Regulacje LYNX ?

LYNX kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i ochronę inwestorów. LYNX rozróżnia kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną.

Kontrola wewnętrzna

Zarząd LYNX odpowiada za wewnętrzną kontrolę nad spółką. Autonomicznym i niezależnym organem jest Compliance. Compliance officer jest odpowiedzialny za wdrożenie wewnętrznych zasad we wszystkich obszarach działalności firmy, które wzmacniają integralność określania własnych zasad oraz wprowadzania regulacji prawnych i zmian legislacyjnych.

Kontrola zewnętrzna

Holenderską siedzibę LYNX regulują władze holenderskie De Nederlandsche Bank (DNB) i Autoriteit Financiële Markten (AFM). Oddział LYNX w Niemczech jest regulowany przez niemiecki urząd BaFin, a oddział LYNX w Belgii przez CBFA obecnie FSMA. Firma LYNX jest zarejestrowana także w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce.