Jak zaktualizować formularz W-8BEN?

Formularz W-8BEN czyli „Oświadczenie o zagranicznym statusie beneficjenta rzeczywistego do celów podatku u źródła i obowiązków informacyjnych”. Dzięki podpisowi elektronicznemu tego formularza możesz korzystać z korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a USA, Kanadą i Australią. W praktyce oznacza to, że Twoje dywidendy, na przykład z USA, będą opodatkowane tylko raz, przy standardowej stawce podatku u źródła w wysokości 15%. W tym artykule dowiesz się, jak sprawdzić formularz lub go wypełnić. Po wypełnieniu jest on ważny przez 3 lata, a system automatycznie zażąda aktualizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zaloguj się do Zarządzania Kontem poprzez Zaloguj się/Pobierz 1 i Zarządzanie Kontem 2 lub kliknij tutaj.

1
2

Z głównego menu wybierz Settings 1 następnie Account Settings 2.

lynx ucet nastaveni
1
2
Tutaj w sekcji Profile(s) kliknij na “i1 po lewej stronie Twojego imienia.

1
Następnie otworzy się tabela. W jej prawym dolnym rogu znajdziesz przycisk „Update tax forms1.

1

Następnie dodaj dane osobowe do konta, a system pozwoli Ci zaktualizować / poprawić formularze podatkowe. Mogą się one różnić w zależności od tego, czy konto jest FO czy PO, a także w zależności od instrumentów, którymi handlujesz.

.

Ważne: LYNX nie udziela porad podatkowych, odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie danych zawsze spoczywa na kliencie. Pomimo naszych starań, aby zapewnić klientom wyczerpujące informacje i zaspokoić ich potrzeby w każdy możliwy sposób, nie jesteśmy w stanie uzyskać kompleksowego przeglądu stale zmieniającego się prawodawstwa. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą podatkowym, który udzieli Państwu kompetentnej odpowiedzi w zakresie uzyskania zwrotu podatku.

W następnej sekcji przedstawiono wstępnie wypełniony formularz podatkowy W-8BEN, w którym można sprawdzić wszystkie dane.

Upewnij się również, że druga sekcja (Part II) 1 prawidłowo określa Twoją rezydencję podatkową 2 i znajduje się tam „Yes“ 3, co oznacza, że ​​masz prawo do korzyści wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi. W praktyce oznacza to, że dywidendy z USA będą opodatkowane stawką 15%.

1
2
3
Następnie potwierdź na dole strony, że wszystkie dane są aktualne i prawdziwe („Yes“ i  „Yes“) 1  i podpisz się elektronicznie. Przy podpisywaniu prosimy o zachowanie wielkich i małych liter oraz podpisanie bez znaków specjalnych.

1
1

Identyczny formularz pojawi się na następnej stronie, w tym przypadku dla Kanady i Australii. Ponownie, musisz upewnić się, że ubiegasz się o korzystniejszą stawkę podatku i podpisujesz elektronicznie w ten sam sposób.