Handel spreadami opcyjnymi

Dzięki funkcji Combo platforma handlowa LYNX Trading  umożliwia wygodny handel spreadami opcyjnymi. Jeżeli w menu głównym nie widzisz okna Combo, możesz go łatwo dodać klikając na Configure i wybierając Combo z listy.

Następnie pojawi się dodatkowy przycisk w głównym menu:

Sposób składania zlecenia kupna spreadu opcyjnego czy towarowego jest taki sam, różnice polegają tylko na wyborze innego instrumentu bazowego oraz wpływu jaki ta transakcja będzie miała na stan rachunku. Na poniższym przykładzie pokażemy Ci jak złożyć zlecenie na  spread opcyjny na amerykański index S&P 500 a dokładnie na spread Bull Call. Informacje te nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie są rekomendacją do dokonania decyzji inwestycyjnych. Jesto to tylko przykładowa procedura handlu.

Kliknij w wiersz prawym przyciskiem myszki i wybierz Generic Combo 1 , ewentualnie wybierz przycisk Combo 2 w menu.

1
2
Teraz wybierz z oferty Pair or Leg-by-leg 1

1
W polu Underlying 1 wpisz ticket instrumentu bazowego, którym chcesz handlować – w naszym przypadku to spread opcyjny na S&P 500 (SPX). Następnie lewym przyciskiem myszki wybierz terminy kontraktów, którymi chcesz handlować.  W tym przypadku wybieramy obie opcje z takim samym terminem wygaśnięcia 16.maja 2019 2 . Wybieramy CALL 3  opcje z cenami strike 27954 i 2800 5.

1
2
3
4
5
Obie opcje pojawią się w tabeli i teraz musisz skontrolować, ewentualnie zmienić kierunek kupna i sprzedaży. Kliknij w pole Action 1i wybierz Buy/Sell 2 .

1
2
Po kliknięciu na przycisk OK nasze zlecenie Combo pojawi się w tabeli. Zauważ, że platforma pokazuje Bull Call spread- dzięki temu masz pewność, że naprawdę kupujesz Bull Call. Opis zlecenia informuje nas, że kupując  1  ten spread kupujemy SPX 16MAY19 2795 CALL 2  i jednosześnie sprzedajemy SPX 16MAY19 2800 CALL 3. W ten sposób możesz ostatecznie skontrolować zlecenie przed złożeniem na giełdę.

1
2
3