Tworzenie zleceń na Basic

Korzystając z okna wyszukiwania w prawym górnym rogu, możesz wyszukać żądany produkt według nazwy, symbolu lub numeru ISIN. W przykładzie są to akcje BMW.

Za pomocą przycisków Kup i Sprzedaj możesz handlować akcjami.

Jeśli szukasz innych produktów niż BMW, kliknij odpowiednią sekcję.

Po przesłaniu zlecenia otrzymasz następujące potwierdzenie:

Wszystkie otwarte zlecenia można wyświetlić w dowolnym momencie w menu Portfolio i Otwarte zlecenia.

Oto dwa otwarte zlecenia na zakup akcji BMW. Jeśli chcesz zmienić specyfikację zlecenia po przesłaniu, możesz to zrobić tutaj. Liczbę akcji, czas trwania zlecenia i cenę limitu można później dostosować. Po prawej stronie zobaczysz, że to zlecenie może zostać zrealizowane również poza regularnymi godzinami handlu.

Za pomocą przycisków w oknie transakcyjnym możesz usunąć zlecenie lub dodać opcjonalne zlecenia np. profit target lub stop loss.

1
2
3
4
5
6
Kliknięcie Kup otwiera okno zlecenia

1 Nazwa firmy i produkt, istniejąca pozycja, jeśli dotyczy, aktualne ceny.

2 Kup lub sprzedaj.

3 Liczba jednostek, rodzaj i cena zlecenia oraz czas trwania zlecenia.

4 Inne parametry zlecenia – dołącz profit target lub stop loss.

5 Podsumowanie – przegląd zlecenia i wyświetlenie wielkości zlecenia; jeśli załączyłeś dodatkowe zlecenia, zostaną one również wyświetlone tutaj.

6 Prześlij – następnie kliknij Dodaj zlecenie, aby wysłać zlecenie. Alternatywnie możesz zamknąć okno zlecenia, klikając Anuluj.

Podczas migracji rachunku papierów wartościowych do Interactive Brokers Ireland (IBIE) otwarte zlecenia zostały automatycznie anulowane. Otrzymałeś potwierdzenie migracji e-mailem.

Poprzez kliknięcie przycisku możesz ponownie złożyć anulowane zlecenia:

1. Zaloguj się do LYNX Basic.

2. Pojawi się przegląd anulowanych zleceń. Wybierz przycisk Prześlij przy zleceniu, które chcesz przesłać ponownie.

3. Zostanie otwarte okno zlecenia dla żądanego zlecenia. Po kliknięciu przycisku Prześlij zlecenie, zostanie ono ponownie przesłane z ostatnio wybranymi parametrami.

4. Powtórz kroki 2 i 3 dla wszystkich żądanych zleceń.

LYNX Basic oferuje mniej rodzajów zleceń i dodatkowych funkcji niż platforma handlowa Trader Workstation. Dlatego możesz nie być w stanie ponownie przesłać wszystkich swoich zleceń.

Po złożeniu zlecenia zalecamy sprawdzenie zleceń w zakładce Otwarte zlecenia. LYNX nie jest upoważniony do ponownego składania zleceń w Twoim imieniu.