Jak wyświetlić łańcuch opcji?

Platforma LYNX Trading oferuje wysoce zaawansowane możliwości do handlu na opcjach.

Łańcuch opcji dla właściwego rynku można wyświetlić za pomocą funkcji OptionTrader 1, która znajduje się w górnej części platformy. W przypadku, gdybyś nie miał takiej opcji, kliknij na strzałkę po prawej stronie 2, a następnie wybierz add more buttons, w rozwiniętym menu znajdziesz OptionTrader.

1
2
Po uruchomieniu OptionTrader w lewym górnym rogu znajduje się okno służące do wyszukiwania odpowiedniego aktywa bazowego 1. Wpisz tam skrót nazwy (ticker), wciśnij Enter i wybierz odpowiednie aktywo bazowe 2, którego łańcuch opcji chcesz wyświetlić. W naszym przypadku są to akcje Adidas (ADS) handlowane na giełdzie IBIS.

1
2
Wyświetli się łańcuch opcji, w którym masz możliwość wyszukiwania konkretnej ceny realizacji w zakładce strikes 1 oraz po prawej stronie możesz wyświetlić poszczególne daty za pomocą zakładek 2. Jeżeli chcesz wyświetlić wszystkie łańcuchy uszeregowane według daty, to przełącz TABBED VIEW 3 na LIST VIEW.

1
3
2
Do łańcucha opcji możesz dodawać inne kolumny klikając prawym przyciskiem myszy na górną listę 1. Wyświetli się menu w którym wybierz opcje Insert column before <> 2. W kolejnym menu wybierz, którą kolumnę chcesz dodać do łańcucha. W naszym przypadku jest to grecka delta.

W ten sposób możesz dostosować łańcuch do własnych wymagań.

1
2