Handel CFD

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął nowe zasady, które mają zastosowanie do klientów detalicznych handlujących kontraktami CFD od 1 sierpnia 2018 r. Zasady te nie dotyczą klientów profesjonalnych. Krajowe organy regulacyjne konsekwentnie przyjmują przepisy ESMA. W tym artykule omówiono nowe zasady i sposób ich wdrożenia na rachunku handlowym prowadzonym przez LYNX w Interactive Brokres Ireland lub Interactive Brokers Luxembourg.

Rozporządzenie wymaga wolnych środków pieniężnych, aby spełnić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego CFD i zabrania klientom korzystania z papierów wartościowych znajdujących się na rachunku jako zabezpieczenia pozycji CFD. Aby zachować zgodność z tymi przepisami, na rachunkach tworzony jest oddzielny segment CFD, który można wyświetlić w ikonie „Account” na platformie TraderWorkstation (TWS) oraz w aplikacji LYNX Trading. Poniżej znajduje się wyjaśnienie dotyczące ikony „Accounts” i wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dla handlu kontraktami CFD.

CFD to instrument pochodny, który oznacza zakup lub sprzedaż danego kontraktu, a nie sam instrument bazowy. Przy zakupie kontraktu CFD nie dojdzie do zmiany wartości gotówki, ale aby otworzyć transakcję, konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Ikona „Account” na platformie TWS wyświetla segment CFD, w którym można sprawdzić poziom gotówki dostępnej do otwarcia pozycji CFD. Nie oznacza to, że gotówka jest faktycznie przechowywana w oddzielnym segmencie, ale pokazuje tylko wartość wolnej gotówki, którą można wykorzystać na transakcje CFD. Wartość tę można monitorować w pozycji Current Available Funds.

Dla każdej pozycji CFD, wartość Current Available Funds jest pomniejszana o wartość wymaganego depozytu zabezpieczającego CFD.

Wartość depozytu zabezpieczającego dla CFD na akcje

Wartość depozytu zabezpieczającego dla CFD na indeksy

 

Wartość depozytu zabezpieczającego dla CFD na forex

Forex CFDInitial MarginMaintenance Margin
Standardowy depozyt IBKR W zależności od pary walutowej (wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego widoczne w oknie zlecenia)W zależności od pary walutowej (wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego widoczne w oknie zlecenia)
ESMA Minimum3,33 % dla głównych par walutowych i 5 % dla pozostałych50% Initial Margin
Wymagany depozytMaximum (IBKR Initial Margin, ESMA Initial Margin)Maximum (IBKR Maintenance Margin, ESMA Maitenance Margin)

Minimalny wskaźnik koncentracji

Wskaźnik koncentracji jest stosowany, gdy Twój portfel składa się z niewielkiej liczby pozycji CFD lub dwóch dużych pozycji o dominującej wielkości. Wskaźnik koncentracji jest wyliczany przy użyciu wagi 30% niekorzystnego ruchu dla dwóch największych pozycji i 5% dla pozostałych pozycji. Całkowita obliczona strata stanowi wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego, gdy wartość ta jest wyższa niż wymóg standardowy.

Likwidacja pozycji

ESMA wymaga, aby IBKR zlikwidował pozycje CFD najpóźniej, gdy kwalifikujący się kapitał spadnie poniżej 50% początkowego depozytu zabezpieczającego użytego do otwarcia pozycji. IBKR może zamknąć pozycje wcześniej, jeśli ich pogląd na ryzyko jest bardziej konserwatywny. Kwalifikujący się kapitał w tym przypadku obejmuje gotówkę CFD i niezrealizowany rachunek zysków i strat CFD (dodatni lub ujemny). Należy pamiętać, że kontrakty CFD nie obejmują gotówki używanej w celu spełnienia warunków depozytu zabezpieczającego dla innych instrumentów.

Podstawą kalkulacji jest początkowy depozyt zabezpieczający stosowany w momencie otwarcia pozycji CFD. Innymi słowy, w przeciwieństwie do obliczeń depozytu zabezpieczającego dla pozycji innych niż CFD, początkowa pozycja depozytu zabezpieczającego nie zmienia się, gdy zmienia się wartość otwartej pozycji.

IBKR nie może zlikwidować pozycji innych niż CFD w celu pokrycia deficytu CFD. I odwrotnie, IBKR może zlikwidować pozycję CFD w celu pokrycia deficytu na instrumencie innym niż CFD.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

61.0% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.