Jak poszerzyć dostęp do innych instrumentów/produktów?

 

LYNX daje inwestorom dostęp do ponad 100 rynków na całym świecie za pośrednictwem szerokiej gamy instrumentów. Dowiedz się, jak dodać więcej instrumentów do swojej platformy inwestycyjnej.

Aby wyświetlić bieżące aktywne możliwości inwestycyjne, zaloguj się do rachunku inwestycyjnego https://lynxbroker.pl, zrobisz to klikając na sekcję Zaloguj się/Pobierz, a następnie otwórz Zarządzanie kontem 1.

1
Zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu znajdziesz portalu klienta. U góry lewej części rozroluj menu i kliknij w Settings 1 następnie Account settings 2.

1
2
W zakładce Trading Permissions kliknij w zębate kółko po lewej stronie lub bezpośrednio klinknij w Request Trading Permision.

Dla przykładu, aby handlować na opcjach na rynku amerykńskim należy wybrać Option, zaznaczyć United States oraz podać informacje dodatkowo wymagane przez system i kontynować. Mogą pojawić się dodatkowe komunikaty dotyczące twoich finansów oraz doświadczenia handlowego – należy wtedy postępować zgodnie z wskazówkami w systemie lub skontaktowac się z LYNX w celu wyjaśnienia.  Pzakończeniu wyboru potwierdź przyciskiem Continue.

W następnym kroku należy przeczytać i zaakceptować warunki poszczególnych giełd papierów wartościowych, pozostawić swoje imię i nazwisko jako podpis oraz potwierdzić wszystko, klikając Continue.

Uwaga: niektóre uprawnienia handlowe wymagają przeglądu i zaakceptowania określonych umów oraz oświadczeń o znajomości danego produktu (Disclosures and Agreement). Upewnij się, że nie masz żadnych oczekujących umów/oświadczeń w ramach swojego Zarządzania kontem – Portalu Klienta, klikając ikonę Powiadomienia (dzwonek) w prawym górnym rogu i wybierając Pending Items.

Jeśli chcesz mieć pewność że twój wniosek jest złożony poprawnie skontaktuj się z LYNX  pod numerem 800 080 563 lub piszać email na adres info@lynxbroker.pl