LYNX+ Wyniki z transakcji

Kontroluj wyniki swojego portfela oraz monitoruj zyski i straty z transakcji.

Przejrzysty wgląd w wyniki zawartych transakcji uzyskasz w zakładce Wyniki Transakcyjne.

PRZEGLĄD WYNIKÓW

W zakładce Wyniki transakcyjne zobaczysz wartości aktywów netto oraz środków pieniężnych w Twoim portfelu wyrażone w walucie bazowej. Otrzymasz również szybki przegląd dziennych całkowitych zrealizowanych oraz niezrealizowanych zysków i strat.

Na górze strony możesz wybrać okres, dla którego chcesz zobaczyć wyniki. Wszystkie wyniki zostaną wyświetlone dla tego konkretnego okresu czasu.

08420 - Performance - PL

STATYSTYKI PORTFELA

08427 - statistics - PL

Wskaźnik Zwrotu: kalkulacja

Sposób kalkulacji wskaźnika zwrotu pomaga wyeliminować zniekształcający wpływ przepływów pieniężnych (np. dywidend, depozytów, wypłat) na rentowność portfela. Przedział czasu dla którego obliczany jest wskaźnik, jest podzielony na pod-okresy dyktowane momentem wystąpienia przepływów pieniężnych. Następnie obliczany jest wskaźnik zwrotu oddzielnie dla każdego z podokresów zgodnie z formułą:

Wskaźnik zwrotu dla pod-okresu = [Wartość końcowa rachunku/(Wartość początkowa rachunku+ Wartość przepływów pieniężnych)] – 1

Całkowity wskaźnik zwrotu jest geometryczną sumą zwrotu dla wszystkich pod-okresów zgodnie z formułą:

Całkowity wskaźnik zwrotu =[(1+zwrot dla pod-okresu 1) x (1+zwrot dla pod-okresu 1) x … – 1] x 100

Wskaźnik Zwrotu: przykład obliczenia

Przykład kalkulacji wskaźnika zwrotu w okresie 1.05-25.7 2022 z przepływami środków pieniężnych w dniach 25.05, 08.07 i 25.07:

Dzień Wartość początkowa rachunku Wartość końcowa rachunku Przepływ pieniężny Wskaźnik zwrotu
1/05/2022 100.000 EUR 110.000 EUR 0 EUR 10,00%
25/05/2022 110.000 EUR 82.000 EUR -25.000 EUR -3,53%
21/06/2022 82.000 EUR 87.000 EUR 0 EUR 6,10%
8/07/2022 87.000 EUR 102.000 EUR 12.000 EUR 3,03%
25/07/2022 102.000 EUR 105.000 EUR 500 EUR 2,44%

Całkowity wskaźnik zwrotu=[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%

Wskaźnik zwrotu: obrazuje rentowność Twojego portfela w określonym przedziale czasu. Sposób kalkulacji wskaźnika oraz przykład możesz sprawdzić poniżej

Zysk netto: całkowite zrealizowane zyski

Max spadek: spadek jest mierzony od początku zniżki aż do osiągnięcia nowego maksimum

Okres spadku: czasowa rozpiętość max. spadku

Odrobienie straty: czas potrzebny na odrobienie maksymalnej straty. Jeżeli wartość wyświetlana jest w nawiasach, odzyskiwanie trwa nadal po zakończeniu wybranego okresu.

Początkowa WAN: wartość aktywów netto na początku wybranego okresu

Końcowa WAN: wartość aktywów netto na koniec wybranego okresu

Depozyty i wypłaty: wpłaty i wypłaty dokonane na lub z rachunku inwestycyjnego

WYKRESY WYNIKÓW

Wartość netto po zamknięciu pozycji: wykres przedstawiający Wartość Aktywów Netto portfela w wybranym okresie.

Ogólny wynik transakcyjny: wykres przedstawiający skumulowane wyniki Twojego konta w wybranym okresie.

Dzienny wynik transakcyjny w %: wykres przedstawiający dzienne wyniki portfela w wybranym okresie.

Zestawienie według klas aktywów: pokazuje podział portfela na różne klasy aktywów znajdujących się w portfelu w ujęciu dziennym.

08434 - charts - PL

WYNIKI Z TRANSAKCJI

08441 - p&l - PL

Dodatkowe statystyki w ujęciu transakcyjnym, dziennym lub z podziałem na rodzaj instrumentu są dostępne na dole strony w obszarze Wyniki z transakcji.

Tabela Statystyka pokazuje informacje o zysku netto, najlepszej i najgorszej transakcji oraz o oczekiwanym wyniku określonym na podstawie poprzednich transakcji. Statystyki są wyświetlane dla określonej, wybranej klasy instrumentów i wybranego okresu czasu.

TRANSAKCJE

Wszystkie zawarte transakcje na rachunku możesz znaleźć na dole strony w sekcji Transakcje.

Transakcje możesz wyświetlić w widoku Standardowym lub z większą ilością szczegółów w widoku Rodzaj zlecenia i giełda.

Wyświetlone transakcje w każdym z widoków dotyczą tylko okresu czasu wybranego na górze strony.

08448 - Transactions - PL

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące LYNX+

Aby znaleźć produkt, który Cię interesuje wpisz jego symbol, nazwę lub ISIN w wyszukiwarce w prawym górnym rogu okna platformy.

Wymiany waluty łatwo dokonasz w zakładce Portfolio. Wystarczy kliknąć przycisk "Wymień" obok waluty, którą chcesz wymienić.

W Strefie Klienta znajdziesz oczekujące wiadomości i prośby od LYNX oraz pobierzesz i bezpiecznie prześlesz dokumenty.

Monitoruj wyniki swojego portfela, analizuj transakcje, zyski i straty oraz ogólny zwrot z Twoich inwestycji.

Przegląd pozycji Twojego portfela inwestycyjnego jest dostępny w sekcji "Portfolio".

Zapisz swoje ulubione akcje, ETF-y i inne produkty w sekcji Lista obserwowanych.

Aby złożyć zlecenie, najpierw wyszukaj produkt, który chcesz kupić lub sprzedać. Możesz to zrobić również klikając "Kup" lub "Sprzedaj" bezpośrednio w linii produktu na Twojej liście obserwowanych produktów.

Kliknij na dowolny instrument finansowy, aby otworzyć okno z jego wykresem.

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager