Konwersja walut na platformie TWS

Twój rachunek w LYNX jest rachunkiem wielowalutowym. Oznacza to, że masz możliwość handlu w wielu krajach różnymi walutami. Twoje transakcje są zawsze wykonywane w walucie, w której dany instrument jest notowany.

Handel w wielu walutach jednocześnie wpływa na wartość Twojego portfela. Platforma handlowa jest jednak bardzo elastyczna pod względem walutowym.

Jeśli wpłacisz na swój rachunek na przykład środki w PLN, a chcesz handlować w USD, to tak jak w przypadku większości inwestorów Twoją pierwszą transakcją będzie konwersja z PLN na USD. 

Poniżej opisano jak przeprowadzić konwersję z PLN na USD, ale można zastosować tę samą zasadę, w celu dokonania jakiejkolwiek innej konwersji walutowej, np. z PLN na EUR lub USD na EUR itd.

W zakładce Forex znajdź parę walutową Forex USD.PLN. Klikając na cenę (sell lub buy) w menu 1 utworzysz zlecenie.

W kolumnie Quantity 2 wpisz kwotę USD, jaką chcesz kupić przy danym kursie. W poniższym przykładzie podane jest 15 000 USD.

Zostawimy zlecenie rynkowe (MKT) 3. Jeśli nie potrzebujesz dokonać konwersji natychmiast, możesz ustawić zlecenie z limitem (LMT) i poczekać na osłabienie kursu, aby kupić taniej.

Ważne jest, aby zmienić IDEALPRO na FXCONV w kolumnie Destination 4.

Jeśli zlecenie jest ustawione zgodnie z Twoimi wymaganiami, kliknij na Transfer 5.

1
2
3
4
5
Pojawi się informacja, że ilość którą wybrałeś jest niższa od lotu, należy kliknąć OK.

Ze względu na wahania kursów walut, najprawdopodobniej nie uda Ci się wymienić dokładnej ilości PLN  na USD, dlatego zaleca się aby zostawić margines bezpieczeństwa pamiętając przy tym o opłacie za transakcję (min. 20 PLN).

Aby dokonać konwersji odwrotnej,  z USD do PLN wykonaj zlecenie sprzedaży. Jeśli chcesz wymienić EUR na PLN, dokonaj zakupu pary walutowej EUR.PLN.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Dzięki konwersjom walutowym, możesz łatwo zarządzać ryzykiem walutowym na swoim rachunku handlowym. Poniższy przykład pokazuje, jakie są możliwości zarządzania ryzykiem walutowym podczas handlu w LYNX.

Poniżej przykład :
Kiedy wpłacisz 100 000 PLN i kupisz amerykańskie akcje za 10.000 USD, wartość rynkowa Twojego portfela będzie wynosić 100 000 PLN i -10.000 USD. Co więcej, masz jeszcze otwartą pozycję w akcjach w wysokości 10.000 USD.

Przedstawione jest to w następujący sposób :

Pozbądź się ryzyka walutowego

Po dokonaniu transakcji opisanej powyżej jesteś już zabezpieczony przeciwko ryzyku walutowemu. W momencie gdy kurs USD / PLN się obniży, wartość Twoich amerykańskich akcji jak również  pożyczonych USD spadnie o tę samą ilość.

Wygląda to następująco:

Ważne jest aby pamiętać, że za pożyczanie USD płacisz odsetki.

Jeśli uważasz, że polski złoty się wzmocni i kurs USD / PLN się obniży, wtedy możesz konwertować USD do PLN. W ten sposób nie będziesz płacił już żadnego oprocentowania, ponieważ nie masz już pożyczonych USD, ale z drugiej strony, jesteś narażony na ryzyko wahań walutowych.

W handlu walutami innymi niż wybrana waluta bazowa musisz zdecydować się pomiędzy podjęciem się ryzyka walutowego (i nie płaceniem odsetek), czy też płaceniem odsetek (ale uniknięciem ryzyka walutowego). To zależy od kwoty funduszy na koncie, a zatem każdy inwestor decyduje, co mu odpowiada.

Model inwestora

Gdy wpłacisz PLN na swój rachunek i kupisz amerykańskie akcje, trzymasz wtedy negatywną pozycje w USD na swoim rachunku, ponieważ musiałeś je pożyczyć aby dokonać handlu.

Aby wyświetlić  pozycję walutową, kliknij ikonę platformy handlowej w ikonie na lewym górnym rogu 1 .

1
Po kliknięciu na Account, pojawi się okno pop-up, przedstawiająca wartością rynkową – bilans rzeczywisty FX.

Widzimy, że inwestor ma na rachunku 100,057 EUR 1 oraz 944,339 USD 3 , oraz pożyczył  198,697 PLN 2

3
2
1
Jeśli inwestor zdecyduje się na przykład na wymianę wypożyczonych PLN na USD, powinien kliknąć prawym przyciskiem na rząd PLN i wybrać Close Currency Balance 1.

1
Jeśli ponownie pojawi się pop-up okno, kliknij na OK.

Na platformie handlowej, inwestor zobaczy zlecenie sprzedaży USD / PLN (sprzedaż USD, kupno PLN), która automatycznie obliczy, ile PLN musi być kupione, aby zamknąć otwarte pozycje w PLN.

Zlecenie wymiany walut zostanie potwierdzone kliknięciem na Transfer 1.

1
Teraz inwestor może ponownie sprawdzić informacje o swoim rachunku, klikając na ikonę Account w lewym górnym rogu.

W tabelce przedstawiającej wartość rynkową rachunku (Market Value – Real FX balance) widzimy, że realna wartość rachunku FX wynosi 100,057  EUR 1 a 894,489 USD 2.

1
2
Po konwersji na Twoim rachunku nadal pozostała niewielka część (dodatni balans) przekonwertowanej waluty? Ta część zostanie automatycznie zamknięta poprzez systemem handlowy w ciągu kilku dni roboczych, ta konwersja nie jest obarczona dodatkowymi opłatami.