Jak znaleźć instrument na platformie TWS?

Jak znaleźć akcje?

Pierwszym sposobem jest użycie zakładek, które możesz znaleźć w podstawowym widoku na platformie.

Jeśli szukasz produktu, który jest częścią Dow Jones (np. Apple), kliknij na Dow Jones1 i na liście znajdziesz swój produkt 2. Jeśli szukasz akcji wchodzących w skład Nasdaq 100, kliknij zakładkę, Nasdaq 100. Podobną logikę można zastosować do wyszukiwań  innych rynków kapitałowych. Jeśli szukasz indeksu, kliknij przycisk na karcie indeksy, jeżeli szukasz par walutowych, kliknij na zakładkę Forex itp.

1
2
Drugim sposobem jest po prostu wpisanie do jakiegokolwiek wolnego rzędu nazwy firmy, skrótu lub ISIN.

Jeśli wpiszemy np. Google1 (firma Alphabet Inc., znana jako Google) i klikniemy Enter, wyświetli się menu dostępnych instrumentów, z których wybieramy te pożądane. W tym przypadku widać, że akcje mogą być przedmiotem obrotu na kilku giełdach 2oraz że możliwy jest handel opcjami 3, futures 4, lub obligacje 5.

1
2
4
3
2
2
2
5
Jeśli zostanie wybrana opcja SMART, to platforma oceni , na której giełdzie handel będzie najkorzystniejszy. Jest to algorytmiczna ocena według najlepszej bieżącej ceny, płynności lub waluty. Jeśli wybierzesz Routed umożliwi Ci to samodzielny wybór  rynku. Jeśli nie masz żadnego szczególnego powodu, aby samemu kierować zamówieniami, zalecamy wybranie opcji SMART.

Jak znaleźć futures?

Jeśli chcesz znaleźć futures to postępuj w analogiczny sposób jak w przypadku akcji. Otwórz zakładkę Futures a następnie znajdź właściwy rynek. Inną opcją jest poszukiwanie rynku za pomocą tickeru. Jeśli chcesz handlować instrumentem crude oil to kliknij na puste okienko 1 i wpisz CL. W tabeli pojawi się lista z wszystkimi instrumentami, związanymi z tym samym akronimem( CL). Wybierz Crude Oil Futures2.

Następnie pojawia się tabela, w której należy wybrać datę wygaśnięcia kontraktu.

Po wybraniu odpowiedniej daty wygaśnięcia w rzędzie pojawi się rynek.

Jak znaleźć opcje?

Jeśli chcesz znaleźć opcje to postępuj w analogiczny sposób jak w przypadku futures. Do wolnego rzędu wpisz odpowiedni ticker a gdy pojawi się menu wybierz Opcje 1 .

1
Pojawi się tabelka z opcjami, po lewej stronie będą opcję call  a po prawo opcje put. Tutaj także masz możliwość wyboru odpowiedniej daty wygaśnięcia i cenę strike.