Jak ustawić zlecenie Iceberg?

Zlecenie Iceberg umożliwia traderom ukryć rzeczywistą wielkość zlecenia, dzieląc je na więcej mniejszych zleceń z niższą wielkością.

Jeśli chcesz kupić większą ilość akcji, futures lub opcji ale nie chcesz, by twoje duże zlecenie było widoczne na rynku, to możesz ustawić jaki wolumen będzie widoczny dla ostatnich traderów.

Byś mógł korzystać z tego zlecenia, musisz dodać słupek Display quantity.

Kliknij w Edit a następnie w Global Configuration 2.

2
1
W następnym oknie zgodnie z obrazkiem poniżej wybierz Trading Tools 1, Quote Monitor 2  a następnie pod zakładką Other Layouts kliknij w Default Layout 3W środku przełącz wybór na kolumnę Order Columns 4 a po prawej stronie wybierz zakładkę Quantity 5Kliknij w Display Size 6 a następnie w Add 7. Potwierdź zmiany klikając w OK 8 znajdujące się u dolnej części okna.

1
2
3
4
5
6
7
8
By wprowadzić zlecenie Iceberg dla kupna 1000 akcji Energa, najpierw otwórz klasyczne zlecenie z limitem (LMT) i w Quantity 1 wpisz 1000. Natomiast w słupku Display Size 2 wpisz ilość, która będzie się pokazywać na rynku – naprzykład 100 akcji. Wystarczy już tylko wprowadzić Lmt price, Time in Force i kliknąć w Transmit 4.

System będzie automatycznie zadawał zlecenia po 100 akcjach i użyje właściwości zlecenia Immediate-or-Cancel (natychmiast lub anuluj)

1
2
3
Zlecenie na kupno 1000 akcji pojawi się na rynku jako 10 zleceń na kupno 100 akcji