Jak LYNX chroni mój portfel?

LYNX przywiązuje wielką wagę do ochrony i bezpieczeństwa majątku swoich klientów. LYNX posiada zezwolenie na swoją działalności w Polsce i jest zarejestrowany w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Platforma handlowa spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i jest jedną z najbardziej stabilnych platform w swoim rodzaju.

Rachunek inwestycyjny jest otwarty w Interactive Brokers (UK) Ltd. (“IB UK”). Zlecenia dotyczące zakupu, sprzedaży lub innego rodzaju transakcji z instrumentami inwestycyjnymi przesyłane przez firmę Interactive Brokers LLC („IB US“). Instrumenty inwestycyjne oraz środki finansowe są przechowywane w IB US na kontach oddzielonych od aktywów spółki IB US. Więcej informacji o IB i ochronie portfela znajduje się na witrynie LYNX.  Jaka jest ochrona mojego portfela?

IB IB UK i US są konsolidowane w firmie Interactive Brokers Group (“IBG LLC”), która ma ponad 5 mld USD w kapitale własnym. Właściciele to IBG LLC Interactive Brokers Group, Inc. (14,5%), których akcje są notowane na Nasdaq i pracownicy (88,5%).

Interactive Brokers (IB) jest jednym z największych i najbardziej szanowanych domów maklerskich, który jest dla inwestorów na całym świecie synonimem niezawodności, stabilności, postępu technicznego i innowacji.

Co stałoby się z moim portfolio w przypadku upadłości LYNX?

Biorąc pod uwagę, że Twój rachunek jest prowadzony w Interactive Brokers, Twój portfel w przypadku braku możliwości wywiązania się ze swoich zobowiązań przez LYNX, nie zostałby w żaden sposób dotknięty. Wszystkie papiery wartościowe i środki pieniężne pozostałyby na koncie Interactive Brokers. LYNX nie przetrzymuje gotówki ani papierów wartościowych.

Co stałoby się z moim portfolio w przypadku bankructwa Interactive Brokers?

W przypadku nieoczekiwanej niezdolności Interactive Brokers (IB) do wypełnienia swoich zobowiązań finansowych, klienci firmy LYNX są chronieni dzięki amerykańskiej organizacji Securities Investor Protection Corporation (SIPC), którego członkiem jest IB, oraz dzięki brytyjskiej firmie ubezpieczeniowej Lloyds. SIPC jest samoregulującym się organem dla brokerów/dealerów w USA. Prawie wszyscy brokerzy/dealerzy w USA są członkami SIPC. SIPC umożliwia inwestorom odszkodowanie w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub nieprawidłowego postępowania jego brokera.

Rekompensata z SIPC oznacza ochronę rachunku w wysokości do 500 000 USD z czego 250 000 USD jest przeznaczone na pokrycie gotówki. Ponadto dodatkowe zabezpieczenie gotówki  pochodzi z Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) w wysokości  2 500 000 USD, co łacznie daje 2 750 000 USD na pokrycie gotówki. Jeśli zabezpieczenie z SIPC nie wystarczy, Lloyds oferuje ubezpieczenie do kwoty 30 mln USD na jednego klienta w tym do 900 000 USD na gotówkę. SPIC nie pokrywa commodity futures i opcji na futures.

Klienci mogą również korzystać z British Financial Services Compensation Scheme (FSCS), który zapewnia ubezpieczenie instrumentów inwestycyjnych i środków finansowych do wysokości 50 000 GBP na jednego klienta. System rekompensat FSCS ma zastosowanie w przypadku opcji indeksu giełdowego, kontraktów futures i CFD. Więcej informacji można uzyskać na stronie  www.fscs.org.uk. W przypadku, gdy klient skorzysta z możliwości rekompensaty wynikającej z FSCS, może to doprowadzić do nieuznania prawa do odszkodowania z SIPC.

Ubezpieczenie odnosi się zarówno do środków pieniężnych, papierów wartościowych, obligacji oraz opcji na akcje.

Dzięki tym typom zabezpieczenia aktywów oraz gotówki klienci otrzymują ochronę, która spełnia najsurowsze standardy.

Bezpieczeństwo dla wszystkich to priorytet numer 1 w LYNX !