Przetwarzanie rubla rosyjskiego

Z dniem 28 lipca 2022 r. nastąpi rezygnacja z usług kasowych w rublu rosyjskim (RUB).

Jeśli chcesz, aby saldo w rublach rosyjskich (RUB) na Twoim rachunku (rachunkach) zostało automatycznie przeliczone na euro, nie musisz podejmować żadnych działań.

Interactive Brokers, podobnie jak inne instytucje finansowe, rezygnuje z operacji z udziałem rubla rosyjskiego (RUB). W związku z tym, przetwarzanie wpłat, przewalutowań i wypłat w RUB zostanie wstrzymane 28 lipca 2022 roku. Należy pamiętać, że pozostałe salda wyrażone w rublu rosyjskim zostaną automatycznie przeliczone na euro (EUR) w tym dniu.

Wpłaty w RUB

Od 24 czerwca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do godz. 17:59 CET na każdym rachunku będzie można dokonać jednej, ostatniej wpłaty środków w walucie rubel rosyjski (RUB). Dodatkowe depozyty w RUB będą odrzucane. Prosimy nie wpłacać dodatkowych depozytów, ponieważ proces odrzucania może rozciągnąć się w czasie i tym samym spowodować zablokowanie środków na rachunku. Wszystkie depozyty w RUB dokonane po 27 lipca zostaną odrzucone.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na informacje dotyczące aktualnego salda gotówkowego na rachunku inwestycyjnym.

Dodatkowe informacje dotyczące depozytów na rachunku LYNX można znaleźć tutaj:

Wypłata w RUB

IBKR będzie przetwarzał wypłaty w RUB tylko do 17:59 CET 27 lipca 2022 roku. Po tej dacie nie będzie można już wypłacać RUB.

Szczegółowe informacje dotyczące wypłat można znaleźć na stronie naszego Centrum Wsparcia w zakładce Wypłata Środków.

Pozycje gotówkowe wyrażone w RUB

Posiadane środki w RUB można wypłacić w dowolnym momencie przed godziną 17:59 CET w dniu 27 lipca 2022 r.

JW dniu 28 lipca 2022 r. saldo RUB na Twoim rachunku zostanie przewalutowane do EUR, pod warunkiem dostatecznej płynności na rynku. W przypadku niedostatecznej płynności, balans RUB na Twoim rachunku zostanie przewalutowany do USD lub innej waluty. O dalszych szczegółach tej operacji zostaniesz powiadomiony w najbliższym czasie.

Jeśli na swoim rachunku chcesz pozostawić środki w RUB, możesz nie zgodzić się na automatyczną konwersję. W takim przypadku skontaktuj się z obsługą klienta LYNX poprzez e-mail.

Krótkie pozycje gotówkowe wyrażone w RUB i kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Krótkie pozycje gotówkowe wyrażone w rublach zostaną przekonwertowane, a pozycje CFD zostaną zlikwidowane począwszy od 28 lipca 2022 r.

Nie będzie można zachować krótkich pozycji gotówkowych lub CFD. Wszystkie te pozycje zostaną bez wyjątku zamknięte.

Jeśli walutą bazową Twojego rachunku jest RUB, zostanie ona zmieniona na EUR.

Najczęściej zadawane pytania

W dniu 28 lipca 2022 r. saldo RUB na Twoim rachunku zostanie automatycznie przeliczone na EUR. Konwersja rosyjskich rubli nie będzie dozwolona po tym terminie.
Jeśli na swoim rachunku chcesz pozostawić środki w RUB, możesz nie zgodzić się na automatyczną konwersję. W takim przypadku skontaktuj się z obsługą klienta LYNX poprzez e-mail.

DISCLAIMER

LYNX może okresowo przekazywać swoim klientom informacje, które nie są związane wyłącznie z usługami LYNX, ale dotyczą treści prezentowanych i aktualizowanych na stronach internetowych Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) jako wykonawcy zleceń giełdowych. LYNX nie jest zobowiązany do przekazywania tych informacji i należy pamiętać, że nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń prawnych w stosunku do LYNX. LYNX nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność dostarczanych informacji. Informacje zawarte w powyższym mailu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.