Sprawdź zablokowane depozyty/margin

Po zalogowaniu się do Zarządzanie kontem można pod koniec każdego dnia handlowego sprawdzić, jaka część środków na rachunku jest zablokowana, w tym sprawdzić środki zaangażowane (zablokowane) w poszczególne instrumenty finansowe.

Zaloguj się, aby zarządzać swoim kontem i kliknij na zakładkę Reports 1 wybierz zakładkę Risk 2 a następnie Margin. 3 Wybierz odpowiednią datę 4 i kliknij  View 5.

1
2
3
4
5
Spowoduje to otwarcie okna zawierającego przegląd blokowanych środków. Możesz znaleźć tutaj przede wszystkim ogólny przegląd wymogów dotyczących  depozytów Margin Summary 1 a także detale dotyczące depozytów Margin Details for Securities (Rule Based) 2

1
2
Na pierwszy rzut oka widzisz wymagania dotyczące depozytów Initial Margin Requirement 1 obecnie zablokowana kwota. W szczegółowym raporcie zostały zawarte różne wymagania depozytów dla konkretnych pozycji. System dzieli aktywa według walut, w których są denominowane 2 i 3. Kwota blokowana jest zawsze przeliczana na walutę bazową rachunku.

1
2
3
Jeżeli chcesz sprawdzić wymagania dotyczące depozytów dla poszczególnych pozycji, kliknij na odpowiedni wiersz a pojawią się wymagania depozytowe dla poszczególnych pozycji.  W naszym przykładzie widzimy wymagania dotyczące depozytu dla pozycji na certyfikatach 1 opcjach 2 oraz akcjach 3. W ten sam sposób można określić wymagania depozytowe dla kontraktów futures.

1
2
3