Gdzie znaleźć powiadomienie o dywidendzie oraz innych corporate actions

Jeśli chcesz zarabiać dodatkowo na dywidendach lub posiadasz papiery wartościowe, które wypłacają dywidendę zapoznaj się z informacjami aby sprawdzić gdzie znajdziesz informację na ten temat. Informacje na temat dywidendy znajdziesz po zalogowaniu sie do zarządzania kontem 1.

1
Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Jesteś teraz w zarządzaniu swoim kontem i po kliknięciu w Menu -> Support -> Support Home 1 sprawdzić, czy w zakładce Message Center -> Corporate Actions znajdują się powiadomienia i wiadomości korporacyjne, które obejmują również wypłaty dywidend.

1
Aby wyświetlić te wiadomości, kliknij w zakładkę Corporate Actions 1.

1
W tym przykładzie widzimy, że BMW zamierza wypłacić dywidendę pieniężną w wysokości 4 EUR za akcję. Ważną informacją jest ex-dividend date 1, który wskazuje dzień, przed którym musisz zakupić dane aktywo, aby mieć prawo do tej dywidendy. Payable date 2 to dzień, w który będzie dywidenda wypłacona. 

1
2
Jeśli Twój tytuł ma wypłacać dywidendy w innej formie niż gotówkowej, otrzymasz wiadomość z informacjami o kolejnym postępowaniu, gdzie będziesz mógł dokonać wyboru czy chcesz otrzymać dywidendę w postaci pieniężnej czy w postaci akcji.

Jeśli nie jesteś pewien, jak kontynuować, skontaktuj się z LYNX poprzez email na adres info@lynxbroker.pl lub dzwoniąc pod numer 800 080 563.

Wiadomości korporacyjne i powiadomiena możesz otrzymać tylko w zakresie spółek, które trzymasz w swoim portfolio.