Jak zaktualizować formularz W8BEN?

Jak zaktualizować formularz W8-BEN?

Formularz W-8BEN czyli „Oświadczenie o zagranicznym statusie beneficjenta rzeczywistego do celów podatku u źródła i obowiązków informacyjnych”. Dzięki podpisowi elektronicznemu tego formularza możesz korzystać z korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a USA, Kanadą i Australią. W praktyce oznacza to, że Twoje dywidendy, na przykład z USA, będą opodatkowane tylko raz, przy standardowej stawce podatku u źródła w wysokości 15%. W tym artykule dowiesz się, jak sprawdzić formularz lub go wypełnić. Po wypełnieniu jest on ważny przez 3 lata, a system automatycznie zażąda aktualizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Otwórz stronę internetową www.lynxbroker.pl w swojej przeglądarce i w prawym górnym rogu kliknij w Zaloguj się 1a następnie wybierz Zarządzanie kontem 2 z rozwijanego menu. Zaloguj się za pomocą danych do logowania (nazwy użytkownika i hasła), których używasz logując się do platformy. Alternatywnie możesz zalogować się do Zarządzania Kontem używając bezpośrednio tego linku.

2
1
Następnie kliknij w ikonę 3 w górnym pasku Menu wybierz Settings 4:

4
3

W sekcji Account Settings w lewym górnym rogu ekranu pojawi się sekcja Account Profile. 1. Kliknij na Imię i nazwisko 2 po prawej stronie:

1
2
Następnie otworzy się tabela. W dolnej części znajdziesz napis IRS W-8BEN Tax Form 3 na który należy kliknać, aby przejść do edycji.

3

Ważne: LYNX nie udziela porad podatkowych, odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie danych zawsze spoczywa na kliencie. Pomimo naszych starań, aby zapewnić klientom wyczerpujące informacje i zaspokoić ich potrzeby w każdy możliwy sposób, nie jesteśmy w stanie uzyskać kompleksowego przeglądu stale zmieniającego się prawodawstwa. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą podatkowym, który udzieli Państwu kompetentnej odpowiedzi w zakresie uzyskania zwrotu podatku.

W następnej sekcji przedstawiono wstępnie wypełniony formularz podatkowy W-8BEN, w którym można sprawdzić wszystkie dane.

Upewnij się również, że druga sekcja (Part II) 1 prawidłowo określa Twoją rezydencję podatkową 2 i znajduje się tam „Yes“ 3, co oznacza, że ​​masz prawo do korzyści wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi. W praktyce oznacza to, że dywidendy z USA będą opodatkowane stawką 15%.

1
2
3
Następnie potwierdź na dole strony, że wszystkie dane są aktualne i prawdziwe („Yes“ i  „Yes“) 1  i podpisz się elektronicznie. Przy podpisywaniu prosimy o zachowanie wielkich i małych liter oraz podpisanie bez znaków specjalnych.

1
1
Identyczny formularz pojawi się na następnej stronie, w tym przypadku dla Kanady i Australii. Ponownie, musisz upewnić się, że ubiegasz się o korzystniejszą stawkę podatku i podpisujesz elektronicznie w ten sam sposób.

Następnie należy przejść do momentu wyświetlenia się napisu “Success” na zielonym tle.