Czy mogę handlować na amerykańskich funduszach ETF w LYNX ?

W LYNX (tymczasowo) nie jest możliwe dokonywanie transakcji na amerykańskich, kanadyjskich, meksykańskich, hongkońskich i australijskich funduszach ETF. Posiadanie / sprzedaż aktualnych pozycji na tych funduszach ETF jest nadal możliwa. Nowe przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products Regulation) wymagają od emitentów tych produktów udostępnienia tak zwanego dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID – Key Information Document) dla każdego oferowanego produktu. Obecnie wydawcy tych produktów nie zapewniają polskich KID, więc nie można ich nabywać.

 

Których produktów to dotyczy?

Dotyczy to wszystkich funduszy ETF amerykańskich, kanadyjskich, meksykańskich, hongkońskich i australijskich. Kompletną listę wszystkich funduszy ETF, które nie mogą być przedmiotem handlu można znaleźć tutaj.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat nowych przepisów i regulacji PRIIP?

Więcej informacji można znaleźć na stronach dot. legislacji w UE

Czy mogę nadal utrzymywać obecne pozycje na tych ETF-ach?

Tak, pozycje, które już masz w swoim portfelu, mogą zostać zachowane. Możesz nadal trzymać lub zamknąć te pozycje. Nie możesz tylko nabyć nowych funduszy ETF.

Czy otrzymam powiadomienie na platformie transakcyjnej LYNX, jeśli spróbuję kupić te produkty?

Tak, w chwili gdy będziesz chaiał kupić jeden z amerykańskich, kanadyjskich, meksykańskich, hongkońskich lub australijskich funduszy ETF, pojawi się następujący komunikat o błędzie: “Klienci LYNX nie mogą obecnie handlować tym produktem z powodu braku dokumentów PRIIP.”

Kiedy będzie można ponownie handlować tymi produktami?

Pracujemy nad rozwiązaniem, aby móc ponownie zaoferować wszystkie fundusze ETF w najbliższej przyszłości. Jednak jesteśmy zależni od istytucji które wydały informacje na temat konkretnego funduszu ETF, emitenci funduszu muszą udostępnić brakujące dokumenty PRIIP.

Czy istnieje alternatywa dla tych ETF?

Tak, duża liczba amerykańskich funduszy ETF jest dostępna do nabycia poprzez kontrakty CFD, co stanowi alternatywę do handlu.  Aby sprawdzić listę amerykańskich funduszy ETF, które mogą być przedmiotem handlu poprzez kontrakty CFD, zapoznaj się z informacjami na naszej stronie.

Czy mogę handlować funduszami ETF UE? 

Tak, fundusze ETF UE stanowią doskonałą alternatywę, ponieważ oferują bardzo podobne fundusze jak amerykańskie fundusze ETF. Można nawet znaleźć fundusze nominowane w USD z taką samą lub bardzo podobną ekspozycją jak w USA. Europejski rynek ETF oferuje tysiące instrumentów, które są dostępne dla klientów LYNX.

Listy dostępnych instrumentów są dostępne na stronach internetowych giełd takich jak XETRA, LSE, SIX itd.

exclamationamrk-75x75

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

65 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.