Czym jest Amerykański Kwit Depozytowy (ADR)?

American Depositary Receipt czyli ADR to zbywalny certyfikat wydany przez amerykański bank depozytowy, reprezentujący określoną liczbę akcji spółki zagranicznej. Jest to fizyczne potwierdzenie posiadania akcji American Depositary Stocks (ADS).

ADS jest kwotowaną w dolarach amerykańskich formą własności kapitału w spółce nieamerykańskiej. ADS reprezentuje zagraniczne akcje spółki przechowywane w depozycie przez bank powierniczy.

ADR jest przedmiotem obrotu na amerykańskiej giełdzie, podobnie jak wszystkie akcje krajowe. Jest on wyrażany w USD, podobnie jak wypłacone na podstawie jego posiadania dywidendy.

ADR-y można zamienić na akcje zwykłe za pośrednictwem modułu do zarządzania Corporate Actions w Portalu Klienta (Account Management). Więcej o tym, które ADR mogą być zamienione na akcje dowiesz się klikając tutaj.

ADR zapewniają notowanie akcji zagranicznych na jednym rynku - amerykańskim. Natomiast Globalne Kwity Depozytowe (znane jako GDR) dają dostęp do dwóch lub większej ilości rynków (najczęściej do rynku amerykańskiego i europejskiego).

Co należy wiedzieć o ADR?

Dla inwestora zakup ADR to sposób na zakup akcji zagranicznych spółek, które w innym przypadku nie byłyby dostępne.

Spółce zagranicznej pozwala to natomiast przyciągnąć inwestorów i kapitał bez konieczności martwienia się o notowania na amerykańskich giełdach.

Posiadanie ADR nie jest równoznaczne z posiadaniem samej akcji. ADR jest certyfikatem denominowanym w USD, który śledzi cenę akcji bazowej.

Certyfikat ten odpowiada akcji w stosunku, który zazwyczaj wynosi 1 do 1. Niektóre, ale nie wszystkie ADR-y wypłacają dywidendy.

Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie ADR nie jest równoznaczne z posiadaniem samej akcji. ADR śledzi jednak cenę akcji, oferując inwestorowi możliwość geograficznej dywersyfikacji jego portfela.

ADR niesponsorowane

W przypadku niesponsorowanych ADR nie ma zaangażowania samej spółki zagranicznej. Oznacza to, że spółka może nie udostępniać informacji na swój temat w angielskiej wersji językowej oraz nie jest zobowiązana do publikowania wyników finansowych w oparciu o amerykańskie standardy rachunkowości. Takie ADR często nie są płynne.

ADR poziomu 1

ADR poziomu 1 są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC), co nie wymaga pełnej rejestracji w SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) ani raportowania wyników przez spółkę zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości.

ADR poziomu 2 & 3

ADR poziomu 2 & 3 mogą być przedmiotem obrotu na giełdach amerykańskich. Zagraniczna spółka musi zarejestrować się w SEC, udostępniać wyniki zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości i publikować raporty finansowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Wszystko, co musisz wiedzieć handlując ADR poprzez LYNX

Jak na LYNX+ sprawdzić, czy jest to akcja zwykła czy ADR?

  • Wyszukaj instrument w prawym górnym polu używając symbolu, nazwy lub numeru ISIN 1
1
  • Po kliknięciu enter, słowo "ADR" pojawi się w opisie produktu 2
2

Jak na TWS sprawdzić, czy jest to akcja zwykła czy ADR?

  • Wpisz symbol lub numer ISIN szukanego produktu w wierszu listy obserwowanych i naciśnij enter.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w wierszu produktu i wybierz Description 1
1
  • W Description zobaczysz typ akcji ADR 2 oraz informacje o kraju emitenta 3.
3
2

Jak sprawdzić, czy jest to akcja zwykła czy ADR w aplikacji mobilnej LYNX?

  • Wyszukaj instrument w prawym górnym polu używając symbolu lub numeru ISIN
  • Słowo "ADR" będzie wymienione w opisie produktu 1
1

Co to jest opłata manipulacyjna?

Posiadacze rachunków z pozycjami ADR (American Depository Receipts) powinni mieć świadomość, że od tych papierów wartościowych pobierane są okresowe opłaty. Opłata ta nazywana jest opłatą manipulacyjną i ma na celu wynagrodzenie banku depozytariusza za świadczenie usług jako powiernik ADR.

Usługi te obejmują m.in. inwentaryzację zagranicznych akcji, które służą jako podstawowy papier wartościowy dla ADR oraz zarządzanie wszystkimi usługami związanymi z rejestracją, zgodnością i przechowywaniem dokumentacji.

W przeszłości banki mogły pobierać opłaty jedynie poprzez potrącanie ich z dywidendy wypłacanej przez ADR. Ponieważ nie wszystkie ADR-y regularnie wypłacają dywidendy, banki te nie były w stanie pobierać tych opłat za dane ADR-y.

W rezultacie w 2009 r. Depository Trust Company (DTC) otrzymała zgodę SEC na pobieranie w imieniu banków depozytariuszy opłat za te ADR, które nie zawsze wypłacają dywidendy.

DTC pobiera te opłaty od brokerów, którzy utrzymują ADR dla swoich klientów. Opłaty te nazywane są opłatami manipulacyjnymi, ponieważ celem jest przekazanie tych opłat przez brokera swoim klientom.

Jeżeli posiadasz pozycję ADR, która wypłaca dywidendę, powyższe opłaty zostaną automatycznie odliczone od wypłaconej dywidendy (jak dotychczas).

Jeżeli posiadasz pozycję ADR, która nie wypłaca dywidendy, opłaty te będą pobierane bezpośrednio. Można to znaleźć w raporcie z rachunku inwestycyjnego.

W systemie LYNX opłaty te są odzwierciedlone w sekcji Fees rachunku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygenerować raport z rachunku kliknij tutaj.

Niektóre ADR mogą zostać zamienione na akcje zwykłe.

Posiadacze bazowych akcji zwykłych mogą również zamienić te akcje na ADR.

Jeśli konwersja jakiegoś waloru będzie dostępna, otrzymasz taką informację poprzez Zarządzanie Kontem (regularnie sprawdzaj wiadomości oczekujące pod symbolem dzwonka w prawym górnym rogu okna Zarządzania Kontem). Poniżej znajduje się przewodnik dotyczący dostępu do sekcji Corporate Actions w Twoim Zarządzaniu Kontem.

Corporate Action Manager

Informację o tym czy ADR może być zamieniony na akcje zwykłe, znajdziesz sekcji "conversion" w Corporate Actions.

Jeżeli nie otrzymasz powiadomienia o możliwości zamiany ADR w sekcji działań korporacyjnych oznacza to, że w chwili obecnej ADR nie podlega konwersji.

Należy pamiętać, że z konwersją mogą wiązać się koszty. Zostaniesz o nich poinformowany indywidualnie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nie, nie wymagamy minimalnej wartości ADR lub akcji bazowych, aby przystąpić do konwersji.

Klienci mogą się z nami skontaktować poprzez e-mail określając, które ADR chcieliby zamienić i w jakiej ilości. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zlecimy naszemu partnerowi Interactive Brokers sprawdzenie możliwości konwersji. LYNX skontaktuje się Tobą, aby poinformować, czy dany ADR kwalifikuje się do zamiany.

Wiele wniosków jest realizowanych w ciągu 1 do 2 dni roboczych od momentu ich złożenia. Nie mniej jednak, ponieważ przetwarzanie wniosku zależy od agentów stron trzecich w różnych regionach, jest to czas określony szacunkowo i należy mieć świadomość, że dana konwersja może zająć czas dłuższy niż szacowany. Po otrzymaniu nowych akcji, pozycja zostanie przypisana do rachunku inwestycyjnego klienta.

Nie. Przedmiotem konwersji mogą być jedynie zaksięgowane akcje.