Jak personalizować zlecenia?

Na platformie TWS masz możliwość personalizowania zleceń, co umożliwia umieszczanie ich szybko i efektownie.

Po kliknięciu na BUY w ofercie instrumentu automatycznie wyświetli się okno zlecenia, w którym wcześniej nastawione są: wartość 100, typ zlecenia; limit (LMT), destynacja  SMART oraz okres ważności; dzienny (DAY).

 

Jeśli aktywnie handlujesz i chcesz otwierać pozycje za cenę rynkową (MKT), nie musisz za każdym razem zmieniać parametrów zlecenia. Wystarczy jeśli w Globalnych ustawieniach platformy TWS zmienisz wcześniej nastawione parametry zleceń. W menu głównym w lewym górnym rogu kliknij na Edit 1, a następnie wybierz Global configuration 2.

1
2
 

W nowym oknie wybierz w lewym menu  Preset 1 a następnie wybierz instrument, dla które chcemy zmienić zaprogramowane wcześniej parametry zleceń. W prawej części okna można ponownie skonfigurować wszystkie parametry zgodnie z własnymi preferencjami. W tym przykładzie wybraliśmy akcje Stocks 2.

1
2
 

W prawej części wybieramy właściwości zlecenia zgodnie z własnymi preferencjami. Jeśli zazwyczaj używasz limit orders, może być zainteresowany zmianą zaprogramowanego wcześniej czasu ważności zlecenia z dziennej ważności (DAY) na ważność Good Till Canceled – ( GTC) 1. Aby potwierdzić kliknij na OK.

1
Jeśli wolisz natychmiastowe wejście na rynek bez ustalania limitów, to w sekcji Primary orders,  zmień rodzaj zlecenia z limit order (LMT) na zlecenie rynkowe (MKT) 1 i i potwierdź klikając na OK.

1
Po wprowadzeniu tych zmian, kiedykolwiek będziesz chciał dokonać transakcji z akcjami, przygotowana będzie karty zlecenia z wcześniej wybranymi właściwościami zlecenia, co znacznie ułatwi i usprawni Twój handel.