Kontrola portfolia w LYNX Basic

LYNX Basic oferuje prosty przegląd twojego portfela. Możesz zobaczyć swoje pozycje natychmiast po zalogowaniu się na stronie głównej. W lewym górnym rogu ekranu 1 możesz zobaczyć stan swojego rachunku, salda, pozycje w tym zyski i straty. Poniżej 2  znajduje się przegląd aktualnie otwartych pozycji i ich status. Możesz uzyskać wgląd do swojego portfela klikając w zakładkę Portfolio 3 lub klikając bezpośrednio na Przejdź do portfolio 4 .

1
2
3
4
Następnie zobaczysz ekran z widokiem twojego rachunku i układem portfolio 1  dla każdej klasy aktywów. Poniżej znajdują się otwarte pozycje 2 w tym otwarte  3  i zamknięte zlecenia 4 . Ponadto 5  możesz użyć klawiszy ”+” oraz ”x” aby dołączyć do wybranej pozycji zlecenie powiązane lub zamknąc pozycję 6

1
2
3
4
6
5
Otwarte zlecenia to takie które oczekują na wypełnienie (zazwyczaj zlecenia z limitem lub zlecenia typu stop). Ostatnie egzekuje to takie, które zostały niedawno wypełnione przez rynek.

Salda środków pieniężnych tzw. Balans  i Przepływ kapitału można zobaczyć na dole ekranu.

W tej seksji można także wykonać wymiany walut. Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji walut przejdź do Jak dokonać konwersji walut w systemie LYNX Basic.