Czy istnieje możliwość fizycznego dostarczenia kontraktu futures?

Dla transakcji terminowych rozliczenie poprzez fizyczną dostawę podstawowego składnika aktywów nie jest dozwolone. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku niektórych kontraktów futures walutowych (patrz tabela poniżej).

W celu uniknięcia egzekucji wygasającego kontraktu futures, klienci muszą zamknąć pozycję bliską wygaśnięcia i otworzyć nową pozycję z dalszym terminem wygaśnięcia lub zamknąć daną pozycję przed terminem likwidacji, tak jak przedstawione w poniższej tabeli.

Klient jest odpowiedzialny za pilnowanie terminu likwidacji. Jeśli klient na swoim rachunku nie zamknie pozycji na kontrakt futures z dostawą fizyczną przed terminem likwidacji, pozycja ta może być zamknięciem przez system bez uprzedzenia. Klient musi zadbać o to aby dokonywać czynne kroki w celu pozbycia się kontraktów futures na podstawie rzeczywistego stanu konta.

Dokładne daty likwidacja wybranych kontraktów terminowych można znaleźć w tabeli tutaj.