Dokument KID dla ETF notowanych w USA

Nowy dokument informacyjny dla emitentów produktów inwestycyjnych.

Od 1 stycznia 2023 r. dokument KIID dla funduszy (UCITS i funduszy inwestycyjnych) został zastąpiony przez dokument KID. W dokumencie KID znajdziesz teraz jeszcze więcej informacji o funduszach, w tym o potencjalnym ryzyku, oczekiwanych zwrotach oraz innych ważnych informacjach. Wyjaśnimy różnice między nimi.

Co należy wiedzieć o zmianie dokumentu KID?

Dokument KID zawiera kluczowe informacje wynikające z europejskich przepisów mających na celu ochronę inwestorów detalicznych. Dokument zawierający kluczowe informacje musi być dostarczony inwestorom detalicznym. Dokument ten zawiera informacje na temat inwestowania w tzw. detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (PRIIP), takie jak fundusze, produkty strukturyzowane i instrumenty pochodne. Poprzez dokument KID można dowiedzieć się jak działa dany produkt inwestycyjny, jak również poznać ryzyko, koszty i zyski związane z tym produktem. Dokumenty zawierające kluczowe informacje pochodzące od różnych dostawców pozwalają na porównanie różnych produktów inwestycyjnych.

Obowiązek dostarczenia KID-ów dotyczy już większości produktów inwestycyjnych, takich jak produkty strukturyzowane i instrumenty pochodne, od 1 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek ten będzie dotyczył również funduszy.

Istnieją istotne różnice między KID a KIID. W KID dostarczanych jest jeszcze więcej informacji o funduszu, w tym o ryzyku, oczekiwanych zwrotach oraz innych ważnych informacjach. W szczególności:

  • Produkt

KID zawiera bardziej szczegółowy opis funduszu, w tym i) dla kogo jest fundusz, ii) elementy wpływające na zwroty oraz iii) politykę inwestycyjną funduszu.

  • Ryzyko i wskaźnik

Ryzyka są bardziej szczegółowo opisane w dokumencie zawierającym kluczowe informacje, takie jak ryzyko rynkowe i kredytowe. Dokument KID zawiera również Sumaryczny Wskaźnik Ryzyka (SRI).

  • Oczekiwany zwrot

Dokument KID zawiera informacje na temat oczekiwanego zwrotu. Informacje o oczekiwanym zwrocie wyjaśnione są przy użyciu możliwych przyszłych scenariuszy (np. negatywne lub pozytywne scenariusze).

  • Koszty

Dokument KID zawiera dodatkowe informacje na temat kosztów funduszu. Na przykład opłaty za wejście i wyjście, opłaty stałe i koszty transakcyjne. Wpływ kosztów na stopy zwrotu również zawarte są w dokumencie.

Oprócz tych kategorii, KID zawiera znacznie więcej (dodatkowych) informacji, takich jak wyraźne odniesienie do prospektu emisyjnego i strony internetowej zarządzającego.

W związku z obowiązkiem zapewnienia większej przejrzystości produktów oraz zarządzania, obowiązek ten został rozszerzony o fundusze inwestycyjne i ETF-y. W przypadku braku dokumentów KID, produkty mogą zostać objęte zakazem handlu. Zamknięcie posiadanej pozycji, całkowite lub częściowe będzie nadal możliwe.

Gdzie mogę znaleźć dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie (KID)?

W LYNX+ możesz znaleźć powiązany link z dokumentem KID na stronie specyfikacji produktu.

Na platformie TWS możesz sprawdzić powiązany dokument KID, klikając prawym przyciskiem myszy na ticker produktu otworzy się menu. Kliknij na Financial Instrument Info a następnie wybierz Details.

Zaloguj się do Zarządzania Kontem wchodząc na www.lynxbroker.pl. Po zalogowaniu znajdziesz się w portalu klienta w którym można skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć powiązane dokumenty KID. U góry po prawej stronie kliknij Help 1 a nastepnie wybierz Support Center 2. Po otwarciu Support Center możesz wybrać PRIIPS Kid 3

1
2
3

Czy mogę handlować ETF USA poprzez LYNX?

Handlel amerykańskimi, kanadyjskimi, meksykańskimi, hongkońskimi i australijskimi ETF-ami za pośrednictwem LYNX możliwy jest tylko dla inwestorów profesjonalnych . Inwestorzy indywidualni mogą nadal utrzymywać i/lub sprzedawać posiadane pozycje w tych ETF-ach. Przepisy dotyczące PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products Regulation) wymagają od emitentów tych produktów publikowania tzw. dokumentu z kluczowymi informacjami (KID) dostępnego dla każdego oferowanego przez nich produktu w oficjalnym języku twojego kraju. Większość z tych emitentów nie publikuje tych dokumentów. Z tego powodu klienci detaliczni nie mogą kupić tych produktów bezpośrednio.

Pakiety PRIIP  są obarczone ryzykiem inwestycyjnym.

Przede wszystkim obejmują one:

  • Strukturyzowane produkty finansowe, takie jak na przykład opcje będące częścią polis ubezpieczeniowych, papierów wartościowych lub produktów bankowych;
  • Produkty finansowe, których wartość wynika z wartości referencyjnych, takich jak akcje lub kursy walut (instrumenty pochodne);
  • Zamknięte i otwarte fundusze inwestycyjne;
  • Produkty ubezpieczeniowe typu inwestycyjnego, takie jak ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz produkty hybrydowe; oraz
  • Instrumenty emitowane przez spółki celowe.

Regulacja ta nie dotyczy wyłącznie ETF-ów, ale w dalszej części tej strony skupimy się właśnie na tym typie produktu.

Celem było wzmocnienie ochrony oraz przywrócenie zaufania inwestorów detalicznych do rynku finansowego dzięki zwiększonej przejrzystości. Przepisy mają być stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od 31 grudnia 2016 roku. Obowiązki wynikające z rozporządzenia mają zastosowanie od 1 stycznia 2018 roku. Rozporządzenie dotyczy wyłącznie inwestorów detalicznych.

Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia, jest sposób obliczania i prezentowania szczegółowych danych zawartych w Dokumencie Kluczowych Informacji. Dokument ten ma umożliwić inwestorom detalicznym w UE lepsze zrozumienie kluczowych cech i ryzyka ww. produktów inwestycyjnych. Dodatkowo, przepisy dotyczące dokumentów kluczowych informacji PRIIPs mają sprawić, że produkty te będą lepiej porównywalne w skali Europy.

Emitenci tych ETF-ów muszą dostarczyć klientom detalicznym niezbędne dokumenty zgodnie z klasyfikacją MIFID. Bez ich dostarczenia ich produkty nie będą udostępnione do obrotu dla klientów detalicznych.

Wydaje się, że pozaeuropejscy twórcy nie chcą kwalifikować się jako "dostawcy" dla europejskich konsumentów. Oznaczałoby to, że musieliby oni również spełniać wszystkie związane z tym obowiązki prawne. To właśnie te inne zobowiązania prawne uniemożliwiają nieeuropejskim dostawcom dostarczenie KID, ponieważ nie ma żadnych sygnałów, że wymagane tłumaczenie jest przeszkodą dla deweloperów w wejściu na rynek europejski.

Wszystko to oznacza, że jako klient detaliczny nie będziesz mógł handlować bezpośrednio amerykańskimi, kanadyjskimi, meksykańskimi, hongkońskimi i australijskimi ETF-ami poprzez LYNX. Produkty te są dostępne do handlu tylko dla klientów profesjonalnych zgodnie z dyrektywą MIFIR.

Nawet posiadając rachunek firmowy, najprawdopodobniej jesteś klasyfikowany jako klient detaliczny. Ta klasyfikacja jako inwestor profesjonalny zależy od wolumenu Twoich transakcji, wielkości Twojego rachunku i Twojego doświadczenia w sektorze finansowym.

Jak sprawdzić, które produkty są ograniczone?

W LYNX+ zlecenie zostanie odrzucone przy próbie jego złożenia po kliknięciu w Dodaj zlecenie lub Podgląd:

Na platformie TWS przy produkcie posiadającym ograniczenia znajduje się symbol NT. Po najechaniu kursorem myszy na nazwę pojawi się informacja o tym, że dany produkt nie jest dostępny do handlu.

W aplikacji mobilnej przy produkcie posiadającym ograniczenia znajduje sie komunikat na dole ekranu. Po kliknieciu w Trade Notice pokaże się informacja mówiąca o tym, że dany produkt nie jest dostępny do handlu.

Alternatywy europejskie dla ETF notowanych w USA

Podczas gdy najpopularniejsze ETF-y w obrocie są amerykańskie, większość z nich posiada również alternatywę dostępną dla klientów detalicznych. Listę najpopularniejszych amerykańskich funduszy ETF oraz ich europejskich alternatyw można znaleźć tutaj:

US ETFSymbolISINSpółka zarządzająca aktywamiAlternatywa na giełdach w EuropieSymbolISINSpółka zarządzająca aktywami
SPDR S&P 500 ETFSPYUS78462F1030S&P GlobalSPDR S&P 500 UCITS ETFSPY5IE00B6YX5C33S&P Global
ISHARES CORE S&P 500 ETFIVVUS4642872000BlackrockISHARES CORE S&P 500IUSAIE0031442068Blackrock
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1QQQUS46090E1038InvescoInvesco EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETFEQQQIE0032077012Invesco
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETFIWMUS4642876555S&P GlobalSPDR RUSSELL 2000 US S/CZPRRIE00BJ38QD84S&P Global
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOTLTUS4642874329BlackrockISHARES USD TRES 20PLUS YRIS04IE00BSKRJZ44Blackrock
KraneShares CSI China InternKWEBUS5007673065KraneSharesKRANESHARES CSI CHINA INTRNTKWEBIE00BFXR7892KraneShares
ENERGY SELECT SECTOR SPDRXLEUS81369Y5069S&P GlobalSPDR S&P US ENERGY SELECTZDPEIE00BWBXM492S&P Global
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGYICLNUS4642882249BlackrockISHARES GLOBAL CLEAN ENERGYINRGIE00B1XNHC34Blackrock
iShares Core MSCI Emerging MarketsIEMGUS46434G1031BlackrockISHARES CORE EM IMI ACCCEBLIE00BKM4GZ66Blackrock
iShares MSCI EM Asia UCITS ETFAIAUS4642884302BlackrockiShares MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B5L8K969Blackrock
EMERGING MRKTS INTERNET & ECEMQQUS3015058890HANetfEM INTRNET & ECOMM UCITS ETFEMQQIE00BFYN8Y92HANetf
SPDR EURO STOXX 50 ETFFEZUS78463X2027S&P GlobalISHARES CORE EURO STOXX 50EUN2IE0008471009Blackrock
iShares MSCI Australia UCITS ETFEWAUS4642861037BlackrockISHARES MSCI AUSTRALIASAUSIE00B5377D42Blackrock
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-UVEUUS46138G6310InvescoInvesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETFEQQJIE00BMD8KP97Invesco
ZKB SILVER ETFSLVUS46428Q1094BlackrockZKB SILVER ETF AA USDZSILUSCH0183136008ZKB
SPDR GOLD SHARESGLDUS78463V1070S&P GlobaliShares Gold ETFCSGOLDCH0104136236Blackrock
VANECK GOLD MINERS ETFGDXUS92189F1066VanEckVANECK GOLD MINERS ETFGDX1IE00BQQP9F84VanEck
ISHARES MSCI INDIA ETFINDAUS46429B5984BlackrockAmundi ETF MSCI India UCITSCI2LU1681043086Amundi
ISHARES MSCI CHINA ETFMCHIUS46429B6719BlackrockHSBC MSCI China UCITS ETFCNYIE00B44T3H88HSBC
PROSHARES ULTRAPRO QQQTQQQUS74347X8314ProSharesWT NASDAQ 100 3X DLY LVRGDQQQ3IE00BLRPRL42WisdomTree
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQSQQQUS74347G4322ProSharesWT NASDAQ 100 3X DAILY SHORTQQQSIE00BLRPRJ20WisdomTree
iShares MSCI Brazil Capped ETFILFUS4642873909iSharesISHARES MSCI EM LATAMDLTMIE00B27YCK28Blackrock
ISHARES MSCI BRAZIL ETFEWZUS4642864007iSharesISHARES MSCI BRAZILIBZLIE00B0M63516Blackrock
iShares MSCI Canada ETFEWCUS4642865095iSharesISHARES MSCI CANADA ACCSXR2IE00B52SF786Blackrock
ISHARES MSCI EMERGING MARKETEEMUS4642872349iSharesiShares Core MSCI EM Markets IMI ETFEMIMIE00BKM4GZ66Blackrock
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETFMOATUS92189F6438VanEckVANECK MORNINGST US MOAT ETFMOATIE00BQQP9H09Vaneck
Vanguard FTSE Emerging Markets -ETF-VWOUS9220428588VanEckVanguard FTSE Emerging Markets ETFVFEMIE00B3VVMM84Vanguard
VANGUARD S&P 500 ETFVOOUS9229083632VanguardVANG S&P500 USDDVUSAIE00B3XXRP09Vanguard
Xtrackers Har CSI 300 China A-Shares ETFASHRUS2330518794XtrackersXtrackers CSI300 Index ETFXCHALU0779800910Xtrackers
Amplify Transformational Data SharingBLOKUS0321086078Amplify ETFsFirst Trust Indxx Innovative Transaction &ampBLOKIE00BF5DXP42Amplify ETFs
DIREXION DLY S&P 500 BULL 3XSPXLUS25459W8626DirexionWT S&P 500 3X DLY LEVERAGED3USLIE00B7Y34M31WisdomTree
ETFMG PRIME CYBER SECURITY EHACKUS26924G2012Pure FundsL&G CYBER SECURITY UCITS ETFISPYIE00BYPLS672L&G
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETFFXIUS4642871846iSharesHSBC MSCI China UCITS ETFCNYIE00B44T3H88HSBC
iShares MSCI China ETFMCHIUS46429B6719iSharesHSBC MSCI China UCITS ETFCNYIE00B44T3H88EUR
iShares MSCI Indonesia ETFEIDOUS46429B3096iSharesLYXOR MSCI INDIA UCITS ETFINRFR0010361683Lyxor
iShares Nasdaq Biotechnology ETFIBBUS4642875565BlackrockINVESCO NASDAQ BIOTECHSBIOIE00BQ70R696EUR
ProShares Ultra Silver -ETF-AGQUS74347W3530ProSharesWT SILVER 2X DAILY LEVERAGEDLSILJE00B2NFTS64WisdomTree
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT
ROBOUS3015057074Reality SharesFirst Trust Indxx Innovative Transaction &ampBLOKIE00BF5DXP42First Trust

W przypadku notowań alternatywnych do amerykańskich funduszy ETF - porównywalne produkty, które są zgodne z dyrektywą UCITS i mogą być nabywane przez inwestorów detalicznych zgodnie z kategoriami klientów MIFID. Te fundusze ETF mogą jednak mieć cechy niepodobne do ich amerykańskich odpowiedników. Obejmują one m.in. różne indeksy referencyjne, metody replikacji lub wagi składników indeksów. Różnice w wynikach i strukturze opłat mogą również wynikać z hedgingu walutowego lub innego zarządzania funduszami.

LYNX chce informować swoich klientów w najlepszy możliwy sposób. Mimo że staramy się zachować jak największą staranność w przygotowaniu Centrum Pomocy i korzystamy w tym celu z jak najbardziej wiarygodnych źródeł, nie możemy zagwarantować poprawności, zgodności lub kompletności treści.

Wymienione informacje i dane służą wyłącznie do lepszego zrozumienia usług LYNX i nie wynikają z obowiązku prawnego. Wyraźnie nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży któregokolwiek z wymienionych papierów wartościowych.

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager