Korzystając z okna wyszukiwania w prawym górnym rogu, możesz wyszukać żądany produkt według nazwy, symbolu lub numeru ISIN. W przykładzie są to akcje BMW.

Za pomocą przycisków Kup i Sprzedaj możesz handlować akcjami.

Jeśli szukasz innych produktów niż BMW, kliknij odpowiednią sekcję.

Po przesłaniu zlecenia otrzymasz następujące potwierdzenie:

Wszystkie otwarte zlecenia można wyświetlić w dowolnym momencie w menu Portfolio i Otwarte zlecenia.

Oto dwa otwarte zlecenia na zakup akcji BMW. Jeśli chcesz zmienić specyfikację zlecenia po przesłaniu, możesz to zrobić tutaj. Liczbę akcji, czas trwania zlecenia i cenę limitu można później dostosować. Po prawej stronie zobaczysz, że to zlecenie może zostać zrealizowane również poza regularnymi godzinami handlu.

Za pomocą przycisków w oknie transakcyjnym możesz usunąć zlecenie lub dodać opcjonalne zlecenia np. profit target lub stop loss.

1
2
3
4
5
6
Kliknięcie Kup otwiera okno zlecenia

1 Nazwa firmy i produkt, istniejąca pozycja, jeśli dotyczy, aktualne ceny.

2 Kup lub sprzedaj.

3 Liczba jednostek, rodzaj i cena zlecenia oraz czas trwania zlecenia.

4 Inne parametry zlecenia – dołącz profit target lub stop loss.

5 Podsumowanie – przegląd zlecenia i wyświetlenie wielkości zlecenia; jeśli załączyłeś dodatkowe zlecenia, zostaną one również wyświetlone tutaj.

6 Prześlij – następnie kliknij Dodaj zlecenie, aby wysłać zlecenie. Alternatywnie możesz zamknąć okno zlecenia, klikając Anuluj.

Podczas migracji rachunku papierów wartościowych do Interactive Brokers Ireland (IBIE) otwarte zlecenia zostały automatycznie anulowane. Otrzymałeś potwierdzenie migracji e-mailem.

Poprzez kliknięcie przycisku możesz ponownie złożyć anulowane zlecenia:

1. Zaloguj się do LYNX Basic.

2. Pojawi się przegląd anulowanych zleceń. Wybierz przycisk Prześlij przy zleceniu, które chcesz przesłać ponownie.

3. Zostanie otwarte okno zlecenia dla żądanego zlecenia. Po kliknięciu przycisku Prześlij zlecenie, zostanie ono ponownie przesłane z ostatnio wybranymi parametrami.

4. Powtórz kroki 2 i 3 dla wszystkich żądanych zleceń.

LYNX Basic oferuje mniej rodzajów zleceń i dodatkowych funkcji niż platforma handlowa Trader Workstation. Dlatego możesz nie być w stanie ponownie przesłać wszystkich swoich zleceń.

Po złożeniu zlecenia zalecamy sprawdzenie zleceń w zakładce Otwarte zlecenia. LYNX nie jest upoważniony do ponownego składania zleceń w Twoim imieniu.

Dzięki funkcji Combo platforma handlowa LYNX Trading  umożliwia wygodny handel spreadami opcyjnymi. Jeżeli w menu głównym nie widzisz okna Combo, możesz go łatwo dodać klikając na Configure i wybierając Combo z listy.

Następnie pojawi się dodatkowy przycisk w głównym menu:

Sposób składania zlecenia kupna spreadu opcyjnego czy towarowego jest taki sam, różnice polegają tylko na wyborze innego instrumentu bazowego oraz wpływu jaki ta transakcja będzie miała na stan rachunku. Na poniższym przykładzie pokażemy Ci jak złożyć zlecenie na  spread opcyjny na amerykański index S&P 500 a dokładnie na spread Bull Call. Informacje te nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie są rekomendacją do dokonania decyzji inwestycyjnych. Jesto to tylko przykładowa procedura handlu.

Kliknij w wiersz prawym przyciskiem myszki i wybierz Generic Combo 1 , ewentualnie wybierz przycisk Combo 2 w menu.

1
2
Teraz wybierz z oferty Pair or Leg-by-leg 1

1
W polu Underlying 1 wpisz ticket instrumentu bazowego, którym chcesz handlować – w naszym przypadku to spread opcyjny na S&P 500 (SPX). Następnie lewym przyciskiem myszki wybierz terminy kontraktów, którymi chcesz handlować.  W tym przypadku wybieramy obie opcje z takim samym terminem wygaśnięcia 16.maja 2019 2 . Wybieramy CALL 3  opcje z cenami strike 27954 i 2800 5.

1
2
3
4
5
Obie opcje pojawią się w tabeli i teraz musisz skontrolować, ewentualnie zmienić kierunek kupna i sprzedaży. Kliknij w pole Action 1i wybierz Buy/Sell 2 .

1
2
Po kliknięciu na przycisk OK nasze zlecenie Combo pojawi się w tabeli. Zauważ, że platforma pokazuje Bull Call spread- dzięki temu masz pewność, że naprawdę kupujesz Bull Call. Opis zlecenia informuje nas, że kupując  1  ten spread kupujemy SPX 16MAY19 2795 CALL 2  i jednosześnie sprzedajemy SPX 16MAY19 2800 CALL 3. W ten sposób możesz ostatecznie skontrolować zlecenie przed złożeniem na giełdę.

1
2
3

Poniżej sprawdzisz jak odczytać łączny zysk / stratę w handlu na kombinacjach opcyjnych. Na poniższym przykładzie znajduje się pozycja strategii opcyjnej na VIX. Strategia ta znana jako “spread diagonalny” składa się z dwóch nóg:

 • Long 17, sierpień 2016, 16 Call
 • Short 15, czerwiec 2016, 18 Call

Chociaż jest to połączona strategia opcyjna o dwóch spreadach, opcje są sortowane w raporcie zgodnie z datą wygaśnięcia.

1
W kolumnie Realized P/L 1 można sprawdzić zysk i stratę. W tym przykładzie zysk wynosi 216 USD i 4 USD. Łączny zysk z tej stategii opcyjnyj wynosi zatem 220 USD. 

Jeśli chcesz dołączyć zlecenie profit target i stop loss w otwartej pozycji, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Otwórz platformę LYNX Trading. W portfolio znajdź zlecenie, które chcesz zmodyfikować. W przykładzie poniżej pokażemy jak dołączyć zlecenie stop loss i profit target do otwartej pozycji.

Dołączanie zlecenia stop loss

W przypadku kiedy, złożyliśmy zlecenie kupna, aby dołączyć stop loss, kliknij prawym przyciskiem myszy w dany instrument i następnie wybierz SELL 1

1
W przypadku, kiedy pod zleceniem pojawi się dodatkowe pole 1, kliknij prawym przyciskiem myszy na to zlecenie. W rozwiniętej kolumnie wybierz Modify 2 i później kliknij w Order Ticket 3Jeżeli program zaraz otworzył nowe okno “Order Ticker” to postępuj zgodnie z następnym punktem instrukcji. 

2
3
1
W nowym oknie zlecenia musisz ustawić:

1
2
3
4
Następnie:

5
6
7
 

Ustawienie zlecenia profit target

Praktycznie taka sama procedura prowadzi do ustawienia Profit Target. Otwórz nowe zlecenie na sprzedaż klikając prawym przyciskiem myszy w dane aktywo a następnie kliknij w SELL 1. 

1
Jeżeli system nie otworzył nowego okna “Order Ticket”, tylko dodał nowe pole pod zleceniem 1, to kliknij prawym przyciskiem myszy na to zlecenie. W rozwiniętej kolumnie wybierz Modify 2 i później kliknij w Order Ticket 3.

3
2
1
W nowym oknie zlecenia musisz ustawić:

1
2
3
4
Następnie:

5
6
7
Prawidłowo ustawione zlecenia stop loss i profit target, mają w kolumnie Type wpisane STP (stop loss) 1 i LMT (profit target) 2.

1
2
W przypadku pytań proszę skontaktuj się z obsługą LYNX pisząc email na info@lynxbroker.pl

Po zalogowaniu się do Zarządzanie kontem można pod koniec każdego dnia handlowego sprawdzić, jaka część środków na rachunku jest zablokowana, w tym sprawdzić środki zaangażowane (zablokowane) w poszczególne instrumenty finansowe.

Zaloguj się, aby zarządzać swoim kontem i kliknij na zakładkę Reports 1 wybierz zakładkę Risk 2 a następnie Margin. 3 Wybierz odpowiednią datę 4 i kliknij  View 5.

1
2
3
4
5
Spowoduje to otwarcie okna zawierającego przegląd blokowanych środków. Możesz znaleźć tutaj przede wszystkim ogólny przegląd wymogów dotyczących  depozytów Margin Summary 1 a także detale dotyczące depozytów Margin Details for Securities (Rule Based) 2

1
2
Na pierwszy rzut oka widzisz wymagania dotyczące depozytów Initial Margin Requirement 1 obecnie zablokowana kwota. W szczegółowym raporcie zostały zawarte różne wymagania depozytów dla konkretnych pozycji. System dzieli aktywa według walut, w których są denominowane 2 i 3. Kwota blokowana jest zawsze przeliczana na walutę bazową rachunku.

1
2
3
Jeżeli chcesz sprawdzić wymagania dotyczące depozytów dla poszczególnych pozycji, kliknij na odpowiedni wiersz a pojawią się wymagania depozytowe dla poszczególnych pozycji.  W naszym przykładzie widzimy wymagania dotyczące depozytu dla pozycji na certyfikatach 1 opcjach 2 oraz akcjach 3. W ten sam sposób można określić wymagania depozytowe dla kontraktów futures.

1
2
3

LYNX Basic oferuje prosty przegląd twojego portfela. Możesz zobaczyć swoje pozycje natychmiast po zalogowaniu się na stronie głównej. W lewym górnym rogu ekranu 1 możesz zobaczyć stan swojego rachunku, salda, pozycje w tym zyski i straty. Poniżej 2  znajduje się przegląd aktualnie otwartych pozycji i ich status. Możesz uzyskać wgląd do swojego portfela klikając w zakładkę Portfolio 3 lub klikając bezpośrednio na Przejdź do portfolio 4 .

1
2
3
4
Następnie zobaczysz ekran z widokiem twojego rachunku i układem portfolio 1  dla każdej klasy aktywów. Poniżej znajdują się otwarte pozycje 2 w tym otwarte  3  i zamknięte zlecenia 4 . Ponadto 5  możesz użyć klawiszy ”+” oraz ”x” aby dołączyć do wybranej pozycji zlecenie powiązane lub zamknąc pozycję 6

1
2
3
4
6
5
Otwarte zlecenia to takie które oczekują na wypełnienie (zazwyczaj zlecenia z limitem lub zlecenia typu stop). Ostatnie egzekuje to takie, które zostały niedawno wypełnione przez rynek.

Salda środków pieniężnych tzw. Balans  i Przepływ kapitału można zobaczyć na dole ekranu.

W tej seksji można także wykonać wymiany walut. Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji walut przejdź do Jak dokonać konwersji walut w systemie LYNX Basic.

Aby wyświetlić wykres, należy najpierw wpisać w polu wyszukiwania 1 ticker, ISIN, lub nazwę firmy wybranego instrument, a następnie kliknąć Enter. W naszym przypadku wybraliśmy udziały spółki Apple’a (AAPL) będące przedmiotem obrotu na NASDAQ.  W oknie pojawi się wykres wybranego instrumentu.

1
2
Aby zobaczyć narzędzia analizy technicznej, kliknij Otwórz pełny wykres 2 .

W nowym oknie pojawi się wykres, w lewym górnym rogu 1  możesz wybrać żądany okres, dodać wskaźniki lub zmienić typ wykresu. W prawym górnym rogu możesz użyć przycisków K i P 2, a także w tym miejscu od razu dokonać zakupu lub sprzedarzy.  Jeśli chcesz zapisać ustawienia wykresu do wykorzystania w przyszłości, użyj przycisku w prawym górnym rogu 3.

1
2
3

 

Wszystkie dostępne produkty możesz znaleźć w wyszukiwarce poprzez ISIN lub nazwy firmy w polu wyszukiwania.

W polu wyszukiwania wpisz nazwę firmy, symbol lub ISIN 1 i wybierz żądany produkt 2Gdyby żadany produkt nie pojawił się na liście, należy szukać po symbolu. 3

1
2
3
 

Jeśli chcesz handlować opcjami, wystarczy kliknąć na Opcje 1 i wybierz datę ważności 2 oraz cenę wykonania 3. W przypadku gdy chcesz dodać cenę strajk, kliknij na prawną kolumnę 4.

Możesz także utworzyć combo option 5.

1
2
3
4
5
Wyszukiwanie instrumentu z listy obserwowanych

W głównym menu wybierz Notowania 1 i kliknij odpowiedni indeks 2.W naszym przypadku możemy wybrać NASDAQ. Wyświetla on wszystkie spółki, które są częścią tego indeksu. Wybrane akcje spółki można kupić natychmiast (K) lub sprzedać (S) lub wyświetlić wykres 3.

1
2
3
 

Jeżeli na platformie LYNX Basic chcesz handlować konkretnym instrumentem, wystarczy wpisać nazwę firmy lub ISIN w polu wyszukiwania 1 platforma może pokazać klika dostępnych rynków 2 zgodnie z giełdą, na której można handlować na danym produkcie.  W naszym przykładzie szukaliśmy akcji Apple notowanych na giełdzie NASDAQ US.

1
2
Jeśli chcesz handlowac na opcjach, futures lub na innych produktach, po wybraniu odpowiedniego instrumentu np. akcji, towaru, wybierz produkt np. opcje z menu 1Szczegółowe informacje o tym, jak działa wyszukiwanie, można znaleźć na stronie LYNX Basic Tool Search. Pojawi się łańcuch opcyjny, gdzie możesz wybrać inne parametry zlecenia oraz zakupić lub sprzedać opcje 2.

1
2
Jeśli natomiast chcesz dokonać zakupu/sprzedarzy akcji wystarczy dokonać wyboru w prawym górnym rogu. W tym przykładzie będziemy kupować akcje. W prawym górnym rogu kliknij zielone pole Kup 1

1
Pojawi się okno zlecenia, do którego należy wpisać odpowiednie dane.
Potwierdź, że chcesz kupić lub sprzedać 1Sprawdź wymaganą ilość akcji 2. Wybierz typ zlecenia którego chcesz użyć 3W przypadku zlecenia z limitem wybierz okres ważności 4 i cenę limitu  5Aby dołączyć do zlecenia zlecenie powiązane stop loss i/lub profit target , kliknij + (niebieski plus) 6Na koniec należy kliknąć w Dodaj Zlecenie, aby wysłać zlecenie 7.
1
2
3
4
5
6
7
 Jeśli zakupiłeś po cenie rynkowej (czyli za pomocą zlecenia Market), zlecenie zostanie wykonane natychmiast. Jeśli używasz zlecenia Limit lub Stop,  zlecenie jest przesyłane do Otwartych Zleceń i można je znaleźć w sekcji Portfolio.

Jak znaleźć akcje?

Pierwszym sposobem jest użycie zakładek, które możesz znaleźć w podstawowym widoku na platformie.

Jeśli szukasz produktu, który jest częścią Dow Jones (np. Apple), kliknij na Dow Jones1 i na liście znajdziesz swój produkt 2. Jeśli szukasz akcji wchodzących w skład Nasdaq 100, kliknij zakładkę, Nasdaq 100. Podobną logikę można zastosować do wyszukiwań  innych rynków kapitałowych. Jeśli szukasz indeksu, kliknij przycisk na karcie indeksy, jeżeli szukasz par walutowych, kliknij na zakładkę Forex itp.

1
2
Drugim sposobem jest po prostu wpisanie do jakiegokolwiek wolnego rzędu nazwy firmy, skrótu lub ISIN.

Jeśli wpiszemy np. Google1 (firma Alphabet Inc., znana jako Google) i klikniemy Enter, wyświetli się menu dostępnych instrumentów, z których wybieramy te pożądane. W tym przypadku widać, że akcje mogą być przedmiotem obrotu na kilku giełdach 2oraz że możliwy jest handel opcjami 3, futures 4, lub obligacje 5.

1
2
4
3
2
2
2
5
Jeśli zostanie wybrana opcja SMART, to platforma oceni , na której giełdzie handel będzie najkorzystniejszy. Jest to algorytmiczna ocena według najlepszej bieżącej ceny, płynności lub waluty. Jeśli wybierzesz Routed umożliwi Ci to samodzielny wybór  rynku. Jeśli nie masz żadnego szczególnego powodu, aby samemu kierować zamówieniami, zalecamy wybranie opcji SMART.

Jak znaleźć futures?

Jeśli chcesz znaleźć futures to postępuj w analogiczny sposób jak w przypadku akcji. Otwórz zakładkę Futures a następnie znajdź właściwy rynek. Inną opcją jest poszukiwanie rynku za pomocą tickeru. Jeśli chcesz handlować instrumentem crude oil to kliknij na puste okienko 1 i wpisz CL. W tabeli pojawi się lista z wszystkimi instrumentami, związanymi z tym samym akronimem( CL). Wybierz Crude Oil Futures2.

Następnie pojawia się tabela, w której należy wybrać datę wygaśnięcia kontraktu.

Po wybraniu odpowiedniej daty wygaśnięcia w rzędzie pojawi się rynek.

Jak znaleźć opcje?

Jeśli chcesz znaleźć opcje to postępuj w analogiczny sposób jak w przypadku futures. Do wolnego rzędu wpisz odpowiedni ticker a gdy pojawi się menu wybierz Opcje 1 .

1
Pojawi się tabelka z opcjami, po lewej stronie będą opcję call  a po prawo opcje put. Tutaj także masz możliwość wyboru odpowiedniej daty wygaśnięcia i cenę strike.

 

Podczas otwierania rachunku wybrałeś walutę bazową, która służy jako waluta administracyjna, np. aby wygenerować wyciąg z rachunku. Może jednak zmienić walutę bazową na swoim rachunku.

Jeżeli na platformie LYNX  klikniesz ikonę account aby wyświetlić wyciąg z rachunku, każda pozycja która się wyświetli, nawet jeśli nie jest w walucie bazowej, przeliczona będzie według bieżącego kursu walutowego na bazową walutę.

Na przykład informacje na temat rachunku wyświetlane w euro nie oznaczają, że wszystkie posiadane pozycje są w euro. W podsumowaniu poniżej można zauważyć, że inwestor posiada pozycje w kilku walutach, natomiast wymogi dotyczące marż i zasobów dostępne do obrotu przeliczone są na euro.

Jeśli chcesz uzyskać następujące informacje o swoim koncie w walucie innej niż waluta bazowa, konieczne jest wprowadzenie tej zmiany w usłudze zarządzania rachunkami,  na naszej stronie internetowej www.lynxbroker.pl , klikając link Zarządzaj kontem w prawym górnym rogu 1.

1
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Następnie wybierz Settings  1, Account Settings  2, i na koniec kliknij na ikonę ustawień Base Currency 3.

1
2
3
Pojawi się wybór 19 możliwych walut, które mogą być podstawowymi do zarządzania kontem. Zaznacz pożądaną przez Ciebie opcje 1 i kliknij SAVE 2.

1
2
Zmiana zostanie dokonana w ciągu jednego dnia roboczego.

 

Jeśli chcesz utworzyć wyciąg ze swojego rachunku handlowego za pomocą LYNX, skorzystaj z poniższej procedury.

Otwórz stronę  www.lynxbroker.pl i wybierz Zaloguj się/Pobierz, a następnie Zarządzanie kontem 1.

1
Zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Możesz teraz zarządzać swoim rachunkiem. W lewej części znajduje się podstawowe menu. Kliknij Reports 1

1
Jeśli chcesz wygenerować wyciąg wybierz strzałkę w niebieskim kółku przy Activity, następnie Period Custom Date Range 1 i wybierz początkową i końcową datę okresu, następnie kliknij na RUN 2.

1
2
Pojawia się oświadczenie podzielone na kilka kart.

Aby ustalić całkowite zyski lub straty z obrotu w danym okresie, kliknij zakładkę Trades.

W zakładce Trades znajduje się wykaz wszystkich transakcji za wybrany okres. Na dole tabeli w kolumnie Total wyświetla się bilans wszystkich zysków/strat i podatków płaconych w walucie lokalnej rynku, w których prowadzi się handel. Jeśli sprzedajesz amerykańskie akcje, ta linia zostanie wyświetlona w USD.

Możesz także sprawdzić kolumnę np.  Total in PLN, który przedstawia przeliczenia w Twojej walucie administracyjnej. Jeśli Twoją walutą bazową jest EUR lub USD to właśnie w tej walucie zostnie okreśłony Total.

Zysk lub strata z obrotu jest przedstawione w kolumnie Realized P/Li, natomiast całkowiete wypłacane wynagrodzenie w Comm/Tax.

Podatek od dywidendy

W przypadku gdy posiadasz akcje spółek, które wypłacają dywidendę, konkretne infromacje znajdziesz w wygenerowanym raporcie w sekcji Dividends.  Jeśli kolumna Dividends nie znajduje się w wyciągu, oznacza to, że dotychczas nie otrzymałeś dywidendy lub wygnerowałeś raport z okresu w którym nie otrzymałeś dywidendy. O sposobach wypłaty dywidendy dowiesz się tutaj. Najczęstszą formą wypłaty dywidendy jest gotówka pomniejszona o potrącony podatek danego kraju, ponieważ dywidendy są zawsze opodatkowane u źródła.

Ex-dividend date można sprawdzić w zakładce Change in Dividend Accruals 1.

1
Druga zmiana odbędzie się w dniu płatności (wypłaty), gdy zmniejszy się wartość w karcie Change in Dividend Accruals 1 a element ten zostanie dodany do zakładki  Dividends 2. Wartość ta jest wyższa niż wcześniej pokazana liczba w kolumnie Gross Amnt o wysokość potrąconego podatku (Withholding tax) 3. Ta właśnie wartość podatku pojawi się w  zakładce Withholding Tax po prawej stronie od Dividends.

1
2
3
Dywidenda wypłacana, którą otrzymasz na swój rachunek, zostanie zawsze pomniejszona o potrącony podatek, ponieważ dywidendy są zawsze opodatkowane u źródła.

W przypadku gdy jako metodę wypłacania dywidend wybierzesz opcje otrzymania nowych udziałów w spółce, wtedy podsumowanie zostanie wyświetlone oddzielnie w raporcie  Twojego rachunku handlowego.

W dniu wypłaty, akcje są rozliczane na Twoim rachunku i wyświetlone w zakładce Corporate Actions 1. Wartość dywidendy jest wypłacana w gotówce i będzie wyświetlana w karcie Dividends 2. Podatek u źródła nie jest stosowany, ponieważ jest on już odzwierciedlony w wypłacanym stosunku akacjowych dywidend. Przykład przedstawiono poniżej.

1
2

Aby dokonać wymiany waluty na platformie LYNX Basic, otwórz stronę internetową www.lynxbroker.pl. W prawym górnym rogu menu na stronie głównej kliknij Zaloguj się 1 a następnie wybierz LYNX Basic 2 z rozwijanego menu. Do logowania użyj danych, których zwykle używasz przy logowaniu się do platformy TWS lub Zarządzania Kontem.

Konwersja walutowa jest dokonywana po kursach międzybankowych spot. Koszty konwersji znajdziesz tutaj.

1
2
Po zalogowaniu się na platformę LYNX Basic wybierz Portfolio a następnie przejdź  do miejsca na dole strony pod nazwą Waluty. Kliknij podwójną strzałkę obok danej waluty, którą chcesz wymienić 1 .

1
W oknie wybierz walutę, którą chcesz wymienić 1 następnie wybierz żądaną kwotę jaką chcesz wymienić 2. Na koniec kliknij Wymień 3.

1
2
3
Następnie pojawi się Okno zlecenia, w którym możesz zmodyfikować to zlecenie. Możesz zmienić rodzaj zlecenia oraz dostosować cenę lub ilość. Kliknij Dodaj zlecenie 1  w celu potwierdzenia.

1
Jeśli wybierzesz zlecenie rynkowe (MARKET) wymiana nastąpi natychmiast. Jeśli wybierzesz np. zlecenie z limitem zostanie ono przeniesione do Otwartych zleceń w sekcji Portfolio.

Masz akcje u innego brokera i chciałbyś przenieść je do LYNX? Poniższe instrukcje opisują dokładnie jak możesz to zrobić.

Przed złożeniem rzeczywistego wniosku zaleca się ustalić następujące informacje:

 • Czy Twój obecny broker pobiera jakieś opłaty związane z transferem portfela. 
 • Czy danym tytułem można handlować w LYNX (wyszukaj na platformie lub skontaktuj się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800 080 563 lub pisząć email na info@lynxbroker.pl)

Teraz przejdźmy do  powiadomienia o przeniesienie papierów wartościowych. Po zalogowaniu się do Zarządzania kontem, wybierz zakładkę Transfer & Pay 1  i wybierz Transfer Positions 2.

1
2
Następnie spośród dostępnych opcji wybierz Incoming Transfer 1:

1
W kolejnym kroku wybierz właściwy dla Ciebie region, aby zobaczyć odpowiadające mu typy transferu 1:

1
Kliknij SELECT 1 :

1
Następnie wypełnij formularz Enter Broker Information 3, tutaj musisz podać informacje o brokerze u którego masz aktualnie akcje:

3
 • Financial Institution: wybierz brokera u którego masz aktualnie akcje.
 • Your Account Number at the Financial Institution:  podaj swój aktualny numer klienta / konta , który został Ci nadany przez brokera
 • Name of Account Holder at the Financial Institution: podaj swoje imię i nazwisko
 • Account Type: podaj typ konta
 • Country of Financial Institution: podaj kraj aktualnego brokera
 • Contact Email of your Financial Insitution: wpisz adres e-mail do aktualnego brokera
 • Save Financial Institution information: zadecyduj czy chcesz zapisać dane aktualnego brokera

Teraz przejdź do poniższej sekcji Asset 1, gdzie trzeba wybrać konkretne tytuły, które chcesz przenieść do LYNX od istniejącego brokera i kliknij w Add Asset 2 by wybrać konkretne aktywo które chcesz przenieść.

2
1
Wyświetli się okno Asset Search 1, gdzie należy wybrać odpowiedni typ aktywa Asset Type 2 (Stock, Warrant, Option, Bond, Mutual Fund):

1
2
Następnie podaj dodatkowe wymagane informacje dotyczące aktywa, które przenosisz:

 • 1
  2
  4
  3
  Search Type 1: Wybierz Search by Symbol jeżeli chcesz wyszukać dany instrument według jego symbolu.
 • Symbol 2: Tutaj wpisz symbol instrumentu (lub ISIN jeżeli wybrałeś w search type).
 • Exchange 2: Opcjonalnie wskaż giełdę, jeśli tego nie zrobisz w tym kroku, w następnym będzie taka możliwość
 • Kliknij w Search 4

W następnym oknie wybierz odpowiedni instrument (według giełdy).

Następnie wpisz Typ 1 Ilość 2 pozycji.

1
2
Po tym co wybrałeś wszystkie pozycje które chcesz przenieść, kliknij w Continue. Poniżej złóż podpis elektroniczny . W polu Signature 1 wpisz imię i nazwisko i klinij na Continue 2.

1
2

FX trader odkrywa przed inwestorami wyjątkowe możliwości. Jedną z nich jest wysłanie zlecenia bezpośrednio do rynku za pomocą jednego kliknięcia.

Najpierw uruchomimy FX Trader klikając na ikonę FX trader 1 na platformie TWS.

1
Aby móc składać zlecenia bezpośrednio na rynek jednym kliknięciem, najpierw musisz ustawić jako główne zlecenie MKT lub wybrać opcję otwarcia pozycji za kurs rynkowy.

W głównym oknie platformy kliknij na Edit 1 i wybierz Global configuration 2.

1
2
W wyświetlonym oknie wybierz pozycję Presets 1, a następnie Forex 2. Z menu z opcjami zleceń zmień rodzaj zlecenia na MKT 3  i kliknij OK

1
2
3
Jeśli teraz wprowadzimy zlecenie zostanie ustawiona jako MKT i nadal będzie wymagane potwierdzenie transferu. Aby uniknąć tego etapu i jednego kliknięcia w lewym górnym rogu FX Trader od razu kliknij Transfer 1.

1
Wyświetli się okno z ostrzeżeniem, że właśnie uruchamiasz opcje otwierania pozycji jednym kliknięciem i że jako inwestor jesteś odpowiedzialny za własne transakcje, więc negatywne rezultaty handlu wynikające z niezamierzonych błędów inwestora nie będą refundowane i Lynx nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jeśli zgadzasz się z tymi warunkami, potwierdź, klikając naYES 1.

1
W tym punkcie już uaktywniłeś umieszczanie zamówień na rynku jednym kliknięciem. Aby dezaktywować kliknij ponownie na Transmit instantaneously.

Kolejnym ważnym zleceniem, które powinno być znane przez każdego inwestora jest bracket order czyli zlecenie powiązane. Pozwala ono na dołączenie dwóch zleceń – stop-loss (STP) ograniczający maksymalną stratę na transakcji oraz profit target (LMT) wykorzystywane do realizowania zysków na określonym poziomie.

W podstawowym zleceniu kupna, cena limit price jest wyższa niż obecna cena rynkowa, a cenę stop-loss umieszcza się poniżej ceny rynkowej.

Po zatwierdzeniu zlecenia głównego, automatycznie aktywowane zostną również oba zlecenia zamknięcia zlecenia, czyli stop loss i profit target.

W przypadku realizacji jednego z nich, drugie zostanie anulowane.

Aby umieścić zlecenie Bracket order, postępuj według wskazówek poniżej.

Na początku należy utworzyć zlecenie kupna/sprzedaży. Jeśli w pierwszym kroku pojawi się okno transakcyjne, po wpisaniu odpowiednich paramentrów, kliknij na Accept. Zanim potwierdzisz zlecenie, kliknij prawym przyciskiem myszy na zlecenie i wybierz Attach 1, a następnie Bracket order  2

2
1
Pod wyświetlonym wierszem ze zleceniem kupna, pojawią się dwa zlecenia sprzedaży, które muszą być ustawione zgodnie z własnymi preferencjami. Zlecenie sprzedaży za limit price działa jako profit target (ustaw jego wartość w kolumnie Lmt price 1 ), to umożliwi Ci realizacje zysku z transakcji na określonym poziomie. Zlecenie sprzedaży stop loss (jego wartość w kolumnie Stop price 2 ) określa poziom maksymalnej straty jaką jesteśmy skłonni zaakceptować.

Kliknij Transfer 1 przy zleceniu kupna, aby przenieść zlecenie na rynek.

2
1
3
Po jego uruchomieniu aktywowane będą również zlecenia sprzedaży.

Gdy cena osiągnie 130 USD, dojdzie do zakupu 100 akcji firmy. Jeśli cena spadnie do 127 USD zrealizowany będzie stop- loss i pozycja będzie zamknięta. W przypadku gdy cena wzrosłaby do 133 USD, zrealizowany zostanie profit target. W obu przypadkach realizacja niezrealizowanego zlecenia sprzedaży, zostanie automatycznie anulowana .

Po wprowadzeniu zlecenia z limitem można go łatwo edytować bez konieczności wydawania nowego polecenia. Kilkoma kliknięciami można zlecenie umieścić na giełdzie jako rynkowe lub zmienić ustaloną  limit price.

Limit order LMT na platformie TWS umieścicie klikając dwukrotnie cenę zakupu lub sprzedaży a w karcie rezerwacji, jako limit price wybierzesz odpowiedni poziom ceny, za który chcesz pozycję sprzedać lub kupić.

Na przykładzie zakupu udziałów Volkswagena poniżej można zauważyć, że jeśli kupujemy akcję to limit price ustalimy poniżej, a w przypadku sprzedaży zrobilibyśmy odwrotnie i ustawilibyśmy cenę wyższą niż obecna cena rynkowa. Jako typ zlecenia wybieramy LMT 1, uzupełniamy Limit price 2. a następnie potwierdzamy klikając na Transfer 3, a następnie zatwierdzeniem okna, w którym się pojawi.

1
2
3

Zlecenie nie zostanie zrealizowane dopóki cena rynkowa nie przetnie się z przez ustanowioną limit price. Zlecenie zatem będzie nadal umieszczone na karcie Pending (all) 1.

Na tej karcie z niewypełnionymi zleceniami można nadal pracować. Kliknięciem na indywidualne parametry zlecenia, można je edytować.

By zmienić limit price Lmt 1 wpisz nową cenę i potwierdź klikając na T  2.

2
1

Jeśli chcesz zlecenie anulować kliknij Cancel 1.

1

Zakładka zmieni się na czerwono 1 , co oznacza, że zlecenie zostało anulowane.

1

Jeśli chcesz oczekujące zlecenia zrealizować, możesz je zmienić  z  LMT na MKT 1a następnie kliknij w kolumnie Status na Update 2. Instrument natychmiast zostanie kupiony i przemieści się z karty oczekujących Pending (all) do Portfolio.

1
2

Na platformie TWS masz możliwość personalizowania zleceń, co umożliwia umieszczanie ich szybko i efektownie.

Po kliknięciu na BUY w ofercie instrumentu automatycznie wyświetli się okno zlecenia, w którym wcześniej nastawione są: wartość 100, typ zlecenia; limit (LMT), destynacja  SMART oraz okres ważności; dzienny (DAY).

 

Jeśli aktywnie handlujesz i chcesz otwierać pozycje za cenę rynkową (MKT), nie musisz za każdym razem zmieniać parametrów zlecenia. Wystarczy jeśli w Globalnych ustawieniach platformy TWS zmienisz wcześniej nastawione parametry zleceń. W menu głównym w lewym górnym rogu kliknij na Edit 1, a następnie wybierz Global configuration 2.

1
2
 

W nowym oknie wybierz w lewym menu  Preset 1 a następnie wybierz instrument, dla które chcemy zmienić zaprogramowane wcześniej parametry zleceń. W prawej części okna można ponownie skonfigurować wszystkie parametry zgodnie z własnymi preferencjami. W tym przykładzie wybraliśmy akcje Stocks 2.

1
2
 

W prawej części wybieramy właściwości zlecenia zgodnie z własnymi preferencjami. Jeśli zazwyczaj używasz limit orders, może być zainteresowany zmianą zaprogramowanego wcześniej czasu ważności zlecenia z dziennej ważności (DAY) na ważność Good Till Canceled – ( GTC) 1. Aby potwierdzić kliknij na OK.

1
Jeśli wolisz natychmiastowe wejście na rynek bez ustalania limitów, to w sekcji Primary orders,  zmień rodzaj zlecenia z limit order (LMT) na zlecenie rynkowe (MKT) 1 i i potwierdź klikając na OK.

1
Po wprowadzeniu tych zmian, kiedykolwiek będziesz chciał dokonać transakcji z akcjami, przygotowana będzie karty zlecenia z wcześniej wybranymi właściwościami zlecenia, co znacznie ułatwi i usprawni Twój handel.

Aby zobaczyć wykres, kliknij prawym przyciskiem myszy na instrumencie linii i albo małą ikonę wykresu 1 lub kliknij na rozwijane menu Charts –  New Chart  2.

1
2

Zostanie wyświetlona tabela, w której można wybrać parametry żądanego wykresu. Ważne jest, aby programować odpowiednie ramy czasowe, okres czasu  1 i rodzaj wykresu  2 i kliknij OK 3.

1
2
3
Pojawi się nam wykres USD.PLN w nowym oknie. Jeśli chcesz otworzyć inny wykres, możemy albo postępować jak powyżej, wyświetlając nowe okno lub nowy wykres dodać do bieżącego okna wykresu jako inną kartę. Jest to szczególnie przydatne, jeśli oglądasz wiele wykresów. Aby zobaczyć, czy więcej wykresów w tym samym oknie można uzyskać krótki przegląd wszystkich obserwowanych instrumentów.Kliknij na File 1 i Create New Tab 2.

2
1
Pojawi się nowe okno na białym tle. W lewy górny róg 1 wpisz nazwę aktywa, na które chcesz pokazać wykres i potwierdzić, naciskając Enter.

1
Teraz możesz wygodnie i łatwo przełączać się między wykresami. A jeśli chcesz dodać wykres, kliknij w znak plusa 1 w dodatkowej zakładce.

1

 

Po zalogowaniu się do platformy od razu widzisz wszystkie swoje utworzone zakładki. Aby dodać watchlist, po prawej stronie na końcu zakładek kliknij na znak plus 1

1
Pojawi się strona z ustawieniami, gdzie można wpisać nazwę watchlisty (np. US akcje) 1, a następnie należy potwierdzić OK 2.

1
2
Nowo utworzona watchlist zostanie umieszczona wśród innych zakładek 1 Klikając na krzyżyk, możesz usunąć zakładkę. Możesz również swobodnie przeciągać je. Teraz wystarczy w kolumnie “Financial Instrument” 2 wpisać nazwy poszczególnych tytułów i utworzyć sobie własną listę.

1
2

Twój rachunek w LYNX jest rachunkiem wielowalutowym. Oznacza to, że masz możliwość handlu w wielu krajach różnymi walutami. Twoje transakcje są zawsze wykonywane w walucie, w której dany instrument jest notowany.

Handel w wielu walutach jednocześnie wpływa na wartość Twojego portfela. Platforma handlowa jest jednak bardzo elastyczna pod względem walutowym.

Jeśli wpłacisz na swój rachunek na przykład środki w PLN, a chcesz handlować w USD, to tak jak w przypadku większości inwestorów Twoją pierwszą transakcją będzie konwersja z PLN na USD. 

Poniżej opisano jak przeprowadzić konwersję z PLN na USD, ale można zastosować tę samą zasadę, w celu dokonania jakiejkolwiek innej konwersji walutowej, np. z PLN na EUR lub USD na EUR itd.

W zakładce Forex znajdź parę walutową Forex USD.PLN. Klikając na cenę (sell lub buy) w menu 1 utworzysz zlecenie.

W kolumnie Quantity 2 wpisz kwotę USD, jaką chcesz kupić przy danym kursie. W poniższym przykładzie podane jest 15 000 USD.

Zostawimy zlecenie rynkowe (MKT) 3. Jeśli nie potrzebujesz dokonać konwersji natychmiast, możesz ustawić zlecenie z limitem (LMT) i poczekać na osłabienie kursu, aby kupić taniej.

Ważne jest, aby zmienić IDEALPRO na FXCONV w kolumnie Destination 4.

Jeśli zlecenie jest ustawione zgodnie z Twoimi wymaganiami, kliknij na Transfer 5.

1
2
3
4
5
Pojawi się informacja, że ilość którą wybrałeś jest niższa od lotu, należy kliknąć OK.

Ze względu na wahania kursów walut, najprawdopodobniej nie uda Ci się wymienić dokładnej ilości PLN  na USD, dlatego zaleca się aby zostawić margines bezpieczeństwa pamiętając przy tym o opłacie za transakcję (min. 20 PLN).

Aby dokonać konwersji odwrotnej,  z USD do PLN wykonaj zlecenie sprzedaży. Jeśli chcesz wymienić EUR na PLN, dokonaj zakupu pary walutowej EUR.PLN.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Dzięki konwersjom walutowym, możesz łatwo zarządzać ryzykiem walutowym na swoim rachunku handlowym. Poniższy przykład pokazuje, jakie są możliwości zarządzania ryzykiem walutowym podczas handlu w LYNX.

Poniżej przykład :
Kiedy wpłacisz 100 000 PLN i kupisz amerykańskie akcje za 10.000 USD, wartość rynkowa Twojego portfela będzie wynosić 100 000 PLN i -10.000 USD. Co więcej, masz jeszcze otwartą pozycję w akcjach w wysokości 10.000 USD.

Przedstawione jest to w następujący sposób :

Pozbądź się ryzyka walutowego

Po dokonaniu transakcji opisanej powyżej jesteś już zabezpieczony przeciwko ryzyku walutowemu. W momencie gdy kurs USD / PLN się obniży, wartość Twoich amerykańskich akcji jak również  pożyczonych USD spadnie o tę samą ilość.

Wygląda to następująco:

Ważne jest aby pamiętać, że za pożyczanie USD płacisz odsetki.

Jeśli uważasz, że polski złoty się wzmocni i kurs USD / PLN się obniży, wtedy możesz konwertować USD do PLN. W ten sposób nie będziesz płacił już żadnego oprocentowania, ponieważ nie masz już pożyczonych USD, ale z drugiej strony, jesteś narażony na ryzyko wahań walutowych.

W handlu walutami innymi niż wybrana waluta bazowa musisz zdecydować się pomiędzy podjęciem się ryzyka walutowego (i nie płaceniem odsetek), czy też płaceniem odsetek (ale uniknięciem ryzyka walutowego). To zależy od kwoty funduszy na koncie, a zatem każdy inwestor decyduje, co mu odpowiada.

Model inwestora

Gdy wpłacisz PLN na swój rachunek i kupisz amerykańskie akcje, trzymasz wtedy negatywną pozycje w USD na swoim rachunku, ponieważ musiałeś je pożyczyć aby dokonać handlu.

Aby wyświetlić  pozycję walutową, kliknij ikonę platformy handlowej w ikonie na lewym górnym rogu 1 .

1
Po kliknięciu na Account, pojawi się okno pop-up, przedstawiająca wartością rynkową – bilans rzeczywisty FX.

Widzimy, że inwestor ma na rachunku 100,057 EUR 1 oraz 944,339 USD 3 , oraz pożyczył  198,697 PLN 2

3
2
1
Jeśli inwestor zdecyduje się na przykład na wymianę wypożyczonych PLN na USD, powinien kliknąć prawym przyciskiem na rząd PLN i wybrać Close Currency Balance 1.

1
Jeśli ponownie pojawi się pop-up okno, kliknij na OK.

Na platformie handlowej, inwestor zobaczy zlecenie sprzedaży USD / PLN (sprzedaż USD, kupno PLN), która automatycznie obliczy, ile PLN musi być kupione, aby zamknąć otwarte pozycje w PLN.

Zlecenie wymiany walut zostanie potwierdzone kliknięciem na Transfer 1.

1
Teraz inwestor może ponownie sprawdzić informacje o swoim rachunku, klikając na ikonę Account w lewym górnym rogu.

W tabelce przedstawiającej wartość rynkową rachunku (Market Value – Real FX balance) widzimy, że realna wartość rachunku FX wynosi 100,057  EUR 1 a 894,489 USD 2.

1
2
Po konwersji na Twoim rachunku nadal pozostała niewielka część (dodatni balans) przekonwertowanej waluty? Ta część zostanie automatycznie zamknięta poprzez systemem handlowy w ciągu kilku dni roboczych, ta konwersja nie jest obarczona dodatkowymi opłatami.

Jeśli masz otworzony rachunek gotówkowy z LYNX, a jesteś zainteresowany korzystaniem z rachunku marżowego, poniższa instrukcja wyjaśni Ci jak takiej zmiany dokonać.

Rachunki różnią się znacząco czasem, po jakim po zamknięciu pozycji, gotówka jest do Twojej dyspozycji. Podczas gdy na rachunku gotówkowym musi minąć kilka dni roboczych (dla akcje 3, forex 2, opcja 1) po zamknięciu pozycji zanim gotówka będzie do dyspozycji, w przypadku rachunku marżowego gotówka jest dla Ciebie dostępna natychmiast po zawarciu transakcji.

W przypadku obu tych rachunków opłata za prowadzenie rachunku wynosi zero.

Jeśli posiadasz rachunek gotówkowy, masz więcej niż 21 lat i chciał byś korzystać z wygód rachunku marżowego, postępuj zgodnie z następującą instrukcją. Otwórz strone www.lynxbroker.pl i kliknij na Zaloguj się /Pobierz 1 , a następnie z menu  wybierz  Zarządzanie kontem 2.

1
2

Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Jesteś w administracji swojego konta. W górnej części znajduje się menu podstawowe, w którym wybierz Manage Account, Settings 1i  Configure Account 2, a następnie wybierz Account Type3.

1
2
3

W rzędzie “Current account type is …” sprawdź jaki rodzaj rachunku posiadasz. Jeśli jesteś posiadaczem rachunku gotówkowego,  zostanie to określone jako ‘cash’ 1. By zmienić na rachunek marżowy, w rządku Account Type, wybierz Margin Margin 2, a następnie potwierdź klikając na Continue. Wybór Portfolio margin nie jest dla klientów detalicznych, ale dla dużych firm inwestycyjnych. 

1
2
 

Aby Twój rachunek został zmieniony, konieczne jest potwierdzenie dalszych informacji dotyczących planu inwestycyjnegou 1, doświadczenia oraz finansów. Konieczne jest wykazanie się określonym poziomem wiedzy inwestycyjnej, wiedza o instrumentach którymi chcesz handlować, musi być na poziomie dobrym (good) lub bardzo dobry (extensive)  2. Musisz mieć także co najmniej 100 wykonanych wcześniej transakcji w ramach swojego doświadczenia. W odniesieniu do informacji finansowych, konieczne jest aby zadeklarowana przez Ciebie posiadanie środków o wartości netto oraz aktywów płynnych   3 była wyższa niż 20000 $, a Twój roczny dochód (Annual Income) był wyższy niż $ 40- 000-

Aby potwierdzić kliknji na Continue.

Na następnej stronie, przeczytaj zgodę wyjaśniającą ryzyko korzystania z rachunku marżowego, a następnie potwierdź klikając na „I agree“1. Następnie złóź podpis  2, a  zmianę rachunku z gotówkowego na marżowy dokończysz klikając na przycisk Save and Continue.

1
2
Twoje rachunek zostanie zmieniony na marżowy w ciągu jednego dnia roboczego, po tym czasie będzie można korzystać ze wszystkich jego wygód.

Fakt, że rachunek został zmieniony, można sprawdzić po zalogowaniu w Zarządzaniu kontem.

Podczas otwierania Twojego rachunku inwestycyjnego LYNX używa własnego adresu e-mail (info@lynxbroker.pl), aby mieć pewność, że rachunek jest powiązany z prawidłowym adresem e-mail.

Po otrzymaniu Twojej pierwszej wpłaty, możesz zmienić adres e-mail przypisany do rachunku przy pomocy LYNX. Jeśli nie zmienisz adresu e-mail, wszystkie kody potwierdzające i ważne informacje związane z Twoim rachunkiem będą nadal wysyłane adres e-mail LYNX.

Rekomendujemy, aby zmieniać e-mail przypisany do rachunku PO dokonaniu pierwszej wpłaty na rachunek. 

Aby zmienić adres email przypisany obecnie do Twojego rachunku,  otwórz stronę www.lynxbroker.pl i zaloguj się do Zarządzania kontem1 za pomocą swojego loginu i hasła.

1
Po zalogowaniu, z górnego menu 1 wybierz  Settings 2.

1
2
Po prawej stronie ekranu, w ustawieniach User Settings 1, znajdź podgrupę Communications i  kliknij w Email Address 2.

1
2
W następnym oknie wprowadź nowy adres e-mail 1, który chcesz przypisać do rachunku, powtórz go 2 i kliknij Continue 3.

2
1
3
W ramach weryfikacji Twojej tożsamości musisz wpisać swojej nazwy użytkownika 1 i hasło 2, nastęnie kliknij Continue 3

1
2
3
Następnie system wyśle na nowy adres e-mail pięciocyfrowy kod, który wpiszesz do odpowiedniego pola i potwierdzisz.

Twój e-mail zostanie zmieniony, a wszystkie kody potwierdzające i inne ważne wiadomości będą już wysyłane na niego.

 

Tak, LYNX umożliwia spekulacje na spadek cen akcji poprzez krótką sprzedaż (sprzedaż akcji na krótko). Oznacza to, że możesz sprzedawać akcje, których nie masz. Jednak nie na wszystkich instrumentach, które są przedmiotem handlu, można stosować tę taktykę. Powszechnym przykładem są akcje firm z małą płynnością lub niską kapitalizacją rynkową. Krótka sprzedaż jest możliwa tylko na rachunku marżowym.

Skąd mam wiedzieć, które akcje można shortować?

Jak sprawdzić które akcje mogę shortować?

Na platformie można łatwo sprawdzić, które akcje można sprzedawać krótko i gdzie nie jest to możliwe. Informacje te można znaleźć w specjalnej kolumnie, którą można zobaczyć w następujący sposób:

W lewym górnym rogu na platformie LYNX Trading kliknij na Edytuj 1 następnie Globalne konfiguracje2 .

1
2
Po lewej stronie rozwiń Trading Tools 1 , następnie Quote Monitor 2

1
2
Następnie wybierz Default Layout 1. Po prawej stronie na górze kliknij na Market Data Columns 2 W kolumnie Available Colums 3  wybierz Short Selling 4, następnie Shares short 5  i kliknij na Add 6. Na koniec  potwierdź wszystko klikając na OK 7.

1
2
3
4
5
6
7

Warunki short selling

Dla każdego tytułu wyświetlane są różne kolory.

Różne kolory w kolumnie dostępnym dla krótkiej sprzedaży są następujące:

Jak wyświetlić aktualne stopy procentowe?

Podobnie jak poprzednio w lewym górnym rogu na platformie LYNX Trading kliknij na Edytuj 1 następnie Globalne konfiguracje2 .

Następnie rozwiń Trading Tools 1 potem  Quote Monitor 2 i wybierz Default Layout 3. Po prawej stronie pojawi się kolumna Available Columns   4.  Rozwiń  Short Selling 5, następnie wybierz  Fee rate 6  i kliknij na Add 7. Pozycja Fee rate pojawi się w  lewej kolumnie Market Data Column 8. Na koniec  potwierdź wszystko klikając na OK 9.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Na platformie pojawi się kolumna z aktualnymi stopami procentowymi. Pamiętaj, że są one aktualizowane codziennie. Zazwyczaj stawki te wahają się w granicach 1 do 2 % w skali rocznej, ale zdarzają się też przypadki, gdzie koszty osiągają setki % rocznie! Dlatego, jeśli masz otwartą krótką pozycję, zalecamy regularne monitorowanie zmian kosztów finansowania pożyczonych akcji, aby uniknąć nieoczekiwanych problemów. Zgodnie z cennikiem całkowite końcowe koszty odsetek są wyrażone w następujący sposób: stopa rynkowa + 1% lub stopa rynkowa * 1.2. Stosowana jest wyższa z tych stawek.

Zanim dokonasz krótkiej sprzedaży, radzimy sprawdzić warunki, w jakich te transakcje mają miejsce. Pełne stopy procentowe poszczególnych tytułów można znaleźć w zarządzaniu kontem. Aby to wyświetlić, wykonaj następujące kroki:

Otwórz naszą stronę www.lynxbroker.pl kliknij na Zaloguj się / Pobierz 1 następnie Zarządzanie kontem2.

1
Zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Jesteś w administracji konta. Kliknij Support.

Następnie pojawi się menu z narzędziami, wybierz Short Stock (SLB) Availability 1

1

W polu Symbol or ISIN 1wpisz nazwę akcji, które chcesz sprawdzić (sprzedać na krótko) (w tym przykładzie Apple – AAPL). W polu  Enter exchange 2  napisz giełdę na której znajduje sie ten produkt. Potwierdź klikając Search 3.

1
2
3
4
5
6
Dowiesz się, w jakich warunkach dane akcje możesz sprzedać na krótko. W polu Quantity Available 4 pokazane jest jak dużo akcji możesz sprzedać. Current Fee Rate 5 pokazuje wysokość stóp procentowych dla pożyczonych akcji. Kliknij na Historical Rates 6 znajduje się tam tabela z danymi historycznymi możliwość sprzedaży.

Jak mogę wykonać sprzedaż akcji na krótko

Jeśli chcesz sprzedawać na krótko akcje postępuj z intrukcjami poniżej :

Po wybraniu instrumentu do handlu, pojawi się cena  1 intrument który chcesz sprzedać.  W oknie transakcyjnym określ ilość akcji 2, które chcesz sprzedać, rodzaj zlecenia 3, cenę 4,  za którą planujesz sprzedać i klikij  na Transmit5, które przenosi zlecenie do wykonania. Jeśli chcesz sprawdzić inne informacje związane z tym zleceniem takie jak wartość zlecenia, prowizja, kliknij w Preview 6.

1
2
3
4
5