Kalkulacja zysku i strat w strategiach opcyjnych

Poniżej sprawdzisz jak odczytać łączny zysk / stratę w handlu na kombinacjach opcyjnych. Na poniższym przykładzie znajduje się pozycja strategii opcyjnej na VIX. Strategia ta znana jako “spread diagonalny” składa się z dwóch nóg:

  • Long 17, sierpień 2016, 16 Call
  • Short 15, czerwiec 2016, 18 Call

Chociaż jest to połączona strategia opcyjna o dwóch spreadach, opcje są sortowane w raporcie zgodnie z datą wygaśnięcia.

1
W kolumnie Realized P/L 1 można sprawdzić zysk i stratę. W tym przykładzie zysk wynosi 216 USD i 4 USD. Łączny zysk z tej stategii opcyjnyj wynosi zatem 220 USD.