Jak przenieść akcje/portfolio do LYNX ?

Masz akcje u innego brokera i chciałbyś przenieść je do LYNX? Poniższe instrukcje opisują dokładnie jak możesz to zrobić.

Przed złożeniem rzeczywistego wniosku zaleca się ustalić następujące informacje:

 • Czy Twój obecny broker pobiera jakieś opłaty związane z transferem portfela. 
 • Czy danym tytułem można handlować w LYNX (wyszukaj na platformie lub skontaktuj się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800 080 563 lub pisząć email na info@lynxbroker.pl)

Teraz przejdźmy do  powiadomienia o przeniesienie papierów wartościowych. Po zalogowaniu się do Zarządzania kontem, wybierz zakładkę Transfer & Pay 1  i wybierz Transfer Positions 2.

1
2
Następnie spośród dostępnych opcji wybierz Incoming Transfer 1:

1
W kolejnym kroku wybierz właściwy dla Ciebie region, aby zobaczyć odpowiadające mu typy transferu 1:

1
Kliknij SELECT 1 :

1
Następnie wypełnij formularz Enter Broker Information 3, tutaj musisz podać informacje o brokerze u którego masz aktualnie akcje:

3
 • Financial Institution: wybierz brokera u którego masz aktualnie akcje.
 • Your Account Number at the Financial Institution:  podaj swój aktualny numer klienta / konta , który został Ci nadany przez brokera
 • Name of Account Holder at the Financial Institution: podaj swoje imię i nazwisko
 • Account Type: podaj typ konta
 • Country of Financial Institution: podaj kraj aktualnego brokera
 • Contact Email of your Financial Insitution: wpisz adres e-mail do aktualnego brokera
 • Save Financial Institution information: zadecyduj czy chcesz zapisać dane aktualnego brokera

Teraz przejdź do poniższej sekcji Asset 1, gdzie trzeba wybrać konkretne tytuły, które chcesz przenieść do LYNX od istniejącego brokera i kliknij w Add Asset 2 by wybrać konkretne aktywo które chcesz przenieść.

2
1
Wyświetli się okno Asset Search 1, gdzie należy wybrać odpowiedni typ aktywa Asset Type 2 (Stock, Warrant, Option, Bond, Mutual Fund):

1
2
Następnie podaj dodatkowe wymagane informacje dotyczące aktywa, które przenosisz:

 • 1
  2
  4
  3
  Search Type 1: Wybierz Search by Symbol jeżeli chcesz wyszukać dany instrument według jego symbolu.
 • Symbol 2: Tutaj wpisz symbol instrumentu (lub ISIN jeżeli wybrałeś w search type).
 • Exchange 2: Opcjonalnie wskaż giełdę, jeśli tego nie zrobisz w tym kroku, w następnym będzie taka możliwość
 • Kliknij w Search 4

W następnym oknie wybierz odpowiedni instrument (według giełdy).

Następnie wpisz Typ 1 Ilość 2 pozycji.

1
2
Po tym co wybrałeś wszystkie pozycje które chcesz przenieść, kliknij w Continue. Poniżej złóż podpis elektroniczny . W polu Signature 1 wpisz imię i nazwisko i klinij na Continue 2.

1
2