Jaka jest wartość depozytu zabezpieczającego na opcjach?

Jeżeli chcesz sprawdzić wartość depozytu zabezpieczającego na opcjach, postępuj według poniższej instrukcji. Wyszukaj pożądaną opcje, którą chcesz wystawić i przygotuj sobie kontrakt opcji w wierszu zleceń. Instrukcję, jak wyszukać opcje, znajdziesz tutaj: link. W naszym przykładzie wyszukaliśmy call opcje na akcje firmy Adidas (ADS).

Prawym przyciskiem myszy kliknij na kontrakt opcji, wyświetli się menu, z którego wybierz Sell  1. Alternatywnie, możesz dwukrotnie kliknąć na kolumnę Bid  2.

1
2
Jeżeli masz opóźnione dane (delayed data), wyświetli się menu zlecenia, w którym definiujemy parametry handlu, ilość (quantity) 1, typ zlecenia 2, cenę (price) 3, datę ekspiracji (time in force) 4. Na koniec klikamy na Preview  5.

1
2
3
4
Pojawi się widok zlecenia, gdzie w dolnej części znajdują się wartości depozytu zabezpieczającego (margin impact). Wyświetlone cyfry są zawsze w podstawowej walucie rachunku. W kolumnie Current w wierszu Initial Margin  1 możesz sprawdzić, jaka jest wysokość istniejącego depozytu zabezpieczającego. Kolumna Change  2 przedstawia, depozyt zabezpeczający potrzeby do otwarcia aktualnego zlecenia, a kolumna Post – trade przedstawiawpływ aktualnej transakcji na całą marżę.

Wiersz Maintanance Margin 3 przedstawia wymagania dotyczące marży poza godzinami handlu (otwarcia rynku).

1
2
3
W przypadku, kiedy nie wyświetli Ci się menu zlecenia, ale kontrakt zostanie bezspośrednio przeniesiony do platformy, prawym przyciskiem myszy kliknij na utworzony kontrakt opcji i z menu wybierz Check Margin/Performance Profile  1.

1
Tym samym sposobem możesz sprawdzić wartość depozytu zabezpieczającego także w przypadku innych instrumentów opartych o depozyt zabezpieczający.