LYNX+ Praca z wykresami

Poznaj ustawienia wykresów i narzędzia do analizy technicznej

Dowiedz się jak wyświetlić wykres dla wybranego instrumentu, modyfikować jego główne parametry i poznaj możliwości analizy technicznej.

OTWÓRZ WYKRES

Aby wyświetlić wykres dla wybranego instrumentu, znajdź produkt wpisując nazwę, symbol lub ISIN w wyszukiwarce w prawym górnym rogu ekranu. Gdy produkt pojawi się w rozwijanym menu, wybierz go z listy. Wykres zostanie automatycznie wyświetlony na stronie głównej wybranego produktu.

LYNX+ Open Chart

MODYFIKACJA PARAMETRÓW WYKRESU

LYNX+ Edit Chart

Możesz skonfigurować wykres tak, aby pokazywał różne przedziały czasowe i wybierać pomiędzy różnymi stylami wizualnego przedstawiania cen. Po wyświetleniu wykresu możesz dostosować jego ustawienia, korzystając z górnego paska menu:

Przedział czasowy: w zależności od horyzontu czasowego transakcji, można wybrać różne przedziały czasowe. Inwestor długoterminowy może śledzić cenę na wykresie tygodniowym lub miesięcznym, podczas gdy inwestor krótkoterminowy może korzystać z wykresów 60-minutowych lub 5-minutowych.

Typ wykresu: najbardziej powszechne rodzaje wykresów to wykresy świecowe, słupkowe i liniowe. Wykres liniowy jest używany do oceny długoterminowego trendu, natomiast wykresy świecowe dają dobrze obrazuja ceny otwarcia i zamknięcia oraz wzrostyi spadki aktywów.

Wskaźnik: do wykresu możesz dodać wskaźniki analizy technicznej.  Opis dostępnych wskaźników oraz możliwości rysowania linii wsparcia i oporu wyjaśnione są w następnej zakładce.

Pokaż na wykresie: wybierz, czy chcesz zobaczyć aktualnie otwarte pozycje, otwarte zlecenia i/lub cenę zamknięcia z poprzedniego dnia handlowego dla danego papieru wartościowego.

Przesuwając mysz po wykresie zobaczysz zmieniające się parametry: cenę otwarcia (O), najwyższą (H), najniższą  (L), zamknięcia (C) i wolumen (V)  wyświetlone pod nazwą papieru wartościowego na wykresie.

Wartość procentowa wyświetlana w prawym górnym rogu wykresu pokazuje różnicę pomiędzy ceną bieżącą a ceną z poprzedniego dnia na zamknięciu.

DODAWANIE WSKAŹNIKÓW TECHNICZNYCH

Dodaj łatwo wskaźnik analizy technicznej do swojego wykresu wybierając jedną z opcji rozwijanego menu w polu WSKAŹNIK w górnym pasku menu:

RSI: domyślnie wskaźnik Relative Strength Index ustawiony jest na 14 okresów, co oznacza, że wskaźnik bierze pod uwagę wartości z ostatnich 14 świec lub okresów czasu

MACD: pomaga inwestorom zrozumieć, czy tendencja wzrostowa lub spadkowa ceny instrumentu umacnia się lub słabnie

ŚREDNIE KROCZĄCE: obliczane przez zsumowanie wszystkich punktów danych w danym okresie i podzielenie sumy przez liczbę okresów

STOCHASTICS: próba przewidywania punktów zwrotnych cen poprzez porównanie ceny zamknięcia papieru wartościowego z jego przedziałem cenowym w danym okresie czasu

ELDER FORCE INDEX: mierzy siłę podaży i popytu kryjącą się za ruchem cen i wolumenów

WSTĘGI BOLLINGERA: wykreślone na poziomie odchylenia standardowego powyżej i poniżej prostej średniej kroczącej ceny

AVERAGE TRUE RANGE (ATR): wskaźnik zmienności rynku, zwykle wyprowadzany z 14-dniowej prostej średniej ruchomej serii wskaźników true range

LYNX+ Add Indicator

ZAPISYWANIE USTAWIEŃ

LYNX+ Chart Template

Jeśli nie chcesz określać parametrów wykresu za każdym razem, możesz zapisać swój wybór ustawień wykresu jako szablon. W tym celu wykonaj poniższe kroki:

  1. Gdy wykres zostanie wyświetlony, otwórz go w nowym oknie
  2. Zastosuj/zmodyfikuj ustawienia wykresu według własnego uznania
  3. Kliknij niebieską ikonę ustawień wykresu w prawym górnym rogu okna, aby rozwinąć listę "Wzory wykresów". Wybierz "Utwórz nowy" a następnie dodaj nazwę swojego szablonu i kliknij enter. Nowy szablon pod wybraną przez Ciebie nazwą pojawi się od razu na liście.
  4. Ustal domyślne ustawienia wykresu, zaznaczając ikonę gwiazdki obok nazwy szablonu. Oznacza to, że LYNX+ będzie stosował te ustawienia do każdego otwieranego wykresu
  5. Jeżeli chcesz zastosować wcześniej zapisane ustawienia do dowolnego wykresu, otwórz go w nowym oknie, kliknij ikonę ustawień wykresu i wybierz nazwę szablonu, którego chcesz użyć.

NARZĘDZIA ANALIZY TECHNICZNEJ

Możesz rysować własne linie wsparcia i oporu lub inne figury analizy technicznej za pomocą dolnego paska menu na wykresie. W górnym pasku menu okna głownego instrumentu znajduje się również raport techniczny. Zawiera on między innymi ogólny wynik techniczny, statystyki oraz analizę poziomu wsparcia i oporu.

LYNX+ Technical Analysis

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące LYNX+

Aby znaleźć produkt, który Cię interesuje wpisz jego symbol, nazwę lub ISIN w wyszukiwarce w prawym górnym rogu okna platformy.

Wymiany waluty łatwo dokonasz w zakładce Portfolio. Wystarczy kliknąć przycisk "Wymień" obok waluty, którą chcesz wymienić.

W Strefie Klienta znajdziesz oczekujące wiadomości i prośby od LYNX oraz pobierzesz i bezpiecznie prześlesz dokumenty.

Monitoruj wyniki swojego portfela, analizuj transakcje, zyski i straty oraz ogólny zwrot z Twoich inwestycji.

Przegląd pozycji Twojego portfela inwestycyjnego jest dostępny w sekcji "Portfolio".

Zapisz swoje ulubione akcje, ETF-y i inne produkty w sekcji Lista obserwowanych.

Aby złożyć zlecenie, najpierw wyszukaj produkt, który chcesz kupić lub sprzedać. Możesz to zrobić również klikając "Kup" lub "Sprzedaj" bezpośrednio w linii produktu na Twojej liście obserwowanych produktów.

Kliknij na dowolny instrument finansowy, aby otworzyć okno z jego wykresem.

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager