Jak jednym kliknięciem kupować i sprzedawać na FOREX?

FX trader odkrywa przed inwestorami wyjątkowe możliwości. Jedną z nich jest wysłanie zlecenia bezpośrednio do rynku za pomocą jednego kliknięcia.

Najpierw uruchomimy FX Trader klikając na ikonę FX trader 1 na platformie TWS.

1
Aby móc składać zlecenia bezpośrednio na rynek jednym kliknięciem, najpierw musisz ustawić jako główne zlecenie MKT lub wybrać opcję otwarcia pozycji za kurs rynkowy.

W głównym oknie platformy kliknij na Edit 1 i wybierz Global configuration 2.

1
2
W wyświetlonym oknie wybierz pozycję Presets 1, a następnie Forex 2. Z menu z opcjami zleceń zmień rodzaj zlecenia na MKT 3  i kliknij OK

1
2
3
Jeśli teraz wprowadzimy zlecenie zostanie ustawiona jako MKT i nadal będzie wymagane potwierdzenie transferu. Aby uniknąć tego etapu i jednego kliknięcia w lewym górnym rogu FX Trader od razu kliknij Transfer 1.

1
Wyświetli się okno z ostrzeżeniem, że właśnie uruchamiasz opcje otwierania pozycji jednym kliknięciem i że jako inwestor jesteś odpowiedzialny za własne transakcje, więc negatywne rezultaty handlu wynikające z niezamierzonych błędów inwestora nie będą refundowane i Lynx nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jeśli zgadzasz się z tymi warunkami, potwierdź, klikając naYES 1.

1
W tym punkcie już uaktywniłeś umieszczanie zamówień na rynku jednym kliknięciem. Aby dezaktywować kliknij ponownie na Transmit instantaneously.