Limity dla handlu na rachunku marżowym (margin)

Otwarcie rachunku marżowego daje możliwość handlu na przykład na opcjach czy kontraktach futures. Na tym rachunku, wymagane jest utrzymanie rachunku o wartości co najmniej 2000 EUR lub równowartość w innej walucie. Jeśli wartość rachunku spadnie poniżej tego limitu (gotówka + wartość papierów wartościowych), rachunek zacznie działać jak rachunek gotówkowy.

LYNX przestrzega zasad i wymaga tego samego od swoich klientów. Jeśli przy użyciu dźwigni finansowej handlujesz na akcjach opcjach lub kontraktach terminowych narażasz się na większe ryzyko, które może między innymi wpłynąć na płynność finansową.

Nie wszystkie akcje można kupić na tzw. margin, czyli z wykorzystaniem środków brokera. Niektóre akcje wymagają 100% pokrycia w dostępnych środkach. Do otwarcia pozycji na akcjach, które nie wymagają całkowitego pokrycia w dostępnych środkach, trzeba jednak spełniać minimalne wymagania kapitałowe. Wymagania te możesz sprawdzić przed złożeniem zlecenia, klikając przycisk “Preview” w oknie zlecenia na platformie TWS.

Istnieją pewne limity przy używaniu marży, których należy przestrzegać. Jeśli osiągniesz te limity, pojawią się pewne ograniczenia na platformie.

Firma LYNX również nie kontaktuje się z klientami w przypadku gdy, klient posiada niewystarczającą ilość depozytu zabezpieczającego.

Co i jak sprawdzać podczas handlu na rachunku marżowym

Kliknij w ikonę Account 1  na platformie LYNX Trading.

1
Otworzy się okno. Podczas handlu na rachunku marżowym powinny interesować Cię trzy następujące wartości:

Current Excess Liquidity 1 liczone jako różnica pomiędzy dostępnymi środkami a zablokowanymi. Obliczana jako Equity with Loan Value – Maintenance Margin.
Special Memorandum Account 2, która prezentuje stan “cash-flow” Twojego rachunku.
Overnight Excess Liquidity 3 przedstawia wyższe wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających w transakcjach zawieranych overnight.

1
2
3
Jeżeli wartość Current Excess Liquidity 1  lub  Special Memorandum Account 2  spadnie poniżej 5%  Net Liquidation Value (Wartości aktywów netto) 3, zostanie podświetlone na żółto. Wartość aktywów netto  (Net Liquidation Value) oznacza całkowitą wartość Twojej gotówki oraz wszystkich otwartych pozycji wyrażonej w walucie administracyjnej.

Jeśli wartość Current Excess Liquidity 1 lub Special Memorandum Account 2 jest ujemne, oznacza to, że rachunek jest w deficycie, a linia ta zostanie podświetlona na czerwono. Broker w tym przypadku ma prawo (nie obowiązek) do zamknięcia  automatycznie jednej lub więcej pozycji.

Jeśli wartości Current Excess Liquidity lub Special Memorandum Account w godzinach pomiędzy 21:50 a 22:15 jest negatywna, a posiadasz europejskie lub amerykańskie akcje, futures, opcje, system automatycznie zamyka jedną lub więcej pozycji na amerykańskich, tak aby Current Excess Liquidity znowu zyskało wartość dodatnią. Jeśli posiadasz jedynie europejskie akcje lub opcje, platforma zamknie jedną lub więcej pozycji dopiero następnego dnia roboczego po otwarciu rynków europejskich (około 9:10).

Nadmierna płynność nocą

Aby przetrzymać swoją otwartą pozycję do następnego dnia roboczego, wartość Twojego Overnight Excess Liquidity 3 musi być dodatnia. Jeśli wartość ta jest ujemna, platforma transakcyjna automatycznie zamknie jedną lub więcej pozycji w ciągu ostatnich 15 minut handlu na rynku, aby deficyt zmienił się na wartość dodatnią.

Jeśli kupiłeś europejskie akcje lub opcje, które chcesz przenieść na następny dzień roboczy, a wartość Overnight Excess Liquidity o godzinie 17:15 nocą jest negatywna, system zamyka jedną lub więcej pozycji przed zamknięciem rynku (o godzinie 17:30).

Podsumowując

Obserwuj swój rachunek, a jeśli widać żółtą lub czerwoną informacje, oznacza to, że Twoja płynność jest niska lub ujemna.