Co to jest short selling?

Lynx umożliwia short selling czyli krótką sprzedaż akcji. Oznacza to, ze możesz sprzedawać akcje, których nie posiadasz. Jednak nie wszystkie tytuły mogą być handlowane w ten sposób.

Krótka sprzedaż akcji

Jeśli chcesz dokonać krótkiej sprzedaży akcji, wykonaj następujące kroki:

1. Na platformie TWS, lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie na cenę w kolumnie Ask na instrumencie, który chcesz sprzedać.

2. Pojawi się okno z parametrami zlecenia.

3. Możesz łatwo zmienić żądaną liczbę akcji lub cenę za jaką chcesz sprzedać.

4. Upewnij się, że parametry zlecenia są prawidłowe i kliknij lewym przyciskiem myszy na T (transfer) aby zlecenie zostało umieszczone na giełdzie.

5. Zlecenie zostało umieszczone na giełdzie i w momencie gdy cena sprzedawanej akcji osiągnie wybraną cenę, zostanie zrealizowane.

6. Cena akcji wzrosła ponad wybraną cenę i Twoja pozycja została zamknięta. (Doszło do sprzedaży krótkiej na akcji).

Kiedy mogę dokonywać krótkiej sprzedaży?

Na platformie można łatwo sprawdzić, czy na instrumencie można dokonać sprzedaży na krótko i w jakim wypadku nie jest to możliwe. Informacje te znajdują się w specjalnej kolumnie, do której można uzyskać dostęp w następujący sposób:

1. W lewym górnym rogu kliknij Edit a następnie Global configuration

2. Po lewej stronie rozwiń Trading tools, a następnie Monitor Quotes  i wybierz Default layout.

3. Po prawej stronie pojawi się kolumna Dostępne Kolumny(English), rozwiń  kolumnę Opis kontraktu (English) i następnie wybierz Dostępne do sprzedaży krótkiej (English) – a następnie kliknij przycisk Add, aby dodać.

4. Kolumna Dostępne dla krótkiej sprzedaży jest dodana do platformy.

Warunki krótkiej sprzedaży

Przy każdym tytule widoczne są różne kolory.

Różne kolory w kolumnie dostępne do sprzedaży na krótko (English) mają następujące znaczenie :

  • Jasnozielony: dozwolona sprzedaż short selling, a do dyspozycji jest co najmniej 1000 akcji.
  • Ciemnozielony: short selling jest dozwolony, jednak w tym momencie nie ma dostępnych żadnych akcji do sprzedaży na krótko.
  • Czerwony: short selling nie jest możliwy dla wybranego tytułu.

Przed dokonaniem krótkiej sprzedaży zaleca się sprawdzenie warunków, na jakich przeprowadzany jest konkretny handel. Pełne zestawienie stóp procentowych dla poszczególnych tytułów jest dostępne w administracji Twojego konta. Poniżej przedstawiamy:

1. Otwórz stronę www.lynxbroker.pl i kliknij ZALOGUJ SIĘ. 

2. Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Dostałeś się teraz do administracji swojego konta.

3. W górnej części znajduje się podstawowe menu. Wybierz Support, a następnie Tools, gdzie pojawi się oferta narzędzi, z której wybierzesz Short Stock (SLB) Availability.

4. W polu symbol wpiszesz ticker akcji, którą chcesz sprzedać krótko (w tym przypadku Apple – AAPL). W polu Exchange wpiszesz giełdę, na której jest dana akcja umieszczona. Potwierdź klikając Search.

5. Dowiesz się, na jakich warunkach dany tytuł może być sprzedawany krótko .