Czy mogę handlować intraday?

Tak, LYNX umożliwia day trading lub intraday. Transakcja intraday polega na otworzeniu, a następnie zamknięciu pozycji w ramach jednego dnia handlowego. Istnieją jednak dość szczegółowe zasady dotyczące handlu intraday na akcjach i opcjach w USA i Europie.

Zasady handlu intraday

W przypadku amerykańskich/europejskich akcji i opcji, aby posiadać nieograniczoną możliwość handlu intraday, wartość Twojego portfela musi wynosić co najmniej 25 000 USD. Jeśli wartość Twojego portfela znajduje się poniżej tej wartości,  możliwa jest realizacja maksymalnie trzech intraday transakcji w ciągu 5 dni handlowych. W przypadku, gdy wartość Twojego portfela nie spełnia powyższych wymagań, a realizujesz więcej niż 3 intraday transakcje na amerykańskich/europejskich akcjach lub opcjach, Twój rachunek zostanie zablokowany na 90 dni lub do momentu podniesienia wartości Twojego portfela do 25 000 USD.

Zasada ta nie ma zastosowania w rynkach futures lub rynkach walutowych, tam handel intraday może być wykonywany bez ograniczeń. Zasady te nie dotyczą też handlu intraday na akcjach i opcjach w Azji. Mają one jedynie zastosowanie tylko do akcji i opcji amerykańskich/europejskich.

Co to jest handel intraday?

Jeśli inwestor, który jest posiadaczem rachunku margin, otworzy swoją pozycję i zamknie ją (w całości lub w części) w ciągu jednego dnia handlowego, to transakcja ta jest uważana za intraday.

Inwestorzy o łącznej wartości środków na rachunku niższej niż 25.000 USD mogą wykonywać tylko trzy  transakcje intraday w ciągu pięciu dni handlowych, zgodnie z regulaminem USA FINRA. Reguła ta nazywa się Potential Pattern Day Trade Rule.

Jeżeli inwestor ma na swoim rachunku ponad 25.000 USD (lub równowartość w innych walutach) nie jest przedmiotem żadnych ograniczeń w handlu intraday.

Jak się dowiedzieć, ile transakcji intraday mogę otworzyć?

Na platformie handlowej LYNX Trading możesz sprawdzić, ile transakcji będziesz mógł zrealizować w ciągu najbliższych pięciu dni roboczych. Te informacje znajdziesz na swoim rachunku. Po zalogowaniu się na platformę LYNX Trading kliknij na ikonę Account 1.

1
Pojawi się nowe okno pop-up. Wybierz trzeci podświetlony nagłówek Available for Trading i kliknij na zielony znak plus 1 i rozwinie się więcej opcji.

W dolnym rzędzie Day Trades Left (T,…,T+4) 2 możesz zobaczyć, ile intraday transakcji można dokonać w ciągu najbliższych pięciu dni handlowych.

1
2
Liczba pozostałych transakcji dla handlu intraday prezentowana jest w formacie (x, x, x, x, x)

Inwestor, który dokonał trzech intraday transakcji w ciągu ostatnich pięciu dni handlowych, wyświetlone zostaną następujące cyfry : (0, 1, 3, 3, 3). Oznaczają one : nie można otworzyć intraday pozycji na akcjach i opcjach w tym dniu handlowym. W następnym dniu handlowym możliwe jest zamknięcie jednej transakcji intraday, a kolejnym dniu handlowym ma możliwość dokonania trzech intraday transakcji.

Jeśli na rachunku inwestora znajduje się kwota środków wyższa niż 25.000 USD (lub równowartość w innych walutach), możliwe jest dokonanie dowolnej liczbę transakcji intraday i pojawi się napis: Unlimited (nieograniczony).

Co się stanie, jeśli naruszasz tę regułę?

Jeśli naruszasz tę regułę, Twój rachunek zostanie zablokowany na 90 dni lub dopóki wartość Twojego rachunku nie przekroczy 25 000 USD. W takim przypadku nie będziesz mógł otwierać pozycji na amerykańskich/europejskich papierach wartościowych i opcjach. W odpowiednim polu wyświetlone zostaną następujące cyfry: (0, 0, 0, 0, 0).

Będziesz mógł zadzwonić do działu obsługi klienta LYNX pod numer 800 080 563 i poprosić o odblokowanie . Ta opcja jest wykonalna tylko raz na całe życie Twojego rachunku. Łamiąc tę regułę ponownie, nie będziesz mógł odblokować rachunku i będziesz musiał poczekać 160 dni, lub wpłacić na konto  25 000 USD.

Dlatego zdecydowanie nie polecamy naruszania tej zasady !!!