Jak aktywować kartę bezpieczeństwa?

Po otrzymaniu karty bezpieczeństwa na skrzynke pocztową, należy ją aktywować. Aby tego dokonać należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Po zalogowaniu się do zarządzania rachunkiem, w menu wybierz 1 Manage Account2 Security nastepnie  3 Secure Login System4 Security Device. Następnie będziesz musiał aktywować kartę zabezpieczającą, którą otrzymałeś drogą pocztową. Jeśli masz wątpliwości w autoryzacji, skontaktuj się z LYNX.

1
3
2
4

Jak działa karta zabezpieczająca ?

Za każdym razem kiedy będziesz chciał zalogować się do platformy LYNX Trading TWS lub do Zarządzania kontem Account Management po podaniu nazwy użytkownika i hasła zostanie wyświetlony komunikat aby wprowadzić dwa kody z karty bezpieczeństwa. To kody składające się z trzech znaków,  kombinacji liter i cyfr. Kody te można znaleźć w urządzeniach zabezpieczających przy danych numerach. Jeśli przy logowaniu się na platformę wyświetli się komunikat o wprowadzenie kodu numer 149 i 215, a następnie znajdź w wskazanym wierszu odpowiadający trzy znakowy kod, następnie wprowadź go i zatwierdź, klikając przycisk Submit

bezpecne-prihlaseni9