Jaka jest data ważności zleceń?

Platforma TWS umożliwia wprowadzanie aż 50 inteligentnych zleceń. Jedną z właściwości zlecenia jest czas ważności, który możesz wybrać w karcie zamówienia zlecenia.

W przypadku obrotu akcjami w Stanach Zjednoczonych, można wybrać jeden z sześciu rodzajów czasowej ważności zlecenia.

DAY – Zlecenie zostanie anulowane, jeśli nie zostanie wprowadzane na rynek do końca dnia handlowego.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Zlecenie jest ważne aż do momentu, gdy zostanie zrealizowane lub zostanie anulowane. Zlecenie GTC zostanie automatycznie anulowane, jeśli nastąpi podział akcji lub jeżeli w ciągu 90 dni nie zalogujesz się na platformę.

OPG – Stosując OPG można wprowadzić zlecenia MOO (Market-On-Open lub zakup podczas otwierania rynku po cenie rynkowej) lub LOO (Limit-On-Open zlecenie z limitem podczas otwarcia rynku).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Natychmiastowa realizacja zlecenia lub anulowanie. Jeśli natychmiastowo zrealizowane zostanie  tylko część zlecenia, reszta zostanie odwołana.

GTD (Good-Till-Date) -Zlecenie ma ważność do dnia jego realizacji lub do zamknięcia rynku w dniu poprzedzającym wprowadzony dzień. Wprowadź dzień, który będzie limitem do wypełnienia zlecenia.

DTC (Day-Till-Cancelled) – Zlecenie podobne do zlecenia z ważnością jednego dnia, jednak w tym przypadku gdy zlecenie nie zostanie zrealizowane w ciągu dnia zostanie jedynie anulowane i usunięte z rynku, ale nadaj pozostaje na platformie TWS.

FOK (Fill-Or-Kill) – Jeżeli całe zlecenie nie jest natychmiastowo zrealizowane,  zostanie całkowicie zmazane.

Poniżej możesz także wybrać opcję wypełniania instrukcji poza godzinami otwarcia rynku. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, zlecenie może być zrealizowane tylko wtedy, gdy giełda jest otwarta.