Jak przenieść akcje do LYNX?

Czy masz akcje u innego brokera i chciałbyś przenieść je do LYNX? Poniższe instrukcje opisują dokładną procedurę tego transferu w Zarządzaniu kontem.

Zalecamy zapoznanie się z następującymi informacjami przed złożeniem wniosku:

  • Czy są jakieś opłaty związane z przeniesieniem portfela u Twojego obecnego brokera.
  • Czy Twoje papiery wartościowe są dostępne do handlu w LYNX. Prześlij nam ISIN na adres info@lynxbroker.pl, a my to zweryfikujemy.

Na stronie lynxbroker.pl  w prawym górnym rogu kliknij w Zaloguj się/Pobierz 1, wybierz opcję Zarządzanie kontem2. Na następnej stronie wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Login.

1
2

Po zalogowaniu się do Zarządzania kontem kliknij w trzy poziome belki w lewym górnym rogu. W menu, które pojawi się po lewej stronie, należy wejść w  Transfer & Pay 1 następnie Transfer Positions 2.

1
2
Na następnej stronie automatycznie pojawi się opcja Incoming 1, to znaczy, że przenosisz instrumenty na rachunek w LYNX od innego brokera. Z widocznych opcji wybierz rodzaj transferu, który chcesz wykonać. Ta opcja jest używana domyślnie w przypadku przelewów od brokera z USA FOP (US), do transferu od brokerów z UE Basic FOP Transfer 2. Kliknij dla danego typu przelewu Select 3.

1
2
3
Na następnej stronie musisz wypełnić wymagane pola. W polu Broker 1 wybierasz swojego brokera, od którego wykonujesz transfer spośród znajdujących się na liście. W polu Account Number at Broker 2 podaj numer konta, który posiadasz u innego brokera. W polu Account Title 3 wprowadź nazwę Twojego rachunku u innego brokera, na przykład w przypadku konta LYNX tą pozycją jest Twoje imię i nazwisko. W polu Account Type 4 wybierasz z dostępnych opcji rodzaj rachunku, jaki posiadasz u danego brokera. W polu Contact Name 5 należy wpisać imię i nazwisko osoby kontaktowej u innego brokera, w polu Contact Email 6 adres email drugiego brokera. Contact Phone 7 telefon kontaktowy drugiego brokera. Jeśli chcesz zapisać wypełniony formularz jako szablon, to w opcji Save Broker Information 8 kliknij w Yes 9. Jeśli nie masz pewności co do któregokolwiek z wymaganych informacji, skontaktuj się ze swoim drugim brokerem, musi on być w stanie przekazać Ci te informacje. Następnie kliknij przycisk Add Asset 10.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 Możesz teraz zobaczyć okno, w którym znajduje się pole Asset Type 1 wybierz typ instrumentu, który chcesz przenieść. W polu Search Type 2 wybierz, czy chcesz szukać instrumentu według Tickera (ta opcja odpowiada – wyszukaj według symbolu), ISIN lub CUSIP. Jeśli wybierzesz opcję Search by Symbol 3, w linii Symbol wpisujesz Ticker danego instrumentu i klikasz na przycisk Search 4.

1
2
3
4
Na następnej stronie pojawi się tabela, w której należy wybrać walutę w której wyrażony jest dany produkt.

W następnym oknie, w polu Type 1 należy wybrać czy jest to pozycja długa (Long 2), czy pozycja krótka (Short). W polu Shares 3 wprowadź ilość akcji, które chcesz przenieść i kliknij przycisk Add 4.

1
2
3
4

Na następnej stronie pojawi się lista pozycji wyznaczonych do przeniesienia. Wniosek o transfer należy potwierdzić swoim podpisem. Aby złożyć podpis, wpisz swoje imię i nawisko w polu Sign Here 1 bez użycia znaków specjalnych oraz jak wskazano po lewej stronie pola. Następnie kliknij Continue 2.

1
2
Na następnej stronie otrzymasz potwierdzenie wypełnienia powiadomienia o transferze. Kliknij niebieski przycisk View Form 1 aby wyświetlić „Letter of Authorization“, który musisz przekazać swojemu obecnemu brokerowi. Po utworzeniu zgłoszenia należy skontaktować się z drugim brokerem, a także potwierdzić z nim transfer. Następnie backoffices poszczególnych brokerów standardowo przejmą proces transferu oraz wymienią się pozostałymi szczegółami.

1