Analiza Fundamentalna na platformie LYNX Trading

Z LYNX nie musisz pobierać innych oprogramowań lub subskrybować w różne portale, by sprawnie dokonać analizy fundamentalnej. Wszystkie podstawowe i zaawansowane narzędzia znajdziesz na naszej platformie LYNX Trading. W tym artykule przedstawimy wszystkie zasadnicze funkcje analizy fundamentalnej w platformie LYNX Trading. Dowiesz się o:

  • Skaner spółek giełdowych: wybierz najlepsze akcje
  • Podstawowe dane fundamentalne spółek
  • Sprawozdania finansowe spółki
  • Prognozy analityków i jak je sprawdzić

Skaner spółek giełdowych: wybierz najlepsze akcje

To narzędzie jest bardzo przydatne, jeżeli chcesz znaleźć instrumenty, które idealnie nadają się do twojej strategii inwestycyjnej. W platformie LYNX Trading znajdziesz go pod zakładką Analytical Tools 1 i później klikając w Advanced Market Scanner 2.

1
2

Dzięki temu narzędziu możesz przesortować spółki które spełniają tobą wybranych kryteriów. W pierwszej kolumnie wybierasz rynki według instrumentu i położenia geograficznego 1W drugiej kolumnie zaznaczasz konkretne giełdy 2. Dla naszego przykładu wybraliśmy rynek akcji notowanych w USA na giełdach NASDAQ i NYSE.

W trzeciej kolumnie znajduje się prawdziwa zabawa – tutaj ustawisz swoje parametry, według których wybierzesz swoich faworytów 3. W naszym przykładzie ustawiliśmy Growth Rate większy od 15 (%) i # of Analyst Ratings większy od 2. Czwarta kolumna pozwala Ci wybrać dodatkowy parametr filtrowania 4. By wyświetlić wyniki, kliknij w przycisk Search znajdujący się w prawej górnej części 5.

1
2
3
4
5

Podstawowe dane fundamentalne spółek

Podstawowe informacje oraz wyniki finansowe o spółce znajdziesz w zagłębiu Fundamentals 1.

1

W puste pole wpisz ticker danej akcji i wybierz giełdę na której jest notowana 1. Informacje które znajdziesz w tym oknie obejmują krótki opis działalności spółki, podstawowe dane, jak giełda macierzysta, waluta w której jest akcja notowana lub godziny sesji giełdy, w której możesz daną akcje kupić 2.  W dolnej części znajdziesz dane z raportów finansowych oraz prognozy analityków 3.

1
2
3

Wynikiem jest lista akcji którą możesz posegregować według wielu kryteriów, by wybrać najlepsze akcje zgodnie z twoimi celami inwestycyjnymi.

Sprawozdania finansowe spółki

Dobra analiza fundamentalna jest oparta na kluczowych danych finansowych spółki. Te można znaleźć w zakładce Fundamentals pod nazwą Financial Statements xxx.

Pierwszym elementem sprawozdania jest Income Statement (rachunek zysków i strat) 1Zawiera on ważne dane jak Net Income (Zysk netto/EAT), Revenue (przychodylub Cost of Revenue (koszty sprzedaży/wytworzenia wyrobów). Na podstawie tych danych możesz stwierdzić, czy zysk spółki rośnie stabilnie, jaka jest marża i jaki udział na zysku ma ograniczanie kosztów.

Drugim sprawozdaniem finansowym który znajdziesz na platformie LYNX Trading jest Balance Sheet (Bilans) 2. Informacje tutaj zawarte obejmują strukturę kapitałową, czyli krótkoterminowe i długotermimowe aktywa (Assets), pasywa (Liablilities) oraz zadłużenie (Debt).

Ostatnią częścią sprawozdania finansowego spółki jest tzw. Cash Flow Statement (Sprawozdanie z przepływów pieniężnych) 3To mówi nam o przepływach środków pieniężnych. Cash from Operating Activities są dochody z działalności operacyjnej ale uwaga, część tych dochodów nie musiała być jeszcze zaksięgowana, tutaj większą wartość informacyjną ma Operating Income w rachunku zysku i strat. Natomiast ważne są Cash from Investing Activities (przepływy z działalności inwestycyjnejoraz Cash from Financing Activities (przepływy z działalności finansowej).

1
2
3

Prognozy analityków i jak je sprawdzić

Z narzędziem Analysts Forecasts platformy LYNX Trading możesz łatwo stwierdzić, jakie są prognozy analityków odnośnie zysków lub też wypłacanych przez spółkę dywidend. Oprócz tego możesz sprawdzić na ile się przeszłe analizy zgadzały z rzeczywistością. W zakładce Fundamentals wpisz nazwę aktywa i wybierz Analysts Forecasts 1Cyfry znajdujące się w pierwszej kolumnie 2 oznaczają ile opinii różnych analityków było użytych, by policzyć średnią wartość, którą znajdziesz w drugiej kolumnie 3. Oprócz średniej wartości w kolumnach obok także informacje o medianie lub odchyleniu standardowym. Ostatnia kolumna pokazuje rzeczywistą wartość z tego okresu 4

Na poniższym obrazku da się zauważyć, że średnia dochodów (Revenue) AXP w 2015 według prognoz 26 analityków wynosiła 32,736 mln. USD a w rzeczywistości dochód w tym roku wynosił 32,818 mln. USD.

1
2
3
4

By stwierdzić i sprawdzić prognozy analityków do ceny docelowej akcji, przejdź w zakładce Fundamentals do Analyst Ratings (Summary) 1Znajdziesz tutaj zbiór wszystkich prognoz na cenę docelową akcji. W środku tego okna pod zakładką “Analyst Price Target” jest średnia ceny docelowej 2 na podstawie wszystkich prognoz. 

Bardzo przydatną funkcją jest sprawdzenie prognoz poszczególnych analityków, które znajdziesz w dolnej części okna. Klikając w imię konkretnego analityka 3, możesz zweryfikować jak jego prognozy sprawdzały się w przeszłości. Success Rate 4 mówi nam, jaka jest skuteczność prognoz tego analityka a Average Return 5 pokazuje średnią zyskowność jego analiz. Bill Carcache, analityk z naszego przykładu, posiada skuteczność na pozomie 77% co oznacza, że 123 ze 159 prognoz były zyskowne – z średnim zyskiem +16%.  

1
2
3
4
5