LYNX+ Skład portfela i informacje o rachunku

Zobacz, jakie instrumenty posiadasz obecnie w swoim portfelu inwestycyjnym.

Wyjaśniamy jak przeglądać swój portfel inwestycyjny oraz interpretować pozycje rachunku.

PRZEGLĄD PORTFELA

Po kliknięciu w zakładkę Portfolio, zobaczysz obecny skład swojego portfela inwestycyjnego. Bezpośrednio z tej zakładki możesz również dokonywać transakcji na pozycjach, które aktualnie posiadasz.

W pozostałych zakładkach dostępne są aktualnie Otwarte Zlecenia jak również Ostatnie Egzekucje.

Podział łącznej wartości portfela obrazuje wartość portfela w podziale na różne kategorie aktywów.

Wykres po prawej stronie przedstawia wyniki portfela z ostatniego tygodnia. Szczegółowe wyniki swoich inwestycji znajdziesz w zakładce Wyniki transakcyjne w górnym pasku menu głównego.

LYNX+ Portfolio

SALDO I DOSTĘPNE ŚRODKI

Wartość aktywów netto: całkowita wartość rachunku, wyświetlana w walucie bazowej.

Kapitał z kwotą pożyczki: dostępne środki na pokrycie wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. Jeśli nie handlujesz kontraktami terminowymi czy opcyjnymi lub nie masz innych pozycji wymagających wykorzystania depozytu zabezpieczającego, kapitał z kwotą pożyczki będzie taki sam jak Wartość aktywów netto

Buying Power:teoretyczna całkowita wartość papierów wartościowych, które możesz nabyć przy zastosowaniu maksymalnej dźwigni, bez wpłacania dodatkowych środków. Dla rachunku gotówkowego, wartość ta jest to równa dostępnym środkom. W przypadku rachunku margin, buying power jest zwiększana poprzez zastosowanie dźwigni finansowej dostarczanej przez brokera przy użyciu gotówki, jak również wartości papierów wartościowych już posiadanych na rachunku jako zabezpieczenia. W przypadku rachunku gotówkowego, buying power jest równa ilości zaksięgowanej gotówki.

Dostępne środki: maksymalna kwota dostępna do otwarcia nowych pozycji. Oblicza się ją odejmując Kapitał z kwotą pożyczki od Początkowego depozytu zabezpieczającego.

08307-Portfolio-Balances-PL

WYMAGANIA DEPOZYTOWE

Depozyt początkowy:wymagana kwota depozytu początkowego potrzebna do otwarcia bieżących pozycji. Będzie on zawsze wyższy niż Depozyt zabezpieczający (maintenance margin), aby uniknąć natychmiastowych likwidacji pozycji.

Depozyt zabezpieczający: kwota depozytu wymagana do utrzymywania bieżących pozycji. Wysokość depozytu zabezpieczającego różni się w zależności od produktu.

Dostępne środki: maksymalna kwota dostępna do otwarcia nowych pozycji. Zostanie ona obliczona na podstawie wzoru: Kapitał własny z pożyczką - Depozyt początkowy.

Dodatkowa płynność: płynność pozostała na rachunku do utrzymywania pozycji. Gdy wartość ta spada poniżej zera, istnieje możliwość automatycznej likwidacji pozycji na rachunku.

SMA: Special Memorandum Account - saldo zabezpieczające dla spełnienia wymogów Reg T Margin Requirements. Saldo to musi pozostawać powyżej zera, aby uniknąć likwidacji pozycji. Dotyczy to tylko rachunków nadal prowadzonych w IBUK.

LYNX+ Margin Requirements

Sygnalizacja zmian Dodatkowej Płynności

Jednym z najważniejszych wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, który należy monitorować jest Dodatkowa Płynność. Aby Ci w to ułatwić, będziemy sygnalizować sytuację, gdy wartość ta spadnie poniżej 5% wartości aktywów netto lub będzie ujemna.
Kiedy Dodatkowa Płynność spadnie poniżej 5% wartości aktywów netto na Twoim rachunku, wartość rachunku w lewym górnym rogu ekranu LYNX+ zmieni kolor na pomarańczowy oraz pojawi się tam pomarańczowa ikona ostrzegawcza. W zakładce Portfolio, w sekcji Informacje o rachunku->Wymagania depozytowe wartość Dodatkowa Płynność także będzie podświetlona na pomarańczowo.
Dodatkowo otrzymasz e-mail, gdy Dodatkowa Płynność spadnie poniżej 10% wartość aktywów netto na Twoim rachunku. Pamiętaj, że spadek, który powoduje wysłanie automatycznej wiadomości może być tymczasowy.
Gdy Dodatkowa Płynność będzie ujemna, wartość rachunku w lewym górnym rogu ekranu LYNX+ zmieni kolor na czerwony oraz pojawi się tam czerwona ikona ostrzegawcza. W zakładce Portfolio, w sekcji Informacje o rachunku->Wymagania depozytowe wartość Dodatkowa Płynność także będzie podświetlona na czerwono.

Jak zwiększyć Dodatkową Płynność na rachunku?

Dodatkową płynność na swoim rachunku możesz zwiększyć na kilka sposobów:

  • Wpłata na rachunek. Weź pod uwagę, że może minąć kilka dni zanim wpłacone środki zostaną zaksięgowane na Twoim rachunku.
  • Zamknięcie lub redukcja istniejącej pozycji. Taki ruch zmniejszy depozyt zabezpieczający wymagany do utrzymania Twoich obecnych pozycji i tym samym zwiększy Dodatkową Płynność.
  • Przelew pomiędzy wewnętrznymi rachunkami inwestycyjnymi (jeśli posiadasz klika rachunków).
  • W razie gdy żadna z wymienionych operacji nie jest dostępna, możesz oznaczyć wybrane pozycje na swoim rachunku jako “likwidowane jako ostatnie”. Jeśli będzie to możliwe, w przypadku likwidacji pozycji system zlikwiduje oznaczone pozycje w ostatniej kolejności.

WALUTY

08321-Portfolio-Currencies-PL

W sekcji Waluty znajdziesz swoje aktualne pozycje gotówkowe w podziale na wszystkie waluty, które posiadasz na swoim rachunku.

Możesz łatwo wymienić poszczególne pozycje gotówkowe na inną walutę, klikając przycisk Wymień. Szczegółową instrukcję jak wymienić walutę znajdziesz tutaj.

Twój rachunek jest wielowalutowy, co w skrócie oznacza, że możesz posiadać środki w różnych walutach bez potrzeby posiadania dodatkowych rachunków.

Jeśli chcesz handlować produktami notowanymi w innej walucie niż ta, którą posiadasz na rachunku, możesz lub musisz (w przypadku rachunku gotówkowego) wymienić walutę lub też pożyczyć daną walutę od brokera (w przypadku rachunku margin).

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

W dolnej części zakładki Portfolio możesz znaleźć Przepływ Pieniężne na swoim rachunku.

Saldo środków pieniężnych pokazuje podsumowanie wszystkich wpływów i wypływów gotówki z rachunku wraz z saldem początkowym i końcowym dla wybranego okresu.

W sekcji Wpływ znajdziesz szczegółowe informacje np. o otrzymanych dywidendach, opłatach związanych z transakcjami sprzedaży, odsetkach oraz wpłatach na rachunek dla wybranego okresu.

W sekcji Odpływ znajdują się opłaty związane z transakcjami kupna czy opłaty za subskrypcję danych w czasie rzeczywistym. Prowizje za transakcje handlowe wyświetlane są jako osobna kategoria.

08328-Portfolio-Cash-PL

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące LYNX+

Aby znaleźć produkt, który Cię interesuje wpisz jego symbol, nazwę lub ISIN w wyszukiwarce w prawym górnym rogu okna platformy.

Wymiany waluty łatwo dokonasz w zakładce Portfolio. Wystarczy kliknąć przycisk "Wymień" obok waluty, którą chcesz wymienić.

W Strefie Klienta znajdziesz oczekujące wiadomości i prośby od LYNX oraz pobierzesz i bezpiecznie prześlesz dokumenty.

Monitoruj wyniki swojego portfela, analizuj transakcje, zyski i straty oraz ogólny zwrot z Twoich inwestycji.

Przegląd pozycji Twojego portfela inwestycyjnego jest dostępny w sekcji "Portfolio".

Zapisz swoje ulubione akcje, ETF-y i inne produkty w sekcji Lista obserwowanych.

Aby złożyć zlecenie, najpierw wyszukaj produkt, który chcesz kupić lub sprzedać. Możesz to zrobić również klikając "Kup" lub "Sprzedaj" bezpośrednio w linii produktu na Twojej liście obserwowanych produktów.

Kliknij na dowolny instrument finansowy, aby otworzyć okno z jego wykresem.

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager