Jak złożyć zlecenie w LYNX Basic ?

Jeżeli na platformie LYNX Basic chcesz handlować konkretnym instrumentem, wystarczy wpisać nazwę firmy lub ISIN w polu wyszukiwania 1 platforma może pokazać klika dostępnych rynków 2 zgodnie z giełdą, na której można handlować na danym produkcie.  W naszym przykładzie szukaliśmy akcji Apple notowanych na giełdzie NASDAQ US.

1
2
Jeśli chcesz handlowac na opcjach, futures lub na innych produktach, po wybraniu odpowiedniego instrumentu np. akcji, towaru, wybierz produkt np. opcje z menu 1Szczegółowe informacje o tym, jak działa wyszukiwanie, można znaleźć na stronie LYNX Basic Tool Search. Pojawi się łańcuch opcyjny, gdzie możesz wybrać inne parametry zlecenia oraz zakupić lub sprzedać opcje 2.

1
2
Jeśli natomiast chcesz dokonać zakupu/sprzedarzy akcji wystarczy dokonać wyboru w prawym górnym rogu. W tym przykładzie będziemy kupować akcje. W prawym górnym rogu kliknij zielone pole Kup 1

1
Pojawi się okno zlecenia, do którego należy wpisać odpowiednie dane.
Potwierdź, że chcesz kupić lub sprzedać 1Sprawdź wymaganą ilość akcji 2. Wybierz typ zlecenia którego chcesz użyć 3W przypadku zlecenia z limitem wybierz okres ważności 4 i cenę limitu  5Aby dołączyć do zlecenia zlecenie powiązane stop loss i/lub profit target , kliknij + (niebieski plus) 6Na koniec należy kliknąć w Dodaj Zlecenie, aby wysłać zlecenie 7.
1
2
3
4
5
6
7
 Jeśli zakupiłeś po cenie rynkowej (czyli za pomocą zlecenia Market), zlecenie zostanie wykonane natychmiast. Jeśli używasz zlecenia Limit lub Stop,  zlecenie jest przesyłane do Otwartych Zleceń i można je znaleźć w sekcji Portfolio.