Jak ustawić inteligentne alerty na LYNX Trading?

Jeśli jesteś inwestorem, który szuka możliwości i okazji na rynku, ale nie ma wystarczająco dużo czasu na ciągłe obserwowanie, wtedy docenisz zdolność tworzenia inteligentnych alertów, które mogą powiadomić Cię o danej sytuacji i bezpośrednio uaktywniać zlecenia. 

Aby stworzyć taki alert, logujemy się na platformie handlowej Trader Workstation i w górnym menu, klikamy na ikonę Alerts 1.

1
W naszym przykładzie chcemy kupić 1.000 akcji spółki Barrick Gold (ABX) za maksymalną cenę 18,50 USD w przypadku, gdy cena ETF na złoto SPDR Gold Shares (GLD) spadnie do lub poniżej 130 USD.

Zostanie wyświetlone okno powiadomień, w którym po raz pierwszy kliknij ikonę po prawej stronie Nowe 1 aby utworzyć alert.

1
W nowym oknie wybierzemy właściwości wymaganych alertów. W polu Name 1 wybierzemy nazwę alertu. W sekcji Conditions 2 ustalimy co musi się zdarzyć (spadek GLD do lub poniżej 130 USD), aby zostało aktywowane zlecenie:  zlecenie z limitem na zakup 1000 akcji ABX po maksymalnej cenie 18.50 USD. Na końcu wybierz okres ważności alertu (duration). Następnie w sekcji Conditions klikamy na Add.

Wybieramy jakim parametrem jesteśmy zainteresowani. W naszym przykładzie jest to cena Price 1 i klikamy Next 2.

1
2
W polu Underlying 1 wpisujemy ticker tytułu a następnie wybieramy go z menu  (GLD -> Stock (SMART)

1
W polu Operator 1 wybieramy <= mniej niż lub równy większy >=  lub równy. Następnie Price 2, czyli cenę, którą przypisujemy underlying. Więc w tym przypadku nasz warunek (condition) to cena GLD mniejsza lub równa 130 USD.

1
2
W oknie z warunkami (Conditions) pojawi się ustawiony wcześniej warunek 1 i kliknięciem na Edit możemy warunek edytować lub całkowicie usunąć.  Możliwe jest również łączenie warunku z  innymi warunkami, które możesz utworzyć klikając ponownie na przycisk Add 2.

1
2
Teraz przejdziemy do sekcji Actions, gdzie warunkiem będzie kupno 1.000 akcji Barrick Gold (ABX) po maksymalnej cenie 18,50 USD. Klikniemy teraz na Add. Do wiersza polecenia1 wpiszemy nazwę firmy lub ticker i wybierzemy żądany instrument. W naszym przypadku akcje Barrick Gold – Akcje (SMART) 2 .

1
2
Wyświetli się nam standardowa karta zlecenia, gdzie do pola Quantity 1 wprowadzimy ilość pożądanych akcji, w naszym przypadku będzie to 1000, w typie zlecenia 2 wybieramy zlecenie z limitem (LMT) z limit price 3 18,50 USD a jako okres ważności wybieramy ważność aż do odwołania GTC  4. W celu  umieszczenia transakcji klikamy na  Transfer5.

1
2
3
4
5
W głównym oknie wyświetli się nam już ostrzeżenie z warunkiem 1 oraz rodzaj transakcji  2 . Jeśli wszystko spełnia Twoje oczekiwania, kliknij przycisk Activate. 

1
2