Jak wyświetlić historię dywidend?

Dzięki zaawansowanym możliwościom platformy TWS masz możliwość w prosty i w szybki sposób wyświetlić historię dywidend i dywidendowy plan dotyczący przyszłości.

Najpierw wybieramy akcje firmy, której dywidendy chcemy wyświetlić. Do wiersza zleceń 1 wpisujemy nazwę firmy lub ticker i naciskamy Enter. W tym przykładzie wybieramy Exxon Mobil.

W celu wyświetlenia danych o dywidendach wybieramy daną akcje w wierszu zleceń (naprzykład klikając na jej ticker 1) i później naciskamy w Edit 2 i wybieramy Divident Schedule 3

1
2
3
Wyświetli się okno z historią dywidendową Exxon Mobil dla ostatnich 20 kwartałów. Ze wskazaniem okresu, rodzaju dywidendy (zwykła lub specjalna) oraz kwotą.

Klikając na Upcoming 1 wyświetlimy przewidywany plan dywidendy na najbliższe 8 kwartałów na podstawie konsensusu analityków. Jeśli mamy własne oczekiwania dotyczące rozwoju dywidend, możemy je zmienić. Wystarczy odznaczyć pole Manual Edit 2 i możesz dowolnie dostosować kwotę przyszłych dywidend, klikając na właściwe pole zastępując wcześniej wybraną datę. Możesz także dodać dodatkowe dywidendy dla dłuższego horyzontu czasu. Możesz to zrobić, klikając na Insert Dividend 3 i wybierając datę, rodzaj oraz kwotę.

1
2
3