Jak utworzyć dodatkową zakładkę w LYNX Trading?

 

Po zalogowaniu się do platformy od razu widzisz wszystkie swoje utworzone zakładki. Aby dodać watchlist, po prawej stronie na końcu zakładek kliknij na znak plus 1

1
Pojawi się strona z ustawieniami, gdzie można wpisać nazwę watchlisty (np. US akcje) 1, a następnie należy potwierdzić OK 2.

1
2
Nowo utworzona watchlist zostanie umieszczona wśród innych zakładek 1 Klikając na krzyżyk, możesz usunąć zakładkę. Możesz również swobodnie przeciągać je. Teraz wystarczy w kolumnie “Financial Instrument” 2 wpisać nazwy poszczególnych tytułów i utworzyć sobie własną listę.

1
2