Połączenie TWS z platformą Ninja Trader

Platformę TWS możemy poprzez interfejs API połączyć z innym oprogramowaniem/ platformą (Sierra Chart, Ninja Trader, Multi Charts itd.). Ta instrukcja opisuje, jak połączyć TWS z platformą Ninja Trader.

Ustawienie połączenia API w platformie LYNX TWS

W platformie TWS w górnym menu wybierz opcję Edit  1, a w niej opcję Global configuration  2.

1
2
 

Wyświetl (rozwiń) okno z API 1, i wybierz Settings 2. Edytuj zgodnie z bieżącym obrazkiem i zatwierdź za pomocą OK 3.

2
1
3
W następnym kroku kliknij Dispaly 1  i wybierz Settings 2. Do wiersza Titlebar text 3 napisz Interactive Brokers Trader Workstation i ponownie potwierdź OK 4.

1
2
3
4
Utworzenie połączenia na platformie Ninja Trader

Teraz musisz utworzyć połączenie do transmisji danych Interactive Brokers na platformie Trader Ninja Trader. Przejdź do platformy Ninja Trader i w karcie Tools 1 wybierz Account Connection 2.

Pojawi się tabelka, gdzie kliknij na Add 1.

W kolejnym kroku zobaczysz wizard, gdzie wystarczy potwierdzić klikając na Next 1.

W kolejnym kroku nadaj nazwę 1 nowo wytworzonemu połączeniu i jako dostawce ustaw Interactive Brokers 2 i kliknij Next 3

Teraz pojawi się kolejna tabelka, w niej należy postępować w następujący sposób:

·         User name: Nazwa użytkownika (login) taka sama jak dla rachunku LYNX

·         Password: hasło logowania takie samo jak dla rachunku LYNX

·         Host: Jeżeli łączysz się z Ninja Trader z tego samego komputera albo z tej samej sieci, wybierz opcję LOCALHOST. W przypadku połączenia przez inną sieć, podaj informacje o sieci.

·         Port: upewnij się, że ta wartość jest taka sama jak wartość TWS w PORT SOCKET

·         Trigger after hours: zaznacz to pole, jeżeli chcesz, mieć możliwość handlować poza głównymi godzinami handlu.

·         Auto logon: Umożliwia Ninja Trader automatycznie logowanie do TWS

·         Run-time pop up handling: pozwala zatrzymać wyświetlanie okien pop up w TWS.

·         SSL: pozwala wyeliminować konieczność zabezpieczenia SLS

·         Local OCO simulation: Ninja Traderowi używać zlecenia jeden odwołuje wszystkie na komputerze lokalnym. Nie aktywuj tej funkcji, chyba że wsparcie techniczne stanowi inaczej.

·         Use user settings: umożliwia Ninja Trader używać ustawienia użytkownika platformy TWS

·         Trade Currencies (FX) wybierz tę opcję, jeżeli chcesz handlować FX za pomocą swojego rachunku LYNX

Należy pamiętać, że jeśli podajesz swoje dane logowania w platformie Ninja Trader, jest to strona trzecia, która będzie miała te informacje w swoim systemie.

W kolejnym kroku wyświetlona zostanie informacja dotycząca wytworzenia nowego połączenia, potwierdź to klikając na FInish. Po potwierdzeniu pojawi się jeszcze DISCLAIMER, który ostrzega o niespójnościach TWS i Ninja Trader dotyczących pozycji walutowych, należy potwierdzić przyciskiem OK 1.

1
Tym sposobem doszło do wytworzenia nowego połączenia. Aby połączyć musisz teraz na platformie Ninja Trader przejść na zakładkę File 1, Connect 2, i później wybierz utworzone ustawienia Interactive Brokers 3.

Jeżeli wszystko jest ustawione prawidłowo, w lewym dolnym rogu panelu Ninja Trader zobacz świecący na zielono napis Connected 1.

1
Teraz są już platformy połączone. Ninja Trader jest jednak podłączona tylko na poziomie danych. Oznacza to, że transfer danych działa, ale nadal musisz ustawić rachunek inwestycyjny, z którego chcesz handlować. Zanim to zrobisz, zalecamy najpierw wypróbowanie połączenia za pośrednictwem konta demonstracyjnego i sprawdzenie, czy działa poprawnie.

Wybór rachunku, z którego chcesz handlować

Wybierz zakładkę File 1 a odznacz zaznaczenie w polu Global Simulation Mod 2 . W ten sposób umożliwisz wybór rachunku handlowego.

Możesz teraz wybierać między poszczególnymi rachunkami. Wyboru możesz dokonać w poszczególnych panelach Ninja Trader kliknięciem do pola Account 1 i zmianą na preferowany rachunek. Na przykład możesz wybrać rachunek na wykresie, jak pokazano poniżej. 

1
Teraz wszystko jest już przygotowane do handlu przez platformę Ninja Trader.

Jeżeli zadasz zlecenie w Ninja Trader, pojawi się ono również na platformie TWS oraz w nowej zakładce API.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy z platformą Ninja Trader lub z połączeniem z TWS, konieczny będzie kontakt z firmą bezpośrednio odpowiedzialną za Ninja Trader. Jednak z krokiem połączenia platformy Ninja Trader z platformą TWS chętnie pomożemy my naszym klientom. W tej sprawie można się z nami kontaktować na email: info@lynxbroker.pl. Jednak należy spodziewać się dłuższego czasu reakcji, ponieważ może zajść potrzeba skontaktowania się z pomocą techniczną firmy Ninja Trader w celu rozwiązania problemu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy konieczne jest posiadanie rachunku marżowego do połączenia TWS z NINJA TRADER – Nie, możesz mieć połączony także rachunek gotówkowy.

Czy możesz spróbować połączyć TWS z kontem demo dostarczonym przez Ninja Trader za darmo? – Tak, połączenie może zostać ustawione ale nie będziesz w stanie wykonywać prawdziwych zleceń. Łącze będzie działać tylko w celu pobrania danych TWS, ale nie można wprowadzić zlecenia w Trader Ninja, które następnie zostaną wykonane w TWS. Dlatego, aby to zrobić, musisz mieć płatną wersję kodu licencji Ninja Trader.

Czy mogę używać Ninja Trader na Mac OS? – Ninja Trader nie obsługuje oficjalnie systemu MAC.

Czy możesz handlować opcjami za pośrednictwem Ninja Trader? – Opcje handlowe nie są obsługiwane na platformie Ninja Trader, więc nie możesz dawać zleceń na ten instrument w platformie Ninja Trader.

Czy można używać opóźnionych danych zarówno w TWS, jak i Ninja Trader? – Nie, opóźnione dane TWS nie mogą być udostępniane za pośrednictwem interfejsu API, więc nie zobaczysz ich Ninja Trader. Musisz mieć dane w czasie rzeczywistym.

Jeśli dokonam przedpłaty danych rzeczywistych w TWS, czy zobaczę je w Trader Ninja? – Tak, dane w czasie rzeczywistym są udostępniane za pośrednictwem interfejsu API, dzięki czemu można z nich korzystać na platformie Ninja Trader.