Jak otworzyć rachunek w LYNX?

Rachunek w LYNX można otworzyć na dwa następujące sposoby :

Aby aktywować rachunek, należy dokonać pierwszej wpłaty (minimalna kwota wynosi 15 000 PLN lub ekwiwalent w innej walucie). Po aktywacji rachunku możesz zacząć handlować w LYNX!