmienia się wartość otwartej pozycji.

IBKR nie może zlikwidować pozycji innych niż CFD w celu pokrycia deficytu CFD. I odwrotnie, IBKR może zlikwidować pozycję CFD w celu pokrycia deficytu na instrumencie innym niż CFD.

Dla każdej waluty używane jest inne konto bankowe, często banki lub kraje, w których znajdują się banki, są również różne. Podczas tworzenia powiadomienia o wpłacie, które należy utworzyć przy każdej wpłacie depozytu otrzymasz dane bankowe potrzebne do wykonania przelewu. To powiadomienie można również utworzyć wcześniej.

Obecnie wpłaty PLN są kierowane do banku w Niemczech. Pracujemy nad otwarciem lokalnego konta bankowego do wpłat i wypłat PLN. Zanim to nastąpi, oferujemy klientom zwrot ewentualnych opłat bankowych związanych z wpłaceniem lub wypłaceniem pieniędzy na ich rachunki inwestycyjne. Warunki tej kampanii można znaleźć tutaj.

Otwórz stronę internetową www.lynxbroker.pl w swojej przeglądarce i zaloguj się 1 za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła do Zarządzania kontem2.

1
2
Po zalogowaniu, kliknij po lewej stronie ekranu Deposit 3.

3
Alternatywnie możesz użyć górnego Menu, aby wybrać Transfer & Pay 1 i następnie Transfer Funds 2.

1
2
Na następnej stronie wybierz Make a Deposit 3:

3

Po prawej stronie wybierz walutę 1, którą chcesz wpłacić. Następnie kliknij na Get Instructions 2 aby zapisać nowe konto bankowe.

2
1

 

Kliknij Yes w Save Bank Information 1 zachowaj informacje do wykorzystania w przyszłości. W polu Sending Institution 2 wpisz nazwę Twojego banku, w polu Account Number 3 wpisz numer konta bankowego. W polu Account Nickname 4 ustalasz nazwę, pod którą system zapisze Twoje konto bankowe. W polu Deposit Amount 5 wpisz kwotę którą chcesz wpłacić. Jeśli wysyłasz jednorazową wpłatę nie zaznaczaj Recurring Transaction 6 lub zaznacz jeśli wpłata będzie cykliczna. Następnie po prawej stronie kliknij Get Wire Instructions 7.

1
2
3
4
5
7
6

Kolejny ekran pokaże dane bankowe dla wpłaty w danej walucie. Wykonując przelew w swojej bankowości online, nie zapomnij podać w wiadomości dla beneficjenta numeru rachunku inwestycyjnego w LYNX oraz swojego imienia i nazwiska. Numer rachunku U1234567 / imię nazwisko (bez znaków diakrytycznych) 1 .

1

Wire funds to – bank odbiorcy i jego adres

Bank account Title & Address – odbiorca i jego adres

IBAN – numer konta bankowego w międzynarodowym formacie IBAN

Payment reference – wiadomość do odbiorcy

Correspondent bank – bank korespondencyjny i jego dane

Jeśli chcesz wpłacić pieniądze z konta, które masz już zapisane na platformie, wybierz walutę 1 wpłaty i następnie kliknij Select 2.

2
1

 

W takim przypadku masz wstępnie wypełnione informacje o koncie i walucie, więc po prostu wprowadź kwotę Deposit Amount 1i następnie potwierdź kliknięciem na Get Wire Instructions 2.

 

1
2

 

Na kolejnej stronie wyświetlą się dane bankowe dla wpłaty w danej walucie. Wykonując przelew w swojej bankowości online, nie zapomnij podać w wiadomości dla odbiorcy numeru rachunku inwestycyjnego w LYNX oraz swojego imienia i nazwiska. Numer rachunku U1234567 / imię nazwisko (bez znaków diakrytycznych) 1.

 

1
Wire funds to – bank odbiorcy i jego adres

SWIFT/BIC kód – kod banku odbiorcy

Bank account Title & Address – odbiorca i jego adres

International Bank Account Number – numer konta bankowego w międzynarodowym formacie IBAN

Payment reference – wiadomość do odbiorcy

Correspondent bank – bank korespondencyjny i jego dane

Kiedy mogę spodziewać się pieniędzy na rachunku w LYNX?

Za 2 lub 3 dni robocze.

Czy jest opłata depozytowa?

Twój bank może naliczyć opłatę za przelew wychodzący. LYNX nie pobiera opłat za wpłaty.

Środki nie dotarły – co teraz?

Jeśli pieniądze zostały pobrane z Twojego konta bankowego i minęły już 3 dni robocze, prześlij nam potwierdzenie transakcji na adres info@lynxbroker.pl, a my sprawdzimy i przypiszemy wpłatę do Twojego rachunku.

Co jeśli zapomniałem wpisać wiadomość dla odbiorcy?

Prześlij nam potwierdzenie transakcji wygenerowane w formacie PDF na adres info@lynxbroker.pl, a my sprawdzimy i przypiszemy wpłatę do Twojego rachunku.

Czy można wykonać wpłatę kartą lub z cudzego konta?

Nie, nie można wykonywać wpłat z użyciem karty płatniczej. Nie, nie można wykonać wpłat z cudzego konta bankowego nawet jeśli jest to twój brat, żona itp.

Czy można wpłacać pieniądze z portfeli elektronicznych Revolut, TransferWise?

Nie. Dostawcy ci często korzystają z pośredników płatności, więc nie jesteśmy w stanie zweryfikować prawdziwego właściciela konta. W związku z tym płatność nie zostanie zaksięgowana prawidłowo.

Do czego służy bank korespondent?

Jeśli Twój bank nie ma tzw. rachunku wzajemnego w banku docelowym, musi skorzystać z usług innego, tzw. banku korespondencyjnego, do realizacji przelewu. Bank ten może pobierać dodatkową opłatę za swoje usługi, o której wysokości powinien poinformować Twój bank.

Co się stanie, jeśli wyślę środki na konto w innej walucie?

Bank odbiorcy nie zaksięguje pieniędzy na koncie, ale przeliczy je po kursie wymiany i będzie czekał około 10 dni. Następnie przelicza je z powrotem na swój kurs wymiany i przesyła je z powrotem na oryginalne konto w ciągu około 10 dni. Dlatego zalecamy natychmiastowe zażądanie wycofania płatności.

Czy mogę używać konta LYNX tylko lub głównie do przeliczania walut?

Nie. Jeśli konwersje oraz wpłaty i wypłaty w różnych walutach znacznie przekroczą Twój wolumen inwestycji, zostaniesz poproszony o zamknięcie konta.

Ze względu na zmienione szczegóły kont bankowych do wpłat dla wszystkich walut, zdecydowanie zalecamy sprawdzenie aktualnych instrukcji wpłaty na końcu każdego powiadomienia o wpłacie. Nie przekazujemy informacji o szczegółach kont bankowych w przypadku wpłat ze względu na ryzyko wyłudzenia informacji.

Formularz W-8BEN czyli „Oświadczenie o zagranicznym statusie beneficjenta rzeczywistego do celów podatku u źródła i obowiązków informacyjnych”. Dzięki podpisowi elektronicznemu tego formularza możesz korzystać z korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a USA, Kanadą i Australią. W praktyce oznacza to, że Twoje dywidendy, na przykład z USA, będą opodatkowane tylko raz, przy standardowej stawce podatku u źródła w wysokości 15%. W tym artykule dowiesz się, jak sprawdzić formularz lub go wypełnić. Po wypełnieniu jest on ważny przez 3 lata, a system automatycznie zażąda aktualizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zaloguj się do Zarządzania Kontem poprzez Zaloguj się/Pobierz 1 i Zarządzanie Kontem 2 lub kliknij tutaj.

1
2

Z głównego menu wybierz Settings 1 następnie Account Settings 2.

lynx ucet nastaveni
1
2
Tutaj w sekcji Profile(s) kliknij na “i1 po lewej stronie Twojego imienia.

1
Następnie otworzy się tabela. W jej prawym dolnym rogu znajdziesz przycisk „Update tax forms1.

1

Następnie dodaj dane osobowe do konta, a system pozwoli Ci zaktualizować / poprawić formularze podatkowe. Mogą się one różnić w zależności od tego, czy konto jest FO czy PO, a także w zależności od instrumentów, którymi handlujesz.

.

Ważne: LYNX nie udziela porad podatkowych, odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie danych zawsze spoczywa na kliencie. Pomimo naszych starań, aby zapewnić klientom wyczerpujące informacje i zaspokoić ich potrzeby w każdy możliwy sposób, nie jesteśmy w stanie uzyskać kompleksowego przeglądu stale zmieniającego się prawodawstwa. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą podatkowym, który udzieli Państwu kompetentnej odpowiedzi w zakresie uzyskania zwrotu podatku.

W następnej sekcji przedstawiono wstępnie wypełniony formularz podatkowy W-8BEN, w którym można sprawdzić wszystkie dane.

Upewnij się również, że druga sekcja (Part II) 1 prawidłowo określa Twoją rezydencję podatkową 2 i znajduje się tam „Yes“ 3, co oznacza, że ​​masz prawo do korzyści wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi. W praktyce oznacza to, że dywidendy z USA będą opodatkowane stawką 15%.

1
2
3
Następnie potwierdź na dole strony, że wszystkie dane są aktualne i prawdziwe („Yes“ i  „Yes“) 1  i podpisz się elektronicznie. Przy podpisywaniu prosimy o zachowanie wielkich i małych liter oraz podpisanie bez znaków specjalnych.

1
1

Identyczny formularz pojawi się na następnej stronie, w tym przypadku dla Kanady i Australii. Ponownie, musisz upewnić się, że ubiegasz się o korzystniejszą stawkę podatku i podpisujesz elektronicznie w ten sam sposób.

Ze względu na zmianę pozwoleń na handel, utworzono nową kategorię „Complex or Leveraged Exchange Traded Products”.

Zwróć szczególną uwagę na poniższe informacje, jeśli handlujesz:

– Volatility np. ETF, ETP, ETN,

– Lewarowane ETF,

– Kryptowaluty,

– Mortgage backed securities i inne.

W takim przypadku należy wystąpić o pozwolenie na handel jak najszybciej. Instrukcje można znaleźć poniżej.

Zaloguj się do Zarządzania kontem LYNX, możesz użyć tego linku tutaj i wybrać z menu Settings 1, a następnie Account Settings 2.

1
2

W sekcji Trading Experience & Permissions 1 wystarczy wybrać Complex or Laveraged Exchange Traded Products 2i kliknąć Request Trading Permissons 3.

1
2
3
Następnie wybierz Global 1 potwierdź za pomocą Continue 2 i w ciągu 24 godzin autoryzacje handlowe zostaną zatwierdzone.

1
2
W razie pytań dotyczących handlu w LYNX, skontaktuj się z nami poprzez adres email info@lynxbroker.pl lub telefonicznie pod numerem 800 080 563. Jesteśmy do dyspozycji każdy dzień roboczy od 9:00 do 18:00

LYNX jest objęty ustawą o zakazie amunicji kasetowej, która zobowiązuje firmy finansowe do dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec inwestycjom w spółki, które produkują, sprzedają, dystrybuują lub w jakikolwiek sposób uczestniczą w produkcji ich kluczowych komponentów.

Ponieważ LYNX jest zobowiązany do zapobiegania inwestycjom w tym sektorze, musi ograniczyć możliwość handlu instrumentami inwestycyjnymi spółek wymienionych poniżej. Informujemy, że nie można już otwierać nowych pozycji dla tych firm.

Nazwa spółki
Aeroteh SAIsrael Military Industries Ltd
Aryt IndustriesKorea Aerospace Industries Ltd
Ashot AshkelonLarsen & Toubro Ltd
Aerojet Rocketdyne HoldingsMotovilikha Plants
Bechtel CorpNabha Power Ltd
Blueprint Technologies IncNorinco International Cooperation Ltd.
China Aerospace Science and Technology CorpNorth Huajin Chemical Industries Co Ltd
China North Industries Group CorpNorth Navigation Control Technology Co
China Spacesat co LtdOrbital ATK, Inc.
China Aerospace International Holdings LtdPMX Industries Inc
Esterline TechnologiesPoongsan Corporation
General Dynamics CorpPoongsan Holdings Corporation
Hanwha CorporationRaytheon Co.
Hanwha Chemical CorporationSingapore Technologies Engineering
Hanwha E&C SouthRoketsan Roket Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Hanwha Hotels & Resorts Co LtdSingapore Technologies Engineering
Hanwha Techwin (previously Samsung Techwin)Textron Financial Corp
Inner Mongolia North Heavy Industries Group CoTextron Inc

Jeżeli chcesz mieć dostęp do bieżących notowań na amerykańskich giełdach, powinieneś zamówić odpowiedni pakiet danych.

Możesz subskrybować dane do praktycznie wszystkich rynków amerykańskich i przeglądać notowania wszystkich instrumentów (akcje, opcje, kontrakty futures, indeksy i pink sheet), włącznie z danymi z premarket i aftermarket(czyli z rynku poza regularnymi godzinami handlu na giełdach). Jeśli nie zamówisz żadnego z pakietów, nadal będziesz mógł handlować,  ale dane, które zobaczysz na platformie to dane z opóźnieniem 15 minutowym..

Z menu poniżej wybierz instrumenty, którymi chcesz handlować. 

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD miesięcznie – oferuje dane dotyczące cen w czasie rzeczywistym dla wszystkich amerykańskich akcji będących przedmiotem obrotu na NYSE (z wyłączeniem penny stocks) między 14:00 – 22:00 CET. W przypadku akcji znajdujących się w obrocie na NYSE będzie wyświetlać rzeczywiste dane na rynku premarket i aftermarket, od 10:00 do 02:00 CET.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD miesięcznie – pakiet danych zawierający akcje będące przedmiotem obrotu na AMEX, który jest częścią NYSE. Na giełdzie AMEX  przedmiotem obrotu są akcje spółek amerykańskich o średniej kapitalizacji, a przede wszystkim fundusze.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD miesięcznie – obejmuje dane giełdowe największej elektronicznej giełdy NASDAQ, na której notowane są głównie spółki IT (Apple, Google, Microsoft ..)

Połączenie tych trzech pakietów zapewni Ci dostęp do danych rynkowcy dla wszystkich amerykańskich akcji. Jeśli nie jesteś zainteresowany notowaniami wszystkich akcji, ale np. tylko tymi, które sąnotowane na NASDAQ, po prostu zamów jeden z nich.

Koszt całkowity:
4,50 USD miesięcznie

OPRA (US Options Exchanges),  1,50 USD miesięcznie/bezpłatnie – Zawiera aktualne ceny wszystkich opcji w USA w godzinach handlowych 15:30 a 22:00 CET. Pakiet jest bezpłatny, jeśli Twoje prowizje od transakcji w danym miesiącu przekroczą 20 USD.

Koszt całkowity:
Prowizje za transakcje < 20 USD: 1,5 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 20 USD: bezpłatnie

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD miesięcznie/bezpłatnie– zawiera dane wszystkich rynków terminowych będących przedmiotem obrotu na giełdach CME. Jednocześnie oferuje dane dotyczące wszystkich penny stocks oraz indeksów Dow Jones i S&P 500. W przypadku prowizji za transakcje przewyższających 30USD pakiet jest bezpłatny. W przeciwnym wypadku kosztuje 10 USD miesięcznie.

Koszt całkwity:
Prowizje za transakcje < 30 USD: 10 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 30 USD: bezpłatny

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD miesięcznie – oferuje dane dotyczące cen w czasie rzeczywistym dla wszystkich amerykańskich akcji będących przedmiotem obrotu na NYSE (z wyłączeniem penny stocks) między 14:00 – 22:00 CET. W przypadku akcji znajdujących się w obrocie na NYSE będzie wyświetlać rzeczywiste dane na rynku premarket i aftermarket, od 10:00 do 02:00 CET.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD miesięcznie – pakiet danych zawierający akcje będące przedmiotem obrotu na AMEX, który jest częścią NYSE. Na giełdzie AMEX  przedmiotem obrotu są akcje spółek amerykańskich o średniej kapitalizacji, a przede wszystkim fundusze.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD miesięcznie – obejmuje dane giełdowe największej elektronicznej giełdy NASDAQ, na której notowane są głównie spółki IT (Apple, Google, Microsoft ..)

OPRA (US Options Exchanges),  1,50 USD miesięcznie/bezpłatnie – Zawiera aktualne ceny wszystkich opcji w USA w godzinach handlowych 15:30 a 22:00 CET. Pakiet jest bezpłatny, jeśli Twoje prowizje od transakcji w danym miesiącu przekroczą 20 USD.

Koszt całkowity:
Prowizje za transakcje < 20 USD: 6,00 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 20 USD: 4,50 USD miesięcznie

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD miesięcznie – oferuje dane dotyczące cen w czasie rzeczywistym dla wszystkich amerykańskich akcji będących przedmiotem obrotu na NYSE (z wyłączeniem penny stocks) między 14:00 – 22:00 CET. W przypadku akcji znajdujących się w obrocie na NYSE będzie wyświetlać rzeczywiste dane na rynku premarket i aftermarket, od 10:00 do 02:00 CET.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD miesięcznie – pakiet danych zawierający akcje będące przedmiotem obrotu na AMEX, który jest częścią NYSE. Na giełdzie AMEX  przedmiotem obrotu są akcje spółek amerykańskich o średniej kapitalizacji, a przede wszystkim fundusze.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD miesięcznie – obejmuje dane giełdowe największej elektronicznej giełdy NASDAQ, na której notowane są głównie spółki IT (Apple, Google, Microsoft ..)

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD miesięcznie/bezpłatnie– zawiera dane wszystkich rynków terminowych będących przedmiotem obrotu na giełdach CME. Jednocześnie oferuje dane dotyczące wszystkich penny stocks oraz indeksów Dow Jones i S&P 500. W przypadku prowizji za transakcje przewyższających 30USD pakiet jest bezpłatny. W przeciwnym wypadku kosztuje 10 USD miesięcznie.

Koszt całkowity:
Prowizje za transakcje < 30 USD: 14,50 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 30 USD: 4,50 USD miesięcznie

OPRA (US Options Exchanges),  1,50 USD miesięcznie/bezpłatnie – Zawiera aktualne ceny wszystkich opcji w USA w godzinach handlowych 15:30 a 22:00 CET. Pakiet jest bezpłatny, jeśli Twoje prowizje od transakcji w danym miesiącu przekroczą 20 USD.

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD miesięcznie/bezpłatnie– zawiera dane wszystkich rynków terminowych będących przedmiotem obrotu na giełdach CME. Jednocześnie oferuje dane dotyczące wszystkich penny stocks oraz indeksów Dow Jones i S&P 500. W przypadku prowizji za transakcje przewyższających 30USD pakiet jest bezpłatny. W przeciwnym wypadku kosztuje 10 USD miesięcznie.

Koszt całkowity:
Prowizje za transakcje < 20 USD: 11,50 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje 20 – 30 USD: 10,00 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 30 USD: bezpłatnie

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD miesięcznie – oferuje dane dotyczące cen w czasie rzeczywistym dla wszystkich amerykańskich akcji będących przedmiotem obrotu na NYSE (z wyłączeniem penny stocks) między 14:00 – 22:00 CET. W przypadku akcji znajdujących się w obrocie na NYSE będzie wyświetlać rzeczywiste dane na rynku premarket i aftermarket, od 10:00 do 02:00 CET.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD miesięcznie – pakiet danych zawierający akcje będące przedmiotem obrotu na AMEX, który jest częścią NYSE. Na giełdzie AMEX przedmiotem obrotu są akcje spółek amerykańskich o średniej kapitalizacji, a przede wszystkim fundusze.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD miesięcznie – obejmuje dane giełdowe największej elektronicznej giełdy NASDAQ, na której notowane są głównie spółki IT (Apple, Google, Microsoft ..)

OPRA (US Options Exchanges), 1,50 USD miesięcznie/bezpłatnie – Zawiera aktualne ceny wszystkich opcji w USA w godzinach handlowych 15:30 a 22:00 CET. Pakiet jest bezpłatny, jeśli Twoje prowizje od transakcji w danym miesiącu przekroczą 20 USD.

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD miesięcznie/bezpłatnie– zawiera dane wszystkich rynków terminowych będących przedmiotem obrotu na giełdach CME. Jednocześnie oferuje dane dotyczące wszystkich penny stocks oraz indeksów Dow Jones i S&P 500. W przypadku prowizji za transakcje przewyższających 30USD pakiet jest bezpłatny. W przeciwnym wypadku kosztuje 10 USD miesięcznie.

Koszt całkowity:
Prowizje za transakcje < 20 USD: 16,00 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje 20 – 30 USD: 14,50 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 30 USD: 4,50 USD miesięcznie

Jeśli chcesz zmienić pakiet danych lub subskrybować nowy, postępuj zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz tu.

Uwaga: należy pamiętać, że opłata za pakiet danych jest zawsze pobierana za miesiąc kalendarzowy. Jeśli pod koniec miesiąca zamówisz pakiet danych, zapłacisz taką samą kwotę jak przy zamówieniu na początku miesiąca. Jeśli raz zamówisz pakiet danych, zostanie on automatycznie odnowiony na początku każdego miesiąca kalendarzowego, dopóki nie anulujesz subskrypcji.

Koszt dostępu do notowań w czasie rzeczywistym nie zawieru podatku VAT. Podatek jest pobierany na podstawie adresu zamieszkania rezydencji posiadanego rachunku inwestycyjnego. Jest on pobierany w walucie bazowej/administracyjnej rachunku inwestycyjnego, podobnie jak ma to już miejsce w przypadku opłat za dane w czasie rzeczywistym. Podatek zostanie wykazany w raporcie z rachunku inwestycyjnego.

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager

Na podstawie przyjętych niedawno regulacji LYNX nie może udostępniać danych opóźnionych do notowań akcji NMS ( National Market System). Zmiana weszła w życie 3. czerwca 2019.

Akcje NMS obejmują naprzykład giełdy NASDAQ i NYSE. Ograniczenie to dotyczy danych opóźnionych dotyczących ceny sprzedaży i kupna, spreadu i wykresu tych cen. Opóźnione dane dotyczące ostatniej transakcyjnej ceny ( last price) akcji na NMS są ciągle dostępne na platformie.

Klienci, którzy są zainteresowani tymi danymi, mogą skorzystać z następujących możliwości:

1. Wykorzystać dane opóźnione, publikowane na naszej stronie internetowej tutaj.

2. Skorzystać z tak zwanych Snap Quotes. Usługa ta jest skierowana przede wszystkim dla okazyjnych inwestorów, którzy chcą sprawdzić aktualną ofertę kupna i sprzedaży. Funkcja ta jest dostępna tylko na platformie instalowanej- LYNX Trading. Każdy klient dostaje kredyt w wysokości 1 USD na miesiąc umożliwiający mu wyświetlenie aktualnych cen. Po wykorzystaniu tego kredytu naliczana jest opłata w wysokości 0,01 USD za każde wyświetlenie ceny w USA i 0,03 USD poza USA.

-Na platformie należy oznaczyć lewym przyciskiem myszy daną akcję i również lewym przyciskiem wybrać „Snapshot”.

Więcej informacji uzyskasz po zalogowaniu do Zarządzania kontem–> Settings- User Settings- Market Data -Trading Platform-Market Data Subscriptions- Current Subscriptions

3. Subskrybować dane na żywo. Jest to usługa, z której korzystają przede wszystkim aktywni inwestorzy, którzy potrzebują mieć ciągły wgląd do cen na rynku. Pakiety dostępnych danych na żywo są rozdzielone według rynków, giełd i instrumentów. Dostęp do poszczególnych rynków akcji w USA można wykupić już od 1,5 USD za miesiąc kalendarzowy. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych pakietów znajdą Państwo w Zarządzaniu kontem lub na naszej stronie internetowej tutaj.

Inwestowanie na giełdzie bez znajomości aktualnych rzeczywistych cen jest wysoce ryzykowne i dlatego go nie polecamy. Szczególnie realizacja zleceń typu MARKET może znacznie odbiegać od Państwa oczekiwań. Prosimy o rozważenie możliwości różnego typu zleceń jak również ewentualne wykorzystanie danych na żywo.

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager

Platforma LYNX Basic nadaje się idealnie do celów wstępnej analizy technicznej. Znajdziesz na niej wszystkie podstawowe narzędzia i informacje w przejrzystej formie. Celem analizy technicznej jest znaleźć odpowiedni moment zakupu aktywa. Jeżeli chcesz wiedzieć jaką akcje kupić, przeczytaj nasz artykuł o Analizie Fundamentalnej. W tym artykule omówimy:

 • Podstawowe wykresy i wskaźniki
 • Jakie wskaźniki znajdziesz w LYNX Basic?
 • Możliwości analizy technicznej

Podstawowe wykresy i wskaźniki

By przejść do wykresów danego aktywa, najpierw musisz znaleźć się na jego stronie a następnie kliknij w “Otwórz pełny wykres” 1. Możesz ustawić okres/interwał czasowy i masz do wyboru więcej typów wykresu. Wykres świecowy pokazuje najwięcej informacji. Każda świeca pokazuje jak zachowała się cena w określonym wymiarze czasu, minimalną i maksymalną cenę i cenę otwarcia i zamknięcia. Oprócz tego masz do dyspozycji wykresy najczęściej używanych wskaźników 2.

1
2

Jakie wskaźniki znajdziesz na LYNX Basic?

RSI

RSI pokazuje poziom wykupienia bądź wyprzedania na rynku. Domyślne ustawienia to 30 i 70, gdzie wskaźnik poniżej 30 oznacza, że rynek jest wyprzedany, a powyżej 70 rynek jest wykupiony i możliwa jest zmiana trendu czy też korekta. Standardowo ustawienie RSI wynosi 14-okresów co znaczy, że wskaźnik bierze pod uwagę wartości z 14 ostatnich świec lub też okresów czasowych.

MACD

MACD zbudowane jest z dwóch średnich wykładniczych, jedna szybsza, druga wolniejsza. Szybsza szybciej reaguje na zmiany rynkowe i w momencie kiedy przecina linią wolniejszą, generuje sygnał inwestycyjny, jeśli linia szybsza przebija linie wolniejsza od dolu jest to sygnal kupna, luba jeśli szybsza pzebija wolniejsza od dolu jest to sygnal sprzedarzy. MACD możemy wykorzystać na wszystkich wykresach w średnim oraz długim terminie, jednak warto pamiętać, że z racji konstrukcji może generować opóźnione. sygnały.

Średnie kroczące

Średnie kroczące oparte są o cenę zamknięcia (średnia krocząca z 10 okresów/ dniowych, minutowa, kalkulowana jest na podstawie ceny zamknięcia z ostatnich 10 świec). Jeśli rynek jest powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że instrument jest w trendzie wzrostowym, a jeśli poniżej to w spadkowym. Przecięcie linii jest sygnałem świadczącym o zmianie trendu. Średnie takie jak 5,10,15 traktowane są zazwyczaj jako krótkoterminowe, 20,50 jako średnioterminowe i wyższe średnie kroczące to średnie długoterminowe, np. jeśli rynek jest na wykresie dziennym powyżej 100 dniowej średniej kroczącej, oznacza to, że rynek jest w dłguoterminowym trendzie wzrostowym.

Analiza techniczna na LYNX Basic i jej możliwości

W sekcji Analiza techniczna 1 znajdują się statystyki na temat spółek. Statystki są dokonywane na podstawie linii wsparcia i oporu oraz informacji zaprogramowanych i dostępnych na platformie. Znajduj się tutaj także porównania tej spółki z innymi w branży i uwagi systemu na temat aktualnego stanu.

1

Dla handlu za pomocą tabletu iPad lub ze systemem operacyjnym Android pobierz aplikację “LYNX Trading”. Dzięki niej możesz gdziekolwiek i kiedykolwiek kontrolować swojego portfelu, składać zlecenia, śledzić real-time dane rynku lub zarządzać swym kontem.

Dzięki LYNX Trading możesz:

 • Manipulować ze swym portfelem gdziekolwiek i kiedykolwiek
 • Mieć bezpośredni podgląd do swojego konta
 • Handlować na światowych rynkach akcji, opcji, futures i forex
 • Śledzić notowania w czasie rzeczywistym
 • Przejrzeć aktualności o rynkach i instrumentach

Aplikację platformy inwestycyjnej LYNX na iPad lub Android możesz pobrać w następujący zposób:

iPad

 1. W App Store przejdź na stronę LYNX Trading i pobierz aplikację. Nie lękaj się, że strona aplikacji w App Store jest w języku holenderskim, platforma w aplikacji jest dostępna w języku angielskim i wielu innych.

Albo postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Otwórz App Store
 2. Kliknij w “Szukaj”
 3. Wpisz“LYNX Trading
 4. Zainstaluj aplikację LYNX Trading
 5. Po instalacji kliknij w “Otwórz” lub w logo LYNX Trading i zaluguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła

Android

 1. W Play Store przejdź na stronę aplikacji LYNX Trading i pobierz aplikację.

Albo postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Otwórz Play Store
 2. Kliknij w “Szukaj”
 3. Wpisz “LYNX Trading
 4. Zainstaluj aplikację LYNX Trading
 5. Po instalacji kliknij w “Otwórz” lub w logo LYNX Trading i zaluguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła

[/lynx_se_content][/lynx_se_section]

Z LYNX nie musisz pobierać innych oprogramowań lub subskrybować w różne portale, by sprawnie dokonać analizy fundamentalnej. Wszystkie podstawowe i zaawansowane narzędzia znajdziesz na naszej platformie LYNX Trading. W tym artykule przedstawimy wszystkie zasadnicze funkcje analizy fundamentalnej w platformie LYNX Trading. Dowiesz się o:

 • Skaner spółek giełdowych: wybierz najlepsze akcje
 • Podstawowe dane fundamentalne spółek
 • Sprawozdania finansowe spółki
 • Prognozy analityków i jak je sprawdzić

Skaner spółek giełdowych: wybierz najlepsze akcje

To narzędzie jest bardzo przydatne, jeżeli chcesz znaleźć instrumenty, które idealnie nadają się do twojej strategii inwestycyjnej. W platformie LYNX Trading znajdziesz go pod zakładką Analytical Tools 1 i później klikając w Advanced Market Scanner 2.

1
2

Dzięki temu narzędziu możesz przesortować spółki które spełniają tobą wybranych kryteriów. W pierwszej kolumnie wybierasz rynki według instrumentu i położenia geograficznego 1W drugiej kolumnie zaznaczasz konkretne giełdy 2. Dla naszego przykładu wybraliśmy rynek akcji notowanych w USA na giełdach NASDAQ i NYSE.

W trzeciej kolumnie znajduje się prawdziwa zabawa – tutaj ustawisz swoje parametry, według których wybierzesz swoich faworytów 3. W naszym przykładzie ustawiliśmy Growth Rate większy od 15 (%) i # of Analyst Ratings większy od 2. Czwarta kolumna pozwala Ci wybrać dodatkowy parametr filtrowania 4. By wyświetlić wyniki, kliknij w przycisk Search znajdujący się w prawej górnej części 5.

1
2
3
4
5

Podstawowe dane fundamentalne spółek

Podstawowe informacje oraz wyniki finansowe o spółce znajdziesz w zagłębiu Fundamentals 1.

1

W puste pole wpisz ticker danej akcji i wybierz giełdę na której jest notowana 1. Informacje które znajdziesz w tym oknie obejmują krótki opis działalności spółki, podstawowe dane, jak giełda macierzysta, waluta w której jest akcja notowana lub godziny sesji giełdy, w której możesz daną akcje kupić 2.  W dolnej części znajdziesz dane z raportów finansowych oraz prognozy analityków 3.

1
2
3

Wynikiem jest lista akcji którą możesz posegregować według wielu kryteriów, by wybrać najlepsze akcje zgodnie z twoimi celami inwestycyjnymi.

Sprawozdania finansowe spółki

Dobra analiza fundamentalna jest oparta na kluczowych danych finansowych spółki. Te można znaleźć w zakładce Fundamentals pod nazwą Financial Statements xxx.

Pierwszym elementem sprawozdania jest Income Statement (rachunek zysków i strat) 1Zawiera on ważne dane jak Net Income (Zysk netto/EAT), Revenue (przychodylub Cost of Revenue (koszty sprzedaży/wytworzenia wyrobów). Na podstawie tych danych możesz stwierdzić, czy zysk spółki rośnie stabilnie, jaka jest marża i jaki udział na zysku ma ograniczanie kosztów.

Drugim sprawozdaniem finansowym który znajdziesz na platformie LYNX Trading jest Balance Sheet (Bilans) 2. Informacje tutaj zawarte obejmują strukturę kapitałową, czyli krótkoterminowe i długotermimowe aktywa (Assets), pasywa (Liablilities) oraz zadłużenie (Debt).

Ostatnią częścią sprawozdania finansowego spółki jest tzw. Cash Flow Statement (Sprawozdanie z przepływów pieniężnych) 3To mówi nam o przepływach środków pieniężnych. Cash from Operating Activities są dochody z działalności operacyjnej ale uwaga, część tych dochodów nie musiała być jeszcze zaksięgowana, tutaj większą wartość informacyjną ma Operating Income w rachunku zysku i strat. Natomiast ważne są Cash from Investing Activities (przepływy z działalności inwestycyjnejoraz Cash from Financing Activities (przepływy z działalności finansowej).

1
2
3

Prognozy analityków i jak je sprawdzić

Z narzędziem Analysts Forecasts platformy LYNX Trading możesz łatwo stwierdzić, jakie są prognozy analityków odnośnie zysków lub też wypłacanych przez spółkę dywidend. Oprócz tego możesz sprawdzić na ile się przeszłe analizy zgadzały z rzeczywistością. W zakładce Fundamentals wpisz nazwę aktywa i wybierz Analysts Forecasts 1Cyfry znajdujące się w pierwszej kolumnie 2 oznaczają ile opinii różnych analityków było użytych, by policzyć średnią wartość, którą znajdziesz w drugiej kolumnie 3. Oprócz średniej wartości w kolumnach obok także informacje o medianie lub odchyleniu standardowym. Ostatnia kolumna pokazuje rzeczywistą wartość z tego okresu 4

Na poniższym obrazku da się zauważyć, że średnia dochodów (Revenue) AXP w 2015 według prognoz 26 analityków wynosiła 32,736 mln. USD a w rzeczywistości dochód w tym roku wynosił 32,818 mln. USD.

1
2
3
4

By stwierdzić i sprawdzić prognozy analityków do ceny docelowej akcji, przejdź w zakładce Fundamentals do Analyst Ratings (Summary) 1Znajdziesz tutaj zbiór wszystkich prognoz na cenę docelową akcji. W środku tego okna pod zakładką “Analyst Price Target” jest średnia ceny docelowej 2 na podstawie wszystkich prognoz. 

Bardzo przydatną funkcją jest sprawdzenie prognoz poszczególnych analityków, które znajdziesz w dolnej części okna. Klikając w imię konkretnego analityka 3, możesz zweryfikować jak jego prognozy sprawdzały się w przeszłości. Success Rate 4 mówi nam, jaka jest skuteczność prognoz tego analityka a Average Return 5 pokazuje średnią zyskowność jego analiz. Bill Carcache, analityk z naszego przykładu, posiada skuteczność na pozomie 77% co oznacza, że 123 ze 159 prognoz były zyskowne – z średnim zyskiem +16%.  

1
2
3
4
5

Bezpieczeństwo Twojego rachunku jest zawsze priorytetem. LYNX oferuje dwa sposoby dodatkowego zabezpieczenia.

Pierwszą możliwością jest zabezpieczenie rachunku za pomocą aplikacji mobilnej według instrukcji, którą znajdziesz tutaj. Wystarczy pobrać aplikację i podążać za jej krokami na telefonie.

Drugą możliwością jest ustawienie przychodzące SMS. O tym sposobie dowiesz się właśnie w tej instrukcji.

Ważne jest, że każdy rachunek musi być dodatkowo zabezpieczony tylko jedną z tych metod. Którą wybierzesz zależy wyłącznie od Ciebie. Jeżeli Twój rachunek nie będzie posiadał dwupoziomowego zabezpieczenia, może dojść do ograniczeń zarządzania kontem, a nawet ograniczeń w handlu.

Jak ustawić zabezpieczenie za pomocą SMS?

Jeżeli dotychczas nie zabezpieczyłeś swojego rachunku, to po zalogowaniu do Zarządzania kontem automatycznie otrzymasz informację abyś wprowadził swój numer telefonu (zgodnie z opisem w punkcie 2.).

1) Jeżeli jesteś zalogowany na platformie inwestycyjnej, a złożysz zlenie, zobaczysz poniższą informację o restrykcji. Klikając na link “Click here to provide mobile phone number” 1 automatycznie przejdziesz do odpowiednej strony Zarządzania kontem.

1
2) W Zarządzaniu kontem otrzymasz informację o wprowadzeniu swojego numeru telefonu 1. Wprowadź go i wybierz odpowiedni kraj dla numeru kierunkowego 2 i kliknij w Continue.

1
2
3) W następnym kroku kliknij w Verify 1 aby zweryfikować swój numer telefonu.

1
4) Na numer telefonu, który wprowadziłeś wcześciej, otrzymasz SMS z kodem potwierdzającym. Ten wprowadź w pole 1.

1
5) Po udanej weryfikacji pojawi się zielony punkt 1 . Oznacza to, że twój numer telefonu został zweryfikowany. Kliknij w Continue 2.

1
2
6) W ostatnim kroku zobaczysz na ekranie okno, z którego możesz przejść do Zarządzanie kontem, klikając w “Continue to account Management1.

1
Uwaga: Możliwe jest, że niektórzy operatorzy telefoniczni (lub roaming w niektórych przypadkach) nie przetwarzają SMS zabezpieczającego. Dlatego zalecamy zabezpieczyć rachunek za pomocą aplikacji mobilnej, w której taka możliwość jest wykluczona.

Poniższa tabela zawiera przegląd funduszy ETF dostępnych poprzez CFD.

SymbolETF / CFDWaluta
VONGVanguard Russell 1000 Growth ETFUSD
VISVanguard Industrials ETFUSD
EWZiShares MSCI Brazil ETFUSD
NOBLProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFUSD
IEViShares Europe ETFUSD
FDNFirst Trust Dow Jones Internet Index FundUSD
VAWVanguard Materials ETFUSD
TQQQProShares UltraPro QQQUSD
SLYVSPDR S&P 600 Small CapValue ETFUSD
XLGGuggenheim S&P 500 Top 50 ETFUSD
GVIiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFUSD
PRFPowershares FTSE RAFI US 1000 PortfolioUSD
ASHRXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFUSD
EWSiShares MSCI Singapore ETFUSD
EMLPFirst Trust North American Energy Infrastructure FundUSD
MTUMiShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETFUSD
HYDVanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETFUSD
AMJJPMorgan Alerian MLP Index ETNUSD
DJPiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETNUSD
PHOPowerShares Water Resources PortfolioUSD
SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFUSD
QDFFlexShares Quality Dividend Index FundUSD
IJTiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFUSD
GSYGuggenheim Ultra Short Duration ETFUSD
EPPiShares MSCI Pacific ex Japan ETFUSD
RSPGuggenheim S&P 500 Equal Weight ETFUSD
VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETFUSD
ITMVanEck Vectors AMT-Free Intermediate Municipal Index ETFUSD
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustUSD
LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFUSD
WIPSPDR Citi International Government Inflation-Protected Bond ETFUSD
FFTYInnovator IBD 50 ETFUSD
EMHYiShares Emerging Markets High Yield Bond ETFUSD
DEMWisdomTree Emerging Markets High Dividend FundUSD
VONEVanguard Russell 1000USD
FTAFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX FundUSD
FDTFirst Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX FundUSD
DHSWisdomTree US High Dividend FundUSD
TBTProShares UltraShort 20+ Year TreasuryUSD
VMBSVanguard Mortgage-Backed Securities ETFUSD
INDYiShares India 50 ETFUSD
SCHDSchwab US Dividend Equity ETFUSD
TDIVFirst Trust NASDAQ Technology Dividend Index FundUSD
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFUSD
GLDSPDR Gold SharesUSD
IEURiShares Core MSCI Europe ETFUSD
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFUSD
IHIiShares U.S. Medical Devices ETFUSD
REMiShares Mortgage Real Estate EUSD
DBJPXtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFUSD
GUNRFlexShares Global Upstream Natural Resources Index FundUSD
IWFiShares Russell 1000 Growth ETFUSD
KXIiShares Global Consumer Staples ETFUSD
GXCSPDR S&P China ETFUSD
XLREReal Estate Select Sector SPDR FundUSD
VCRVanguard Consumer Discretionary ETFUSD
SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETFUSD
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETFUSD
IYWiShares US Technology ETFUSD
EWCiShares MSCI Canada ETFUSD
XLVHealth Care Select Sector SPDR FundUSD
VBKVanguard Small-Cap Growth ETFUSD
VTVVanguard Value ETFUSD
GDXJVanEck Vectors Junior Gold Miners ETFUSD
DESWisdomTree US SmallCap Dividend FundUSD
IXCiShares Global Energy ETFUSD
IGOViShares International Treasury Bond ETFUSD
IFGLiShares International Developed Real Estate ETFUSD
FTECFidelity MSCI Information Technology Index ETFUSD
OIHVanEck Vectors Oil Services ETUSD
DGSWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundUSD
ACWXiShares MSCI ACWI ex US ETFUSD
SCHPSchwab US TIPs ETFUSD
FTSMFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFUSD
ITBiShares U.S. Home Construction ETFUSD
EUFNiShares MSCI Europe Financials ETFUSD
EWLiShares MSCI Switzerland Capped ETFUSD
QQEWFirst Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index FundUSD
JPINJPMorgan Diversified Return International Equity ETFUSD
IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFUSD
GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFUSD
VGLTVanguard Long-Term Treasury ETFUSD
PGXPowerShares Preferred PortfolioUSD
SCHMSchwab U.S. Mid-Cap ETFUSD
SCHXSchwab US Large-Cap ETFUSD
EIDOiShares MSCI Indonesia ETFUSD
VUSEVident Core US Equity ETFUSD
IYGiShares U.S. Financial Services ETFUSD
THDiShares MSCI Thailand Capped ETFUSD
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUSD
EWXSPDR S&P Emerging Markets SmallCap ETFUSD
RSXVanEck Vectors Russia ETFUSD
HYLSFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETFUSD
IWDiShares Russell 1000 Value ETFUSD
HDViShares Core High Dividend ETFUSD
BNDVanguard Total Bond Market ETFUSD
IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETFUSD
EFAViShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETFUSD
CIUiShares Intermediate Credit Bond ETFUSD
KBWBPowerShares KBW Bank PortfolioUSD
VIGVanguard Dividend Appreciation ETFUSD
IOOiShares Global 100 ETFUSD
DBCPowerShares DB Commodity Index Tracking FundUSD
GDXVanEck Vectors Gold Miners ETFUSD
DLSWisdomTree International SmallCap Dividend FundUSD
VSSVanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETFUSD
IYEiShares U.S. Energy ETFUSD
VCLTVanguard Long-Term Corporate Bond ETFUSD
STPZPIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded FundUSD
RPVGuggenheim S&P 500 Pure Value ETFUSD
IPESPDR Bloomberg Barclays TIPS ETFUSD
IWCiShares Micro-Cap ETFUSD
VTWOVanguard Russell 2000 ETFUSD
SLYGSPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFUSD
IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETFUSD
XTiShares Exponential Technologies ETFUSD
PFFiShares US Preferred Stock ETFUSD
SPYSPDR S&P500 ETF TrustUSD
FEPFirst Trust Europe AlphaDEX FundUSD
AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFUSD
SVXYProShares Short VIX Short-Term Futures ETFUSD
EWAiShares MSCI Australia ETFUSD
SHViShares Short Treasury Bond ETFUSD
ACWViShares Edge MSCI Min Vol Global ETFUSD
SHProShares Short S&P500USD
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFUSD
SPHDPowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility PortfolioUSD
XMLVPowerShares S&P MidCap Low Volatility PortfolioUSD
ILFiShares Latin America 40 ETFUSD
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFUSD
FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX FundUSD
IYFiShares US Financials ETFUSD
IDViShares International Select Dividend ETFUSD
SDYSPDR S&P Dividend ETFUSD
JNKSPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETFUSD
IWRiShares Russell Mid-Cap ETFUSD
MGVVanguard Mega Cap Value ETFUSD
MUBiShares National Muni Bond ETFUSD
FDLFirst Trust Morningstar Dividend Leaders IndexUSD
BABPowerShares Taxable Municipal PortfolioUSD
VDEVanguard Energy ETFUSD
DBEFXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFUSD
XLBMaterials Select Sector SPDR FundUSD
HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETFUSD
SNLNHighland/iBoxx Senior Loan ETFUSD
SOXXiShares PHLX Semiconductor ETFUSD
EWGiShares MSCI Germany ETFUSD
IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFUSD
RWXSPDR Dow Jones International Real Estate ETFUSD
BNDXVanguard Total International Bond ETFUSD
STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFUSD
PZAPowerShares National AMT-Free Municipal Bond PortfolioUSD
MINTPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundUSD
HYSPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded FundUSD
IGMiShares North American Tech ETFUSD
MGKVanguard Mega Cap Growth ETFUSD
PIDPowerShares International Dividend Achievers PortfolioUSD
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFUSD
EWIiShares MSCI Italy ETFUSD
DGROiShares Core Dividend Growth ETFUSD
OILiPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETNUSD
SCHASchwab US Small-Cap ETFUSD
VOXVanguard Telecommunication Services ETFUSD
VOVanguard Mid-Cap ETFUSD
CWBSPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETFUSD
EFGiShares MSCI EAFE Growth ETFUSD
FIHDFI Enhanced Global High Yield ETN/UBSUSD
QTECFirst Trust NASDAQ-100 Technology Index FundUSD
INDAiShares MSCI India ETFUSD
TOTLSPDR Doubleline Total Return Tactical ETFUSD
IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETFUSD
IBBiShares Nasdaq Biotechnology ETFUSD
VGITVanguard Intermediate-Term Treasury ETFUSD
BONDPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundUSD
XLFFinancial Select Sector SPDR FundUSD
ISTBiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFUSD
DBOPowerShares DB Oil FundUSD
IYRiShares U.S. Real Estate ETFUSD
TIPiShares TIPS Bond ETFUSD
FLOTiShares Floating Rate Bond ETFUSD
DGRWWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth FundUSD
IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETFUSD
PKWPowerShares Buyback Achievers PortfolioUSD
SPLVPowerShares S&P 500 Low Volatility PortfolioUSD
CLYiShares 10+ Year Credit Bond ETFUSD
MCHIiShares MSCI China ETFUSD
FMiShares MSCI Frontier 100 ETFUSD
XLEEnergy Select Sector SPDR FundUSD
AMLPAlerian MLP ETFUSD
VEAVanguard FTSE Developed Markets ETFUSD
FXRFirst Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX FundUSD
FXDFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundUSD
SCHFSchwab International Equity ETFUSD
SRLNSPDR Blackstone / GSO Senior Loan ETFUSD
CDCVictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETFUSD
SDOGALPS Sector Dividend Dogs ETFUSD
SPIBSPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFUSD
AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFUSD
IYJiShares U.S. Industrials ETFUSD
DBEUXtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFUSD
EWWiShares MSCI Mexico Capped ETFUSD
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETFUSD
PSCTPowerShares S&P SmallCap Information Technology PortfolioUSD
JKDiShares Morningstar Large-Cap ETFUSD
IDUiShares US Utilities ETFUSD
IXJiShares Global Healthcare ETFUSD
EWHiShares MSCI Hong Kong ETFUSD
BWXSPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETFUSD
RYTGuggenheim S&P 500 Equal Weight Technology ETFUSD
IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETFUSD
EFAiShares MSCI EAFE ETFUSD
SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETFUSD
ANGLVanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETFUSD
VEUVanguard FTSE All-World ex-US ETFUSD
FXOFirst Trust Financial AlphaDEX FundUSD
VXUSVanguard Total International Stock ETFUSD
VOOVanguard S&P 500 ETFUSD
VTIPVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETFUSD
IGViShares North American Tech-Software ETFUSD
IYCiShares U.S. Consumer Services ETFUSD
XMESPDR S&P Metals & Mining ETFUSD
SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFUSD
VFHVanguard Financials ETFUSD
MDIVFirst Trust Multi-Asset Diversified Income Index FundUSD
FVDFirst Trust Value Line Dividend Index FundUSD
IYHiShares U.S. Healthcare ETFUSD
KBESPDR S&P Bank ETFUSD
IWOiShares Russell 2000 Growth ETFUSD
IYYiShares Dow Jones U.S. ETFUSD
USMViShares Edge MSCI Min Vol USA ETFUSD
ELDWisdomTree Emerging Markets Local Debt FundUSD
DBAPowerShares DB Agriculture FundUSD
UGAZVelocityShares 3x Long Natural Gas ETNUSD
EPIWisdomTree India Earnings FundUSD
TFISPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETFUSD
TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFUSD
EMBiShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETFUSD
VYMIVanguard International High Dividend Yield ETFUSD
SGOLETFS Physical Swiss Gold SharesUSD
EWQiShares MSCI France ETFUSD
SDSProShares UltraShort S&P500USD
EWTiShares MSCI Taiwan ETFUSD
DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETFUSD
EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETFUSD
UNGUnited States Natural Gas Fund LPUSD
IGEiShares North American Natural Resources ETFUSD
HEFAiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFUSD
PRFZPowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PortfolioUSD
VCSHVanguard Short-Term Corporate Bond ETFUSD
PCYPowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PortfolioUSD
SPXUProShares UltraPro Short S&P 500USD
EFViShares MSCI EAFE Value ETFUSD
VRPPowerShares Variable Rate Preferred PortfolioUSD
EWUiShares MSCI United Kingdom ETFUSD
PEYPowerShares High Yield Equity Dividend Achievers PortfolioUSD
VTIVanguard Total Stock Market ETFUSD
DWXSPDR S&P International Dividend ETFUSD
QUALiShares Edge MSCI USA Quality Factor ETFUSD
SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFUSD
PHBPowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond PortfolioUSD
MBBiShares MBS ETFUSD
VDCVanguard Consumer Staples ETFUSD
IFVFirst Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETFUSD
VIOOVanguard S&P Small-Cap 600 ETFUSD
VXXiPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNUSD
VUGVanguard Growth ETFUSD
EWJiShares MSCI Japan ETFUSD
VHTVanguard Health Care ETFUSD
ECONColumbia Emerging Markets Consumer ETFUSD
IATiShares US Regional Banks ETFUSD
RPGGuggenheim S&P 500 Pure Growth ETFUSD
SCHHSchwab U.S. REIT ETFUSD
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETFUSD
PWVPowerShares Dynamic Large Cap Value PortfolioUSD
XPHSPDR S&P Pharmaceuticals ETFUSD
MDYSPDR S&P MidCap 400 ETF TrustUSD
IWViShares Russell 3000 ETFUSD
SCHOSchwab Short-Term U.S. Treasury ETFUSD
BILSPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETFUSD
HACKETFMG Prime Cyber Security ETFUSD
EWMiShares MSCI Malaysia ETFUSD
IHEiShares US Pharmaceuticals ETFUSD
TBFProShares Short 20+ Year TreasuryUSD
SHMSPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETFUSD
SPDWSPDR Portfolio Developed World ex-US ETFUSD
XARSPDR S&P Aerospace & Defense ETFUSD
ITAiShares US Aerospace & Defense ETFUSD
KWEBKraneShares CSI China Internet ETFUSD
ECHiShares MSCI Chile Capped ETFUSD
XBISPDR S&P Biotech ETFUSD
DVYiShares Select Dividend ETFUSD
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETFUSD
HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFUSD
CFOVictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFUSD
VLUEiShares Edge MSCI USA Value Factor ETFUSD
GMFSPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFUSD
IWBiShares Russell 1000 ETFUSD
SPABSPDR Portfolio Aggregate Bond ETFUSD
FNXFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX FundUSD
QLDProShares Ultra QQQUSD
VGSHVanguard Short-Term Treasury ETFUSD
IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFUSD
IYMiShares U.S. Basic Materials ETFUSD
DTNWisdomTree US Dividend ex-Financials FundUSD
IVWiShares S&P 500 Growth ETFUSD
VVVanguard Large-Cap ETFUSD
SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFUSD
VONVVanguard Russell 1000 ValueUSD
XLKTechnology Select Sector SPDR FundUSD
FNCLFidelity MSCI Financials Index ETFUSD
TURiShares MSCI Turkey ETFUSD
MDYGSPDR S&P 400 Mid CapGrowth ETFUSD
XLUUtilities Select Sector SPDR FundUSD
HEDJWisdomTree Europe Hedged Equity FundUSD
EZUiShares MSCI Eurozone ETFUSD
MGCVanguard Mega Cap ETFUSD
GOVTiShares US Treasury Bond ETFUSD
SPSBSPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFUSD
EWPiShares MSCI Spain ETFUSD
KIESPDR S&P Insurance ETFUSD
VGTVanguard Information Technology ETFUSD
FXHFirst Trust Health Care AlphaDEX FundUSD
PGFPowerShares Financial Preferred PortfolioUSD
IGFiShares Global Infrastructure ETFUSD
CVYGuggenheim Multi-Asset Income ETFUSD
SMHVanEck Vectors Semiconductor ETFUSD
USCIUnited States Commodity Index FundUSD
ERUSiShares MSCI Russia ETFUSD
IUSBiShares Core Total USD Bond Market ETFUSD
EEMViShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETFUSD
ITOTiShares Core S&P Total US Stock Market ETFUSD
VBVanguard Small-Cap ETFUSD
FTSLFirst Trust Senior Loan ETFUSD
HEWGiShares Currency Hedged MSCI Germany ETFUSD
IYKiShares US Consumer Goods ETFUSD
SCHBSchwab US Broad Market ETFUSD
SLViShares Silver TrustUSD
PPLTETFS Physical Platinum SharesUSD
VBNDVident Core U.S. Bond Strategy FundUSD
XHBSPDR S&P Homebuilders ETFUSD
OEFiShares S&P 100 ETFUSD
PDPPowerShares DWA Momentum PortfolioUSD
VOEVanguard Mid-Cap Value ETFUSD
SPXLDirexion Daily S&P 500 Bull 3XUSD
IVViShares Core S&P 500 ETFUSD
TDTTFlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index FundUSD
BKLNPowerShares Senior Loan PortfolioUSD
FEXFirst Trust Large Cap Core AlphaDEX FundUSD
VIGIVanguard International Dividend Appreciation ETFUSD
MLPIETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETNUSD
SJNKSPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETFUSD
FVFirst Trust Dorsey Wright Focus 5 ETFUSD
ICFiShares Cohen & Steers REIT ETFUSD
DFEWisdomTree Europe SmallCap Dividend FundUSD
LITGlobal X Lithium & Battery Tech ETFUSD
FPEFirst Trust Preferred Securities and Income ETFUSD
ACWIiShares MSCI ACWI ETFUSD
EDVVanguard Extended Duration Treasury ETFUSD
VWOBVanguard Emerging Markets Government Bond ETFUSD
VYMVanguard High Dividend Yield ETFUSD
ROBOROBO Global Robotics and Automation Index ETFUSD
NEARiShares Short Maturity Bond ETFUSD
BLVVanguard Long-Term Bond ETFUSD
BBHVanEck Vectors Biotech ETFUSD
VXFVanguard Extended Market ETFUSD
SKYYFirst Trust Cloud Computing ETFUSD
SIVRETFS Physical Silver SharesUSD
IYTiShares Transportation Average ETFUSD
XESSPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFUSD
IAUiShares Gold TrustUSD
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETFUSD
QQQPowerShares QQQ Trust Series 1USD
NUGTDirexion Daily Gold Miners Index Bull 3X SharesUSD
VGKVanguard FTSE Europe ETFUSD
IWNiShares Russell 2000 Value ETFUSD
BSVVanguard Short-Term Bond ETFUSD
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3X SharesUSD
SPHQPowerShares S&P 500 Quality PortfolioUSD
IVEiShares S&P 500 Value ETFUSD
DONWisdomTree US MidCap Dividend FundUSD
GNRSPDR S&P Global Natural Resources ETFUSD
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Index ETFUSD
FNDESchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFUSD
ONEQFidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETFUSD
GWXSPDR S&P International Small Cap ETFUSD
XLYConsumer Discretionary Select Sector SPDR FundUSD
GSGiShares S&P GSCI Commodity Indexed TrustUSD
IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFUSD
VPUVanguard Utilities ETFUSD
VOOGVanguard S&P 500 Growth ETFUSD
RWOSPDR Dow Jones Global Real Estate ETFUSD
BIVVanguard Intermediate-Term Bond ETFUSD
DUSTDirexion Daily Gold Miners Index Bear 3X SharesUSD
XOPSPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFUSD
DXJWisdomTree Japan Hedged Equity FundUSD
VOTVanguard Mid-Cap Growth ETFUSD
FEZSPDR EURO STOXX 50 ETFUSD
SCHRSchwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETFUSD
VIDIVident International Equity FundUSD
XRTSPDR S&P Retail ETFUSD
EMLCVanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFUSD
FLGECredit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETNUSD
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3X SharesUSD
UUPPowerShares DB US Dollar Index Bullish FundUSD
LMBSFirst Trust Low Duration Opportunities ETFUSD
HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFUSD
MOOVanEck Vectors Agribusiness ETFUSD
IWMiShares Russell 2000 ETFUSD
VBRVanguard Small-Cap Value ETFUSD
CSJiShares 1-3 Year Credit Bond ETFUSD
XIVVelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETNUSD
SCHESchwab Emerging Markets Equity ETFUSD
VPLVanguard FTSE Pacific ETFUSD
KRESPDR S&P Regional Banking ETFUSD
VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFUSD
XLPConsumer Staples Select Sector SPDR FundUSD
DLNWisdomTree US LargeCap Dividend FundUSD
FXIiShares China Large-Cap ETFUSD
SUBiShares Short-Term National Muni Bond ETFUSD
VTVanguard Total World Stock ETFUSD
IXNiShares Global Tech ETFUSD
VNQVanguard REIT ETFUSD
CREDiShares US Credit Bond ETFUSD
USOUnited States Oil Fund LPUSD
XLIIndustrial Select Sector SPDR FundUSD
RWRSPDR Dow Jones REIT ETFUSD
SPTLSPDR Portfolio Long Term Treasury ETFUSD
FTXOFirst Trust Nasdaq Bank ETFUSD
EWYiShares MSCI South Korea ETFUSD
FBTFirst Trust NYSE Arca Biotechnology Index FundUSD

Istnieje możlwiość handlu amerykańskimi funduszami ETF poprzez kontrakty CFD, które  są dostępne jako alternatywa dla handlu na ETF. Aby zapoznać się z listą amerykańskich ETF, które można również handlować jako kontrakty CFD, zapoznaj się z następującą stroną. W artykule tym omówiono, czym są kontrakty CFD oraz zalety i wady kontraktów CFD. 


Czym jest CFD?

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) to produkt finansowy, który umożlwia handel, zarówno na wzrostach jak i spadkach ceny instrumentu bazowego. Jest to rzeczywiście umowa pomiędzy dwoma stronami kupującym i sprzedającym do rozliczenia kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia pozycji. Różnica w wartości kursowej (na przykład akcji lub ETF) jest rozliczana od momentu zawarcia umowy. Kupując CFD nie jest właścicielem instrumentu bazowego.

Rozliczenie zysku lub straty następuje po zamknięciu pozycji. W przypadku kontraktów CFD można zareagować zarówno na wzrost cen (pozycja długa) jak i na spadek cen (pozycja krótka) akcji lub ETF.

Kontrakty CFD są dostępne dla wielu różnych instrumentów bazowych. Za pośrednictwem LYNX można handlować kontraktami CFD na akcje, ETF lub indeksy. CFD zawsze reprezentuje wartość danego instrumentu bazowego. Aby wyjaśnić: jeden kontrakt CFD na Facebook ma teraz wartość około 181 USD, jeden CFD dla SPY ETF ma teraz wartość około 272 USD.

Jakie są plusy i minusy kontraktów CFD?

Kupowanie CFD odbywa się w taki sam sposób jak zakup akcji lub ETF. Kupując CFD, zajmujesz długą pozycję i tym samym reagujesz na wzrost cen. Jeśli sprzedajesz kontrakty CFD, zajmujesz krótką pozycję i tym samym reagujesz na spadek cen aktywów bazowych. Ceny kupna i sprzedaży kontraktów CFD są zasadniczo takie same, jak ceny bazowego składnika aktywów. Wszelkie wypłaty dywidend są dokonywane na Twój rachunek.

Oczywiście kontrakty CFD nie tylko przynoszą korzyści. Przede wszystkim płacisz odsetki za posiadanie kontraktu CFD, ponieważ otrzymujesz zaliczkę od strony wystawiającej. Ponadto, jako posiadacz kontraktu CFD, nie masz prawa głosu w firmie, tak jak ma to miejsce gdy posiadasz akcje.

Kolejną wadą, a jednocześnie zaletą, jest dźwignia. Poprzez obrót na marży można tworzyć większe pozycje z stosunkowo niewielką kwotą, dzięki czemu można szybciej generować wieksze zyski. Z drugiej strony dźwignia ta może również działać przeciwko tobie, jeśli pozycja nie będzie zgodna z oczekiwaniami.

Handel kontraktami CFD w LYNX

W LYNX możesz handlować CFD na całym świecie po bardzo konkurencyjnych cenach. Przegląd kosztów transakcyjnych i stóp procentowych mających zastosowanie do kontraktów CFD można znaleźć na stronie LYNX w zakładce opłaty i prowizje.

Kontrakty CFD jako alternatywa dla ETF

Aby sprawdzić listę amerykańskich ETF, które są dostępne poprzez handel na kontraktach CFD, zapoznaj się z następującą stroną. Poniższa tabela wskazuje 10 najczęściej handlowanych funduszy ETF poprzez kontrakty CFD  i jest alternatywą dla handlu.

Symbol CFD Waluta
SPY SPDR S&P500 ETF Trust USD
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF USD
XLF Financial Select Sector SPDR Fund USD
VXX iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN USD
QQQ PowerShares QQQ Trust Series 1 USD
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF USD
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF USD
EFA iShares MSCI EAFE ETF USD
XIV VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN USD
IWM iShares Russell 2000 ETF USD

exclamationamrk-75x75

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

65 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

W LYNX (tymczasowo) nie jest możliwe dokonywanie transakcji na amerykańskich, kanadyjskich, meksykańskich, hongkońskich i australijskich funduszach ETF. Posiadanie / sprzedaż aktualnych pozycji na tych funduszach ETF jest nadal możliwa. Nowe przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products Regulation) wymagają od emitentów tych produktów udostępnienia tak zwanego dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID – Key Information Document) dla każdego oferowanego produktu. Obecnie wydawcy tych produktów nie zapewniają polskich KID, więc nie można ich nabywać.

 

Których produktów to dotyczy?

Dotyczy to wszystkich funduszy ETF amerykańskich, kanadyjskich, meksykańskich, hongkońskich i australijskich. Kompletną listę wszystkich funduszy ETF, które nie mogą być przedmiotem handlu można znaleźć tutaj.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat nowych przepisów i regulacji PRIIP?

Więcej informacji można znaleźć na stronach dot. legislacji w UE

Czy mogę nadal utrzymywać obecne pozycje na tych ETF-ach?

Tak, pozycje, które już masz w swoim portfelu, mogą zostać zachowane. Możesz nadal trzymać lub zamknąć te pozycje. Nie możesz tylko nabyć nowych funduszy ETF.

Czy otrzymam powiadomienie na platformie transakcyjnej LYNX, jeśli spróbuję kupić te produkty?

Tak, w chwili gdy będziesz chaiał kupić jeden z amerykańskich, kanadyjskich, meksykańskich, hongkońskich lub australijskich funduszy ETF, pojawi się następujący komunikat o błędzie: “Klienci LYNX nie mogą obecnie handlować tym produktem z powodu braku dokumentów PRIIP.”

Kiedy będzie można ponownie handlować tymi produktami?

Pracujemy nad rozwiązaniem, aby móc ponownie zaoferować wszystkie fundusze ETF w najbliższej przyszłości. Jednak jesteśmy zależni od istytucji które wydały informacje na temat konkretnego funduszu ETF, emitenci funduszu muszą udostępnić brakujące dokumenty PRIIP.

Czy istnieje alternatywa dla tych ETF?

Tak, duża liczba amerykańskich funduszy ETF jest dostępna do nabycia poprzez kontrakty CFD, co stanowi alternatywę do handlu.  Aby sprawdzić listę amerykańskich funduszy ETF, które mogą być przedmiotem handlu poprzez kontrakty CFD, zapoznaj się z informacjami na naszej stronie.

Czy mogę handlować funduszami ETF UE? 

Tak, fundusze ETF UE stanowią doskonałą alternatywę, ponieważ oferują bardzo podobne fundusze jak amerykańskie fundusze ETF. Można nawet znaleźć fundusze nominowane w USD z taką samą lub bardzo podobną ekspozycją jak w USA. Europejski rynek ETF oferuje tysiące instrumentów, które są dostępne dla klientów LYNX.

Listy dostępnych instrumentów są dostępne na stronach internetowych giełd takich jak XETRA, LSE, SIX itd.

exclamationamrk-75x75

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

65 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Możesz zarobić dodatkowe środki, jeśli pozwolisz brokerowi na wypożyczanie Twoich akcji innym inwestorom w celu sprzedaży spekulacyjnej.

Stock Yield Enhancement Program (SYEP) pozwala brokerowi wypożyczać akcje w zamian za zabezpieczenie gotówkowe i pożyczać je inwestorom którzy chcą dokonać krótkiej sprzedaży i spekulować na spadku akcji jednocześnie płacąc odsetki od pożyczonych akcji. Jeśli uczestniczysz w tym programie możesz otrzymać wynagrodzenie z odsetkami od inwestora który pożyczył Twoje akcje.

Program ten jest oferowany do wszystkich posiadaczy rachunku marżowego oraz posiadaczy rachunków gotówkowych o kapitale powyżej 50 000 USD. W programie dostępne są tylko akcje amerykańskie i kanadyjskie.

W programie mogą być wykorzystane wyłącznie w pełni opłacone akcje, a nie papiery wartościowe utrzymywane za pomocą dźwigni finansowej.

Zawsze można sprawdzić, ile możesz otrzymać za akcje pożyczone, a każdego dnia odsetki są zapisywane na Twój rachunek.

Program nie ogranicza Cię w żaden sposób w posiadaniu Twoich akcji. Nawet jeśli Twoje akcje są pożyczone innemu inwestorowi, możesz je sprzedać w każdej chwili bez żadnych ograniczeń. Nadal jesteś ich właścicielem. Nie zmienia się również pozycja depozytu zabezpieczającego.

Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż akcji, które pożyczyłeś dla innego inwestora, nie musisz podejmować żadnych dalszych kroków. Sprzedajesz akcje i automatycznie przestaniesz przyjmować korzyści związane z tym programem.

Aktywacja Stock Yield Enhancement Program (SYEP)

Rejestracja w SYEP zajmuje zaledwie dwie minuty. Postępuj w następujący sposób:

1. Na stronie www.lynxbroker.pl zaloguj się do zarządzania kontem, klikając Zaloguj się 1 a następnie wybierając Zarządzanie Kontem 2. Wpisz login i hasło takie samo jak do logowania do platformy handlowej.

2
1
2. W górnym pasku znajdź ikonę Menu 1 i kliknij w Settings 2.

1
2
3. Na następnym ekranie Account Settings 1zobaczysz możliwość wyboru  Stock Yield Enhancement Program 2

1
2
4. Zaznacz puste okienko 4 i potwierdź klikając w Continue 5. Następnie system poprosi cię, byś wyraził zgodę i zaakceptował umowę oraz warunki programu.
4
5

 Program zostanie aktywowany w kolejnym dniu roboczym.

 

Jeśli chcesz dołączyć zlecenie profit target i stop loss w otwartej pozycji, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Otwórz platformę LYNX Trading. W portfolio znajdź zlecenie, które chcesz zmodyfikować. W przykładzie poniżej pokażemy jak dołączyć zlecenie stop loss i profit target do otwartej pozycji.

Dołączanie zlecenia stop loss

W przypadku kiedy, złożyliśmy zlecenie kupna, aby dołączyć stop loss, kliknij prawym przyciskiem myszy w dany instrument i następnie wybierz SELL 1

1
W przypadku, kiedy pod zleceniem pojawi się dodatkowe pole 1, kliknij prawym przyciskiem myszy na to zlecenie. W rozwiniętej kolumnie wybierz Modify 2 i później kliknij w Order Ticket 3Jeżeli program zaraz otworzył nowe okno “Order Ticker” to postępuj zgodnie z następnym punktem instrukcji. 

2
3
1
W nowym oknie zlecenia musisz ustawić:

1
2
3
4
Następnie:

5
6
7
 

Ustawienie zlecenia profit target

Praktycznie taka sama procedura prowadzi do ustawienia Profit Target. Otwórz nowe zlecenie na sprzedaż klikając prawym przyciskiem myszy w dane aktywo a następnie kliknij w SELL 1. 

1
Jeżeli system nie otworzył nowego okna “Order Ticket”, tylko dodał nowe pole pod zleceniem 1, to kliknij prawym przyciskiem myszy na to zlecenie. W rozwiniętej kolumnie wybierz Modify 2 i później kliknij w Order Ticket 3.

3
2
1
W nowym oknie zlecenia musisz ustawić:

1
2
3
4
Następnie:

5
6
7
Prawidłowo ustawione zlecenia stop loss i profit target, mają w kolumnie Type wpisane STP (stop loss) 1 i LMT (profit target) 2.

1
2
W przypadku pytań proszę skontaktuj się z obsługą LYNX pisząc email na info@lynxbroker.pl

Aby zmienić hasło, zaloguj się do Zarządzania kontem i kliknij Settings 1 User Settings 2.

1
2
Kliknij w zębate kółko obok Password 1.

1
Zobaczysz tabelę, w której możesz najpierw wprowadzić aktualne hasło 1a następnie wpisać nowe hasło 2 i po raz kolejny potwierdzić nowe hasło 3. Wszystko należy potwierdź klikając Continue 4.

Hasło musi mieć co najmniej sześć znaków i musi zawierać co najmniej jedną cyfrę i co najmniej jedną literę.

1
2
3
Jeżeli posiadasz dodatkowy system zabezpieczenia rachunku, system poprosi cię o potwierdzenie zmiany za pomocą urządzenia zabezpieczającego (klucza IB lub karty bezpieczeństwa). Wpisz odpowiedni passcode 1 i wybierz Continue.

1
Zmiana hasła została zatwierdzona, jeżeli pojawi się poniższy komunikat.

Aby sprawdzić, jakie są wymagania depozytów zabezpieczających związanych z konkretnymi opcjami, postępuj zgodnie z instrukcją. Znajdź odpowiednią opcję, na której chcesz handlować i przygotuj kontrakt opcyjny w wierszu poleceń.  W przedstawionym poniżej przypadku, wyszukaliśmy opcję call na akcje firmy Adidas (ADS).

Kliknij na kontrakt opcyjny, następnie prawym przyciskiem myszy kliknij menu, w którym wybierzesz opcje call.

Wymagania depozyt zabezpieczający 1
1
Jeśli masz opóźnione dane, ukaże się lista poleceń, w której możesz zdefiniować parametry transakcji, ilość 1, rodzaj zlecenia 2, cena 3, oraz okres ważność zlecenia 4. Na koniec kliknij na podgląd.

1
3
2
4
Pojawi się podgląd, gdzie w dolnej części można zobaczyć wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (Margin impact).  Wyświetlane cyfry są zawsze w podstawowej walucie rachunku. W kolumnie “Current”  1 widoczne jest jaka część depozytu jest zablokowana. Kolumna ” Change”  2 przedstawia wpływ jaki obecna transakcja będzie miała na depozyt zabezpieczający, czyli przedstawi o ile zwiększy się margines przy obecnej transakcji.

Wymagania depozyt zabezpieczający 3
1
2
W przypadku, gdy nie wyświetli się okno poleceń i zlecenie opcyjny zostanie przeniesione bezpośrednio na platformę, kliknij prawym przyciskiem myszy na to zlecenie opcyjne i z otworzonego menu wybierz opcje “Check Margin”1.

Wymagania depozyt zabezpieczający 4
1
W ten sam sposób można określić wymagania depozytu dla innych instrumentów lewarowych.

Otwarcie rachunku marżowego daje możliwość handlu na przykład na opcjach czy kontraktach futures. Na tym rachunku, wymagane jest utrzymanie rachunku o wartości co najmniej 2000 EUR lub równowartość w innej walucie. Jeśli wartość rachunku spadnie poniżej tego limitu (gotówka + wartość papierów wartościowych), rachunek zacznie działać jak rachunek gotówkowy.

LYNX przestrzega zasad i wymaga tego samego od swoich klientów. Jeśli przy użyciu dźwigni finansowej handlujesz na akcjach opcjach lub kontraktach terminowych narażasz się na większe ryzyko, które może między innymi wpłynąć na płynność finansową.

Istnieją pewne limity przy używaniu marży, których należy przestrzegać. Jeśli osiągniesz te limity, pojawią się pewne ograniczenia na platformie.

Firma LYNX również nie kontaktuje się z klientami w przypadku gdy, klient posiada niewystarczającą ilość depozytu zabezpieczającego.

Co i jak sprawdzać podczas handlu na rachunku marżowym

Kliknij w ikonę Account 1  na platformie LYNX Trading.

1
Otworzy się okno. Podczas handlu na rachunku marżowym powinny interesować Cię trzy następujące wartości:

Current Excess Liquidity 1 liczone jako różnica pomiędzy dostępnymi środkami a zablokowanymi. Obliczana jako Equity with Loan Value – Maintenance Margin.
Special Memorandum Account 2, która prezentuje stan “cash-flow” Twojego rachunku.
Overnight Excess Liquidity 3 przedstawia wyższe wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających w transakcjach zawieranych overnight.

1
2
3
Jeżeli wartość Current Excess Liquidity 1  lub  Special Memorandum Account 2  spadnie poniżej 5%  Net Liquidation Value (Wartości aktywów netto) 3, zostanie podświetlone na żółto. Wartość aktywów netto  (Net Liquidation Value) oznacza całkowitą wartość Twojej gotówki oraz wszystkich otwartych pozycji wyrażonej w walucie administracyjnej.

Jeśli wartość Current Excess Liquidity 1 lub Special Memorandum Account 2 jest ujemne, oznacza to, że rachunek jest w deficycie, a linia ta zostanie podświetlona na czerwono. Broker w tym przypadku ma prawo (nie obowiązek) do zamknięcia  automatycznie jednej lub więcej pozycji.

Jeśli wartości Current Excess Liquidity lub Special Memorandum Account w godzinach pomiędzy 21:50 a 22:15 jest negatywna, a posiadasz europejskie lub amerykańskie akcje, futures, opcje, system automatycznie zamyka jedną lub więcej pozycji na amerykańskich, tak aby Current Excess Liquidity znowu zyskało wartość dodatnią. Jeśli posiadasz jedynie europejskie akcje lub opcje, platforma zamknie jedną lub więcej pozycji dopiero następnego dnia roboczego po otwarciu rynków europejskich (około 9:10).

Nadmierna płynność nocą

Aby przetrzymać swoją otwartą pozycję do następnego dnia roboczego, wartość Twojego Overnight Excess Liquidity 3 musi być dodatnia. Jeśli wartość ta jest ujemna, platforma transakcyjna automatycznie zamknie jedną lub więcej pozycji w ciągu ostatnich 15 minut handlu na rynku, aby deficyt zmienił się na wartość dodatnią.

Jeśli kupiłeś europejskie akcje lub opcje, które chcesz przenieść na następny dzień roboczy, a wartość Overnight Excess Liquidity o godzinie 17:15 nocą jest negatywna, system zamyka jedną lub więcej pozycji przed zamknięciem rynku (o godzinie 17:30).

Podsumowując

Obserwuj swój rachunek, a jeśli widać żółtą lub czerwoną informacje, oznacza to, że Twoja płynność jest niska lub ujemna.

Może sie zdarzyć, że na przykład podczas aktualizacji komputera przypadkiem znikną Ci ustawienia handlowe w platformie TWS. Na szczęście można przywrócić oryginalne ustawienia z 5 ostatnich dni.

Aby przywrócić ustawienia, w lewym górnym rogu kliknij na File 1, a następnie Settings recovery 2

1
2
Otworzy się okno z kilkoma datami z których dane mogą być przywrócone.

W przypadku gdy żaden z tych dni nie jest odpowiedni, kliknij na ostatni Custom.

Otworzy się okno z ustawieniami zapisanymi na platformie TWS z ostatnich 5 dni. Jeśli chcesz przywrócić ustawienia np. od ostatniego wtorku to wybierz plik tws.Tue.xml 1 i następnie kliknij Open 2

1
2
Twoje wcześniejsze ustawienia zostały przywrócone

Jeśli interesują Cię oryginalne ustawienia platformy , które zostały przesłane po otwarciu rachunku, skontaktuj się z LYNX na  info@lynxbroker.pl a my przywrócimy platforme do pierwotnych ustawień.

Jeśli jesteś zainteresowany używaniem danych na żywo (live data) również na swoich rachunku demo, musisz te funkcje autoryzować w administracji swojego rachunku.

Jeżeli już subskrybujesz dane na żywo na swoim rachunku rzeczywistym w LYNX to możesz tych danych używać także na koncie demo. Jeśli zalogujesz się do platformy demo i nadal widzisz opóźnione informacje, a w miejscu notowań wyświetlane są znaki zapytania to oznacza, że nie masz udostępnionych danych na żywo na koncie demo.

W tym przypadku postępuj w następujący sposób.

Zaloguj się tutaj lub po wejściu na stronę startową www.lynxbroker.pl  kliknij w prawym górnym rogu na Zaloguj się 1 i wybierz Zarządzanie kontem.

1
Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Jesteś teraz w administracji swojego rachunku. Na górze po lewej stronie znajdziesz menu podstawowe. Kliknij i wybierz Settings 1 nastepnie Account Settings 2.

1
2
W zakładce Account Settings kliknij w zębate kółko – Paper Trading Account1.

1
W oknie, które się pojawi, zaznacz pole z następującym napisem 1 : Share real-time market data subscriptions with paper trading account. Note that due to regulatory laws only one of these accounts can have an active session at any given time.

Następnie potwierdź kliknąć na  Apply Change.

1
Teraz możesz zalogować się na swój demo rachunek i ćwiczyć handlowanie z danymi na żywo.

Przedpłacone dane na żywo mogą być używane tylko na jednym rachunku, oznacza to, że jeśli jesteś jednocześnie zalogowany do obu rachunków, rzeczywistego i demo,  notowania w czasie rzeczywistym będą wyświetlone na prawdziwym rachunku, a rachunek demo będzie wypełniony znakami zapytania.

LYNX kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i ochronę inwestorów. LYNX rozróżnia kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną.

Kontrola wewnętrzna

Zarząd LYNX odpowiada za wewnętrzną kontrolę nad spółką. Autonomicznym i niezależnym organem jest Compliance. Compliance officer jest odpowiedzialny za wdrożenie wewnętrznych zasad we wszystkich obszarach działalności firmy, które wzmacniają integralność określania własnych zasad oraz wprowadzania regulacji prawnych i zmian legislacyjnych.

Kontrola zewnętrzna

Holenderską siedzibę LYNX regulują władze holenderskie De Nederlandsche Bank (DNB) i Autoriteit Financiële Markten (AFM). Oddział LYNX w Niemczech jest regulowany przez niemiecki urząd BaFin, a oddział LYNX w Belgii przez CBFA obecnie FSMA. Firma LYNX jest zarejestrowana także w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce.

Tak, Lynx oferuje możliwość handlu poprzez mobilną aplikację “Lynx Trading” która jest dostępna na iPhone lub telefony ze systemem operacyjnym Android. Wystarczy wyszukać tę aplikację “Lynx Trading” w App Store lub Google store, a następnie ją zainstalować. Do aplikacji można zalogować się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.

Natomies LYNX oferuje Ci także możliwość hanlu na telefonie bez instalacji aplikacji. Do platformy LYNX Basic trzeba się tylko zalogować z przeglądarki internetowej na telefonie czy tablecie, LYNX Basic nie wymaga sciągania osobnej aplikacji.

Minimalna pierwsza wpłata potrzebna do otworzenia rachunku inwestycyjnego z LYNX wynosi 15 000 PLN lub równowartość w innej walucie.