Jak ustawić stałe właściwości zlecenia?

Skonfiguruj platformę LYNX Trading tak, aby móc szybciej i sprawniej składać zlecenia.  

Gdy na platformie składasz zlecenie, na przykład na kupno akcji, ma ono standardowo ustawioną ilość na 100 1 , typ zlecenia LMT (profit target) 2, destynację SMART 3 i dzienny okres ważności (DAY) 4

1
2
3
4
Jeśli aktywnie handlujesz, a chcesz otwierać/zamykać pozycji po cenie rynkowej (MKT), to nie musisz za każdym razem ustawiać tego w oknie zlecenia, wystarczy tylko, że ustawisz to w globalnych ustawieniach na platformie LYNX Trading. Aby przejść do globalnych ustawień platformy, kliknij w Edit 1  na górze platformy i  kliknij w Global Configuration 2.

1
2
W nowym oknie najpierw wybierz Presets 1 i wybierz instrument, którego dane zlecenia chcesz ustawić. W tym przykładzie wybraliśmy akcje (Stocks2.

1
2
W prawej części okna znajdują się wszyskie parametry, które możesz ustawić według własnych preferencji. Jeżeli zazwyczaj otwierasz pozycji ze zleceniem profit target (LMT), mogło by Cię interesować ustawienie okresu ważności z DAY (dzienna) na GTC (Good Till Canceled) 1. Dla zatwierdzenia kliknij w Apply OK.

1
Jeśli naprzykład wolisz natychmiastowe otwieranie pozycji za cenę rynkową, to w sekcji Primary Order zmień ustawienie Order type 1 z LMT  na MKT (market price). Dla zatwierdzenia kliknij w Apply OK.

1
Po wprowadzeniu tych zmian, kiedykolwiek będziesz otwierać nowe zlecenia, będą one ustawione tak, jak ustawiłeś je w Presetach, dzięki czemu handel będzie znacznie prostszy.