Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego na LYNX Trading

Aby sprawdzić, jakie są wymagania depozytów zabezpieczających związanych z konkretnymi opcjami, postępuj zgodnie z instrukcją. Znajdź odpowiednią opcję, na której chcesz handlować i przygotuj kontrakt opcyjny w wierszu poleceń.  W przedstawionym poniżej przypadku, wyszukaliśmy opcję call na akcje firmy Adidas (ADS).

Kliknij na kontrakt opcyjny, następnie prawym przyciskiem myszy kliknij menu, w którym wybierzesz opcje call.

Wymagania depozyt zabezpieczający 1
1
Jeśli masz opóźnione dane, ukaże się lista poleceń, w której możesz zdefiniować parametry transakcji, ilość 1, rodzaj zlecenia 2, cena 3, oraz okres ważność zlecenia 4. Na koniec kliknij na podgląd.

1
3
2
4
Pojawi się podgląd, gdzie w dolnej części można zobaczyć wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (Margin impact).  Wyświetlane cyfry są zawsze w podstawowej walucie rachunku. W kolumnie “Current”  1 widoczne jest jaka część depozytu jest zablokowana. Kolumna ” Change”  2 przedstawia wpływ jaki obecna transakcja będzie miała na depozyt zabezpieczający, czyli przedstawi o ile zwiększy się margines przy obecnej transakcji.

Wymagania depozyt zabezpieczający 3
1
2
W przypadku, gdy nie wyświetli się okno poleceń i zlecenie opcyjny zostanie przeniesione bezpośrednio na platformę, kliknij prawym przyciskiem myszy na to zlecenie opcyjne i z otworzonego menu wybierz opcje “Check Margin”1.

Wymagania depozyt zabezpieczający 4
1
W ten sam sposób można określić wymagania depozytu dla innych instrumentów lewarowych.