Przypisanie dywidendy

Inwestycje dywidendowe zyskują na popularności wśród polskich inwestorów. Wytłumaczmy, krok po kroku, jak dywidendy są przypisywane. Kiedy musisz posiadać akcje, aby mieć prawo do otrzymywania dywidendy, jak długo musisz te akcje trzymać i kiedy dywidenda będzie przypisana na Twój rachunek? Wszystko wyjaśnione jest szczegółowo w tym artykule.

Terminy dotyczące dywidendy dla początkujących?

Zanim zaczniesz inwestować w akcje w celu otrzymywania dywidend, konieczne jest dokładne zrozumienie takich terminów, jak ex-dywidend, data zapisu, data wypłaty i data ogłoszenia. Będziemy używać terminów w języku angielskim, ponieważ często są one w tym przypadku praktykowane.

Declaration date (= Dzień ogłoszenia dywidendy)

Dzień, w którym spółka ogłasza dywidendę. Również często określane jako „announcement date”. Inwestorzy na ogół nie zwracają uwagi na daty ogłoszenia dywidendy.

Ex-dividend date

Najważniejsza data, którą śledzą inwestorzy dywidendowi. Pierwszy dzień w którym można sprzedawać akcje bez utraty prawa do wypłaty dywidendy, a także pierwszy dzień, kiedy kupujący nie jest uprawniony do następnej dywidendy. Aby uzyskać dywidendę inwestor musi kupić akcje przed dniem Ex-Date dywidend. W przypadku zakupu akcji w dniu Ex- Date dywidend inwestor nie będzie uprawniony do otrzymania następnej dywidendy.

Akcje mają tendencję spadkową podczas dnia Ex-Date dywidend o kwotę wypłaconych dywidend.

Record date (= decydujący dzień)

Dzień, w którym inwestor musi posiadać akcje, aby mieć prawo do wypłacenia dywidendy. Przy zakupie akcji w większości przypadków stosuje się standardowe rozliczenie T + 3, dlatego ten dzień zazwyczaj wypada 2 robocze dni po ex-dividend date.

Payment date (= dzień wypłaty)

Dzień, w którym firma rozpoczyna wypłacanie dywidendy.

Nie zapomnij, że aby uzyskać dywidendy musisz kupić akcję przed ex-dividend date, w innym przypadku dywidenda nie będzie Tobie przypisana.

Wypłata dywidendy w gotówce w LYNX

Najczęstszą formą wypłaty dywidendy jest gotówka.

Dzień po ex-dividend date na raporcie z rachunku handlowego zobaczysz zmianę w zakładce Change in Dividend Accruals 1.

1
Druga zmiana odbędzie się w dniu płatności (wypłaty), gdy zmniejszy się wartość w zakładce Change in Dividend Accruals 1, a element ten zostanie dodany do zakładki  Dividends 2. Wartość ta jest wyższa niż wcześniej pokazana liczba w kolumnie Gross Amnt o wysokość potrąconego podatku (Withholding tax) 3. Ta właśnie wartość podatku pojawi się w  zakładce Withholding Tax po prawej stronie od Dividends.

1
2
3
Dywidenda wypłacana, którą otrzymasz na swój rachunek, zostanie zawsze pomniejszona o potrącony podatek, ponieważ dywidendy są zawsze opodatkowane u źródła.

Wypłata dywidendy w akcjach w LYNX

W przypadku gdy jako metodę wypłacania dywidend wybierzesz opcje otrzymania nowych udziałów w spółce, wtedy podsumowanie zostanie wyświetlone oddzielnie w raporcie  Twojego rachunku.

W dniu wypłaty, akcje są rozliczane są na Twoim rachunku i wyświetlone w zakładce Corporate Actions 1. Wartość rezydualna dywidendy jest wypłacana w gotówce i będzie wyświetlana w karcie Dividends 2. Podatek u źródła nie jest stosowany, ponieważ jest on już odzwierciedlony w wypłacanym stosunku akacjowych dywidend. Przykład przedstawiono poniżej.

 

1
2

Więcej informacji na temat powiadomienia o dywidendzie znajdziesz tutaj.