Analiza Techniczna na platformie LYNX Basic

Platforma LYNX Basic nadaje się idealnie do celów wstępnej analizy technicznej. Znajdziesz na niej wszystkie podstawowe narzędzia i informacje w przejrzystej formie. Celem analizy technicznej jest znaleźć odpowiedni moment zakupu aktywa. Jeżeli chcesz wiedzieć jaką akcje kupić, przeczytaj nasz artykuł o Analizie Fundamentalnej. W tym artykule omówimy:

  • Podstawowe wykresy i wskaźniki
  • Jakie wskaźniki znajdziesz w LYNX Basic?
  • Możliwości analizy technicznej

Podstawowe wykresy i wskaźniki

By przejść do wykresów danego aktywa, najpierw musisz znaleźć się na jego stronie a następnie kliknij w “Otwórz pełny wykres” 1. Możesz ustawić okres/interwał czasowy i masz do wyboru więcej typów wykresu. Wykres świecowy pokazuje najwięcej informacji. Każda świeca pokazuje jak zachowała się cena w określonym wymiarze czasu, minimalną i maksymalną cenę i cenę otwarcia i zamknięcia. Oprócz tego masz do dyspozycji wykresy najczęściej używanych wskaźników 2.

1
2

Jakie wskaźniki znajdziesz na LYNX Basic?

RSI

RSI pokazuje poziom wykupienia bądź wyprzedania na rynku. Domyślne ustawienia to 30 i 70, gdzie wskaźnik poniżej 30 oznacza, że rynek jest wyprzedany, a powyżej 70 rynek jest wykupiony i możliwa jest zmiana trendu czy też korekta. Standardowo ustawienie RSI wynosi 14-okresów co znaczy, że wskaźnik bierze pod uwagę wartości z 14 ostatnich świec lub też okresów czasowych.

MACD

MACD zbudowane jest z dwóch średnich wykładniczych, jedna szybsza, druga wolniejsza. Szybsza szybciej reaguje na zmiany rynkowe i w momencie kiedy przecina linią wolniejszą, generuje sygnał inwestycyjny, jeśli linia szybsza przebija linie wolniejsza od dolu jest to sygnal kupna, luba jeśli szybsza pzebija wolniejsza od dolu jest to sygnal sprzedarzy. MACD możemy wykorzystać na wszystkich wykresach w średnim oraz długim terminie, jednak warto pamiętać, że z racji konstrukcji może generować opóźnione. sygnały.

Średnie kroczące

Średnie kroczące oparte są o cenę zamknięcia (średnia krocząca z 10 okresów/ dniowych, minutowa, kalkulowana jest na podstawie ceny zamknięcia z ostatnich 10 świec). Jeśli rynek jest powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że instrument jest w trendzie wzrostowym, a jeśli poniżej to w spadkowym. Przecięcie linii jest sygnałem świadczącym o zmianie trendu. Średnie takie jak 5,10,15 traktowane są zazwyczaj jako krótkoterminowe, 20,50 jako średnioterminowe i wyższe średnie kroczące to średnie długoterminowe, np. jeśli rynek jest na wykresie dziennym powyżej 100 dniowej średniej kroczącej, oznacza to, że rynek jest w dłguoterminowym trendzie wzrostowym.

Analiza techniczna na LYNX Basic i jej możliwości

W sekcji Analiza techniczna 1 znajdują się statystyki na temat spółek. Statystki są dokonywane na podstawie linii wsparcia i oporu oraz informacji zaprogramowanych i dostępnych na platformie. Znajduj się tutaj także porównania tej spółki z innymi w branży i uwagi systemu na temat aktualnego stanu.

1