LYNX+ Składanie zlecenia

Poznaj wszystkie sposoby składania zleceń na platformie LYNX+

Dowiedz się jak łatwo utworzyć zlecenie kupna lub sprzedaży. Przed dodaniem zlecenia wyświetl jego podsumowanie, aby sprawdzić wprowadzone parametry i wszystkie opłaty za transakcję.

WYSZUKIWANIE PRODUKTU

Użyj wyszukiwarki produktów, aby znaleźć instrument inwestycyjny. W pasku wyszukiwania wpisz nazwę spółki, ISIN lub symbol akcji. Szczegółową instrukcję wyszukiwania instrumentu w LYNX+ znajdziesz klikając przycisk poniżej.

08490 - Search

WYBIERZ AKCJE LUB INSTRUMENTY POCHODNE

Na stronie produktu kliknij opcję Kup lub Sprzedaj, jeśli chcesz kupić lub sprzedać akcje. Powyżej wykresu znajdują się dostępne instrumenty pochodne dla wyszukanego instrumentu bazowego.

OKNO ZLECENIA

Giełda: Skieruj swoje zlecenie na określoną giełdę lub skorzystaj z narzędzia Smart Routing.

Ilość: Wprowadź ilość zamówienia.

Rodzaj zlecenia: Wybierz rodzaj zlecenia np. Limit, Market, Stop lub Trailing.

Cena: Określ cenę zlecenia.

Ramy czasowe: Określ czas ważności zlecenia, GTC (good till cancelled), GTD (good till date) lub DAY (do końca dnia).

Regularne godziny handlu: Aktywuj pole, jeśli zlecenie ma zostać zrealizowane poza regularnymi godzinami handlu.

Opcjonalne Zlecenie Połączone: Do zlecenia możesz dołączyć dodatkowe zlecenie, np. Stop Loss lub Profit Limit.

PODSUMOWANIE ZLECENIA

08511 - preview

Po utworzeniu zlecenia możesz skontrolować wprowadzone parametry takie jak ilość, cena, rodzaj zlecenia czy dołączone zlecenia, rozwijając opcję Podsumowanie. W podsumowaniu zlecenia widać również wszystkie opłaty za transkację.

Zlecenie zatwierdzisz klikając przycisk Dodaj zlecenie. Otwarte zlecenia dla Twojego rachunku zobaczysz w zakładce Portfolio.

Prowizje

Jako dostawca usług finansowych, LYNX jest zobowiązany przez Dyrektywę UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) do pomocy klientowi w zrozumieniu kosztów i opłat związanych z transakcjami niektórych instrumentów finansowych. LYNX spełnia ten wymóg poprzez dostarczenie “zestawienia kosztów ex-ante transakcji na papierach wartościowych”. Należy pamiętać, że informacje te mają jedynie charakter orientacyjny. Rzeczywiste koszty zależą od realizacji zlecenia. W tym celu otrzymają Państwo osobne potwierdzenie transakcji.

Ex-Ante

Ceny podane w niniejszym dokumencie dotyczą klientów LYNX posiadających rachunki prowadzone przez Interactive Brokers (IB) i zawierają – oprócz opłat pobieranych przez LYNX za usługi – opłaty pobierane przez IB w związku ze świadczeniem usług przez IB. Usługi świadczone klientom przez LYNX są szczegółowo opisane w Umowie z Klientem LYNX. Usługi świadczone przez IB na rzecz klientów są szczegółowo opisane w Umowie z Klientem IB dla klientów z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz w Umowie z Klientem IB dla klientów nie mających siedziby w EOG.

Wpływ na margin

Rachunek marżowy pozwala inwestorom na inwestowanie takiej ilości środków, na jaką zezwalają brokerzy. Ograniczenia ustalone przez brokera można znaleźć w postaci wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. Klienci posiadający rachunek marżowy mają możliwość sprawdzenia wpływu depozytu zabezpieczającego podczas decydowania się na otwarcie lub zamknięcie pozycji, ponieważ każda transakcja wpływa na ich możliwości korzystania z depozytu zabezpieczającego. W ten sposób otrzymują informacje o tym, jak wygląda ich sytuacja pod względem dostępnych środków i nadwyżki płynności. Więcej informacji o Margin lub Margin Impact można znaleźć na tej stronie. (https://pomoc.lynxbroker.pl/handel/limity-dla-handlu-margin/) Zastrzeżenie: Handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego może znacznie zwiększyć zarówno zyski, jak i straty.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące LYNX+

Aby znaleźć produkt, który Cię interesuje wpisz jego symbol, nazwę lub ISIN w wyszukiwarce w prawym górnym rogu okna platformy.

Wymiany waluty łatwo dokonasz w zakładce Portfolio. Wystarczy kliknąć przycisk "Wymień" obok waluty, którą chcesz wymienić.

W Strefie Klienta znajdziesz oczekujące wiadomości i prośby od LYNX oraz pobierzesz i bezpiecznie prześlesz dokumenty.

Monitoruj wyniki swojego portfela, analizuj transakcje, zyski i straty oraz ogólny zwrot z Twoich inwestycji.

Przegląd pozycji Twojego portfela inwestycyjnego jest dostępny w sekcji "Portfolio".

Zapisz swoje ulubione akcje, ETF-y i inne produkty w sekcji Lista obserwowanych.

Aby złożyć zlecenie, najpierw wyszukaj produkt, który chcesz kupić lub sprzedać. Możesz to zrobić również klikając "Kup" lub "Sprzedaj" bezpośrednio w linii produktu na Twojej liście obserwowanych produktów.

Kliknij na dowolny instrument finansowy, aby otworzyć okno z jego wykresem.

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager