Jak sprawdzić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Po przeczytaniu tej instrukcji, będziesz wiedział już jak znaleźć kwotę depozytu potrzebną do otwarcia oraz do utrzymania pozycji. Jest ważne aby pamiętać, że aby zakupić instrumenty z dźwignia trzeba najpierw posiadać rachunek marżowy (margin).

W tym przykładzie skontrolujemy depozyt dla E-mini S & P 500.

1. W wierszu polecenia wpisujemy ticker lub pełną nazwę E-mini S & P 500. Następnie wybieramy rodzaj instrumentu: w naszym przypadku “futures” oraz datę wygaśnięcia.

2. Postępujemy jak przy zakupie. Kliknij dwukrotnie na cenę w menu  i wyświetl wiersz polecenia.

3. Po wybraniu instrumentu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Details 1otworzy się link z informacją na temat danego instrumentu oraz wymagane depozyty zabezpieczające.

1
4. W zleceniu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz menu Check Margin Impact 1.

1
5. Wyświetli się okno z podsumowaniem zlecenia, gdzie znajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące wartości transakcji oraz informacji dotyczące depozytu. W prawym dolnym rogu okna znajdują się informacje dotyczące wymagań związanych z depozytem początkowym oraz utrzymaniem pozycji, które Cię interesują.

Initial Margin (depozyt początkowy): kwota środków wymagana do otwarcia pozycji. Widzimy, że depozyt potrzebny do otwarcia pozycji w tym przypadku wynosi 3 678 USD.

Maintenance Margin (depozyt potrzebny do utrzymania pozycji): Wysokość środków, które zawsze muszą być dostępne na koncie, aby uniknąć likwidacji pozycji. Widzimy, że w tym przypadku ten depozyt wynosi 2 942 USD.

Obie wartości są automatycznie przeliczane na podstawową walutę rachunku.

Aby sprawdzić inne depozyty zabezpiecające kliknij tutaj.