Jak wygenerować raport z rachunku?

Niezbędne dokumenty dla administratora podatkowego należy złożyć do rocznego zeznania podatkowego. W LYNX nie ma możliwości automatycznego generowania dokumentu podatkowego, jednak w zarządzaniu kontem można wygenerować pełny przegląd zakończonych transakcji, który zawiera wszystkie niezbędne dane.

Otwórz stronę internetową www.lynxbroker.pl w przeglądarce i zaloguj się za pomocą loginu i hasła do Zarządzania Kontem 2.

1
2

Kliknij Reports 1 w górnym pasku Menu a następnie z rozwijanej listy wybierz Statements 2 .

1
2

 

Po otworzeniu strony Reports kliknij na niebieskie pole z Twoim numerem rachunku 1 obok słowa Reports.

1

Po prawej stronie zobaczysz opcję wyboru między obecnym a oryginalnym kontem. Kliknij pole obok swojego oryginalnego konta, a następnie zaznacz numer bieżącego konta. Następnie kliknij Continue 1 .

1

Następnie zobaczysz swój pierwotny numer konta obok nagłówka Reports. Następnie przejdź do wygenerowania wyciągu.

Tutaj masz różne opcje generowania raportów. Wybierz pierwszą opcję, aby uzyskać kompleksowy przegląd transakcji na rachunku inwestycyjnym “Activity” 1  a następnie kliknij na strzałkę 2 na końcu linii.

 

1
2
Jeśli chcesz wygenerować raport za określony okres, wybierz okres, za który chcesz raportować, przełączając się na Custom Date Range 1 i wybierając początkową 2 i końcową 3 datę okresu. Aby wygenerować raport roczny wybierz “Annual”. Aby zatwierdzić kliknij RUN 4.

1
2
3
4
Raport z rachunku wygląda tak jak poniżej:

Każdy wiersz w wyciągu można otworzyć i przyjrzeć się bardziej szczegółowo wszystkim interesującym Cię informacjom. W wyciągu znajdziesz pełne informacje o stanie konta, zrealizowanych transakcjach, otwartych pozycjach, przyznanych dywidendach itp.

Kliknij Reports 1 w górnym pasku Menu a następnie z rozwijanej listy wybierz Statements 2 .

1
2

Tutaj masz różne opcje generowania raportów. Wybierz pierwszą opcję, aby uzyskać kompleksowy przegląd transakcji na rachunku inwestycyjnym “Activity” 1  następnie kliknij na strzałkę 2 na końcu linii.

 

1
2
Jeśli chcesz wygenerować raport za określony okres, wybierz okres, za który chcesz raportować, przełączając się na Custom Date Range 1 i wybierając początkową 2 i końcową 3 datę. Aby wygenerować raport roczny wybierz “Annual”. Aby zatwierdzić kliknij RUN 4.

1
2
3
4
Wygenerowany raport wygląda jak poniżej:

Każdy wiersz w wyciągu można otworzyć i przyjrzeć się bardziej szczegółowo wszystkim interesującym Cię informacjom. W wyciągu znajdziesz pełne informacje o stanie konta, zrealizowanych transakcjach, otwartych pozycjach, przyznanych dywidendach itp.

Jeśli posiadasz walory, które dają dywidendy, odpowiednie informacje znajdziesz w sekcji Dywidendy. Jeśli na wyciągu nie widzisz linii Dywidendy, oznacza to, że nie otrzymałeś jeszcze żadnych dywidend. Możesz przeczytać więcej o sposobie wypłaty dywidendy w LYNX tutaj. Najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest gotówka, od której potrąca się odpowiedni podatek (witholding tax).

W dniu następnym po „ex-dividend date” zobaczysz zmianę w zakładce Change in Dividend Accruals 1.

Druga zmiana nastąpi w dniu wypłaty dywidendy tzw. payment date, kiedy kwota z Change in Dividend Accruals 1 pojawi się w Dividends 2. Wartość ta jest wyższa od liczby wyświetlanej poprzednio w kolumnie Kwota brutto o kwotę podatku (witholding tax). Zakładka Withholding Tax 3 pojawi się obok zakładki Dividends.

Dywidenda wypłacana na Twoje konto będzie zawsze pomniejszana o podatek u źródła, ponieważ dywidendy są zawsze opodatkowane u źródła. Aby zapobiec podwójnemu opodatkowaniu akcji USA, należy wypełnić prawidłowo wypełniony formularz W-8BEN.

Jeśli zdecydujesz się na otrzymanie nowych akcji spółki jako metodę wypłaty dywidendy, to sposób wyświetlania na wyciągu z rachunku handlowego będzie inny.

1
2
3